{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_599917", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Professionele identiteit en organisatieontwikkeling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/professionele-identiteit-en-organisatieontwikkeling.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 599917, "identifier": "mediaitem_599917", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/professionele-identiteit-en-organisatieontwikkeling.htm", "title": "Professionele identiteit en organisatieontwikkeling", "lead": "Leren en ontwikkelen zijn kernprocessen in ons leven. In het lectoraat professionele identiteit en organisatieontwikkeling gaat het er om professionele identiteit en daarmee samenhangende thema’s te doorgronden om zo een handelingsrepertoire te ontwikkelen. Professionals en organisaties kunnen daarmee in de ontstane dynamiek die identiteit vormgeven en zo bijdragen aan veerkracht, wijsheid, zelfsturing en excellentie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/b/cid599917_professionele%20identiteit%20en%20organisatieontwikkeling.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T14:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T09:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Manon Ruijters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/manon-ruijters.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten in, en het vormgeven aan professionele identiteit in het kader van goed werk. Lector is Manon Ruijters.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Manon Ruijters doet onderzoek naar Professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Zij begon als lector bij Stoas Wageningen (nu Aeres Hogeschool Wageningen) in 2011, met het thema ‘De ecologie van het Leren’. Na haar studie Logopedie besloot Ruijters om Onderwijskunde en Orthopedagogiek te studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Gegrepen door ontwikkeling van intelligentie en leren kwam ze terecht in het onderwijs. In 2000 werd ze adviseur bij de Twynstra Gudde en verplaatste ze haar aandacht naar het leren in en van organisaties. In 2006 promoveerde ze op het onderwerp ‘diversiteit van leren in en om organisatie'. Sinds januari 2017 is ze hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de VU.

Op dit moment is ze werkzaam als academic partner, lector en hoogleraar op het gebied van leren, ontwikkelen en gedragsverandering en gefascineerd door leren en ontwikkelen van professionals en organisaties. Daarbij laat ze zich leiden door een ecologisch perspectief op leren, waarbij het draait om:
(a) afwisselend in- en uitzoomen startend vanuit de vraag in plaats van het antwoord (holistisch);
(b) liefst klein en beperkt interveniëren en daarbij recht doen aan natuurlijke mogelijkheden en beperkingen (organisch),
(c) dicht bij de opgave werken met groepen mensen die daar een natuurlijke verbinding hebben, met aandacht voor wat verborgen en verbonden is (systemisch).<\/p>

Lectoraat Professionele identiteit en organisatieontwikkeling<\/h2>

Leren en ontwikkelen in de volle breedte is niet alléén je hoofd gebruiken, kennis opdoen, maar óók je verbeelding gebruiken, tussen de regels door lezen, je intuïtie benutten, slim afkijken, je (opvattingen rondom je) vak blijven onderzoeken, weten waar je voor staat, opruimen. Het zijn kernprocessen in ons leven, brandstoffen van onze groei. Vaak zien we dat het leren te smal wordt ingevuld, wordt uitgekleed en losgetrokken van werk en leven. Dan kunnen goedbedoelde opvattingen en ‘mindsets’ rondom leren en ontwikkelen stevig in de weg staan van leren en ontwikkelen van mensen, groepen en organisaties.<\/p>

Kernvragen daarbij zijn:<\/strong><\/p>