{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_698726", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Gorteria", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-gorteria.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 698726, "identifier": "mediaitem_698726", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-gorteria.htm", "title": "Gorteria", "lead": "Gorteria - Dutch Botanical Archives (kortweg Gorteria) is een Engels- en Nederlandstalig tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora van Nederland en wordt uitgegeven door Naturalis, de Stichting FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/a/609114_fullimage_plataanblad.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 604, "focuspoint-y": 417, "alternative_text": "Plataanbladeren - Hans via Pixabay", "photographer": "Hans", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hans-2/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/plataan-bladeren-boom-takken-1469825/", "keywords": [ "zonlicht", "boom", "bladeren", "platanus hispanica", "plataan", "lucht" ] }, "publication_date": "2023-01-04T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-04T13:46+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "Vakblad", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurbeheer, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, ecologen", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De artikelen uit Gorteria worden in de database van Natuurtijdschriften.nl<\/a> geplaatst. Natuurtijdschriften.nl werkt samen met Groen Kennisnet. Deze artikelen worden geharvest en vindbaar gemaakt in de Kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_31963685", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van Naturalis", "link_url": "https://www.naturalis.nl/wetenschap/gorteria-dutch-botanical-archives" } } , { "identifier": "element_31963601", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["431638"] } } , { "identifier": "element_31963703", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Gorteria in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Gorteria Dutch Botanical Archives\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_31963720", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["857081"] } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }