{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608820", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Dynamisch perspectief", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-dynamisch-perspectief.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608820, "identifier": "mediaitem_608820", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-dynamisch-perspectief.htm", "title": "Dynamisch perspectief", "lead": "Alle leden van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-vereniging) ontvangen vier keer per jaar het ledenblad Dynamisch Perspectief. Elke aflevering behandelt een thema van de biologisch-dynamische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/9/610566_fullimage_biodynamische%20landbouw.jpg", "width": 960, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biodynamische landbouw - door Live-Green-Magazine via Pixabay", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/biodynamic-manure-the-cow-horn-2362977/" }, "publication_date": "2021-10-06T11:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad", "gkn_biokennis" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biologisch-dynamische landbouw en voeding", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Vollegrondstuinders, Melkveehouders, Food professionals", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

BD-vereniging<\/h2>

De BD-vereniging werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen worden na publicatie in het vakblad open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19413945", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van de BD-vereniging", "link_url": "https://bdvereniging.nl/" } } , { "identifier": "element_19413946", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Dynamisch Perspectief in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Dynamisch perspectief\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }