{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_599314", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/precisielandbouw-smart-farming-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 599314, "identifier": "mediaitem_599314", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/precisielandbouw-smart-farming-1.htm", "title": "Precisielandbouw & Smart Farming", "lead": "De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/b/cid599314_precisielandbouw.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T13:58+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Corné Kempenaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/corne-kempenaar-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precisielandbouw onderzoekt hoe we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Lectoren zijn Corné Kocks en Corné Kempenaar.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dr. Ir. Corné Kocks<\/strong><\/p>

Corné Kocks werkt als lector Precisielandbouw / Smart Farming nauw samen met de Wageningen UR en het bedrijfsleven. Hij doet samen met collega lector Corné Kempenaar het onderzoek naar Precisielandbouw. Kocks heeft zowel een zeer praktische als een wetenschappelijke achtergrond in de akkerbouw en voedergewassen. Hij is opgegroeid op een loon-/akkerbouwbedrijf. En heeft de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen afgerond, waarna hij doorstudeerde in Wageningen op het gebeid van Plantenziektekunde en Landbouwplantenteelt. Hij is gepromoveerd op ruimtelijk afhankelijke statistiek dat hem nu weer goed van pas komt in zijn werk als lector.

Naast zijn functie als lector is Kocks ook de teamleider van het team Praktijkgericht Onderzoek en is hij eindverantwoordelijk voor het Centre of Expertise Open Teelten.

Dr. Ir. Corné Kempenaar<\/strong>

Corné Kempenaar is sinds 1 september 2012 lector Precisielandbouw/ Smart Farming in Dronten. Daarnaast werkt Kempenaar als senior onderzoeker Precisielandbouw bij Wageningen UR Plant Research International. Hij is wereldwijd bekend als een gerenommeerd onderzoeker en hij heeft een breed expertise gebied.

Sleutelwoorden in zijn onderzoek zijn precisielandbouw, epidemiologie, milieueffect, agrarische productiesystemen, agro-ecologie, beslissingsondersteunende systemen en pesticiden. Momenteel richt zijn werk zich op projecten rond geïntegreerde gewasbescherming en onkruidbestrijding. Ook de MLHD-methode, Smart Farming, duurzaam onkruidbeheer, verhardingen, duurzaam terreinbeheer en de Potato GAP China hebben een grote rol in de projecten. De samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Wageningen UR is hierbij van grote toegevoegde waarde.<\/p>

Lectoraat Precisielandbouw<\/h2>

Om duurzaam te kunnen produceren, zijn de juiste maatregelen nodig. Op de juiste plaats en op het juiste moment. Want: kunnen we maïs laten groeien, telen en verwerken zonder te veel hulpmiddelen te gebruiken? Dat is één van de vele vragen die spelen binnen het lectoraat Precisielandbouw.<\/p>

Het lectoraat Precisielandbouw richt zich op:<\/strong><\/p>