{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600042", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Responsief Onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/responsief-onderwijs.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600042, "identifier": "mediaitem_600042", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/responsief-onderwijs.htm", "title": "Responsief Onderwijs", "lead": "Wat kan het onderwijs betekenen voor en bijdragen aan transities in het groene domein, gericht op het wereldvoedselvraagstuk en een duurzame economie? Oplossingen hiervoor vereisen andere productiemethoden en grondstoffengebruik. Ze vragen om anders organiseren en andere businessmodellen. En vooral om leren om te gaan met andersoortige oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Dat vraagt dus ook om ander onderwijs. Het lectoraat onderzoekt hoe het onderwijs de student moet uitrusten om toekomstige, vaak ill defined, complexe vraagstukken aan te kunnen. Over welk instrumentarium moet de toekomstige professional beschikken?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/a/cid600042_responsief%20onderwijs.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:33+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Frank de Jong", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/frank-de-jong.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Responsief Onderwijs onderzoekt hoe het onderwijs de student kan uitrusten om toekomstige complexe vraagstukken aan te kunnen. Wat hebben ondernemers en werknemers in het groene domein in de toekomst nodig? Lector is dr. Frank de Jong.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Frank de Jong heeft twee lectoraatsthema’s onder zijn hoede: Responsief Onderwijs, in het programma Impact voor transitie in agri en food, en daarnaast Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken<\/a>. Centraal in zijn denken staat dat het de leerling, student of werknemer is die ‘leert’. Hij of zij ontwikkelt zijn ideeën, theorieën of wijsheid in een culturele, sociale context met anderen. De interactie en verbinding tussen dit collectieve en individuele leren om een ecologische denken te ontwikkelen heeft zijn interesse.

De Jong is sinds 2006 fulltime lector bij de faculteit in Wageningen. Sinds 2010 is hij master-director van de masteropleiding Leren en Innoveren. Zijn basis ligt, naast in het detailhandelsonderwijs en de sociale academie, in de leerpsychologie en experimentele psychologie. Hij behaalde zijn doctoraal aan de Tilburg University. De Jong onderzocht het zelfstandig leren als een interne regulatie van het leerproces. De Jong werkte bij verschillende universiteiten (Universiteit Tilburg, TU Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit, en bij het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie en NS opleidingen.)<\/p>

Lectoraat Responsief Onderwijs<\/h2>

In het lectoraat Responsief Onderwijs krijgen de bevindingen vanuit het doorlopende lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken<\/a> een concrete context door het verbinden van de praktijk van transitie naar duurzamere productieprocessen en economie. Het lectoraat richt zich op:<\/p>