{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608874", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Boomzorg", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-boomzorg.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608874, "identifier": "mediaitem_608874", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-boomzorg.htm", "title": "Boomzorg", "lead": "Vakblad Boomzorg wordt zes keer per jaar verspreid onder boomverzorgers en boombeheerders in dienst van gespecialiseerde bedrijven en gemeentes. Boomzorg is een uitgave van NWST.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/a/609114_fullimage_plataanblad.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hans-2/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-10-06T18:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:52+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_groeneagenda", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": [ "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_groeneagenda", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Boomverzorging", "target_audience_abstract": "Hoveniers, Groenvoorzieners, Beleidsmedewerkers gemeenten", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

NWST<\/h2>

NWST werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen worden na publicatie in het vakblad open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet waarbij wordt doorgelinkt naar het artikel op de website van Boomzorg.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19420965", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de website van vakblad Boomzorg", "link_url": "https://www.boomzorg.nl/" } } , { "identifier": "element_19421013", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van Boomzorg in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }