{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608852", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Nieuwe Oogst", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-nieuwe-oogst.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608852, "identifier": "mediaitem_608852", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-nieuwe-oogst.htm", "title": "Nieuwe Oogst", "lead": "Nieuwe Oogst is het multimediale platform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/2/610561_fullimage_oogsten%20van%20graan.jpg", "width": 1280, "height": 721, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Oogsten van graan - door Hendrik van der Heide via Pixabay", "photographer": "Hendrik van der Heide", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/harvest-grain-combine-agriculture-1523795/" }, "publication_date": "2021-10-06T15:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landbouw, Tuinbouw, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Melkveehouder, Vollegrondstuinder, Glastuinder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nieuwe Oogst<\/h2>

Nieuwe Oogst werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen worden een week na publicatie in het vakblad open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet waarbij wordt doorgelinkt naar het artikel op de website van Nieuwe Oogst.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19418968", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van Nieuwe Oogst", "link_url": "https://www.nieuweoogst.nl/" } } , { "identifier": "element_19418977", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Nieuwe Oogst in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }