{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608625", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "BNDR", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-bndr.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608625, "identifier": "mediaitem_608625", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/vakblad-bndr.htm", "title": "BNDR", "lead": "Vier maal per jaar verschijnt het leden- en relatiemagazine BNDR van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Met lokaal, provinciaal én landelijk nieuws, interessante artikelen en interviews.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/d/609990_fullimage_207.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 598, "focuspoint-y": 389, "alternative_text": "Trekker op het land - Insa Osterhagen via Pixabay", "photographer": "Insa Osterhagen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/insapictures-8883526/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/john-deere-krone-big-pack-1290-xc-3436611/" }, "publication_date": "2021-10-05T11:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T16:46+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "Vakblad" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Vakblad", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ondernemerschap", "target_audience_abstract": "Jonge agrarische ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Bekijk alle artikelen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

NAJK<\/h2>

NAJK werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen van BNDR wordt open beschikbaar gesteld in de Kennisbank van Groen Kennisnet.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie over dit vakblad<\/h2>" } , { "identifier": "element_19400740", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar de NAJK website", "link_url": "https://www.najk.nl/" } } , { "identifier": "element_19400659", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle artikelen van BNDR in de Kennisbank van Groen Kennisnet", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Binder : ledenblad agrarische jongeren\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }