{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608860", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Resource", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-resource.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608860, "identifier": "mediaitem_608860", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-resource.htm", "title": "Resource", "lead": "Resource is het onafhankelijke medium voor studenten en medewerkers van Wageningen University & Research. Resource brengt nieuws, achtergronden en duiding. Het magazine verschijnt tweewekelijks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/a/610555_fullimage_wageningen%20plaatsnaambord.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Wageningen plaatsnaambord - door Ton van den Born via Pixabay", "photographer": "Ton van den Born", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/wageningen-university-student-city-934661/" }, "publication_date": "2021-10-06T16:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek, Onderwijs", "target_audience_abstract": "Docenten, Studenten, Onderzoekers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Resource<\/h2>

Resource werkt samen met Groen Kennisnet. Een selectie van de artikelen uit het magazine worden open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19419716", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van", "link_url": "https://www.resource-online.nl/" } } , { "identifier": "element_19419717", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Resource in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Resource : weekblad voor Wageningen UR\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }