{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607963", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "H2O", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-h2o.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607963, "identifier": "mediaitem_607963", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-h2o.htm", "title": "H2O", "lead": "H2O is een uitgave van KNW, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Onder H2O media vallen het Vakblad H2O, kennismagazine Water Matters en H2O Online met website en de digitale nieuwsbrief H2O nieuws, met nieuws, vakartikelen, vacatures, activiteiten, agenda en waterblogs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/f/607965_fullimage_229dike-gc16a1f274_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 723, "focuspoint-y": 505, "alternative_text": "Dijk in Nederland - Frank Hartel via Pixabay", "photographer": "Frank Hartel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/3hartel-6574673/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/dike-water-holland-coast-2797167/" }, "publication_date": "2021-10-01T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-15T07:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterbeheer, Waterkwaliteit", "target_audience_abstract": "Waterprofessionals in de hele keten", "region_abstract": "Nederland, Vlaanderen", "Jumplinktext": "Meer over dit vakblad" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

KNW<\/h2>

H2O is een uitgave van KNW, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk. Het vakblad werkt samen met Groen Kennisnet. Alle artikelen van H2O zijn gedigitaliseerd voor opname in de Hydrotheek van STOWA en worden ook aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>

De nieuwe artikelen van H2O en Water Matters zijn 3 maanden na plaatsing in het vakblad open beschikbaar in Groen Kennisnet. De artikelen van H2O online worden meteen opgenomen in de Kennisbank. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19361955", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van H2O", "link_url": "https://www.h2owaternetwerk.nl/" } } , { "identifier": "element_19399251", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van H2O", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_19399252", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van H2O online", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"H2O online\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_19399253", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Water Matters", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }