{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_730857", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Practoraat Eiwittransitie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-eiwittransitie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 730857, "identifier": "mediaitem_730857", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-eiwittransitie.htm", "title": "Practoraat Eiwittransitie", "lead": "Met ingang van 1 mei 2023 is Miriam Quataert, Senior-Onderzoeker en Expertiseleider Product Fysica en Applicatie bij Wageningen Food & Biobased Research (WFBR), benoemd tot practor Eiwittransitie bij SVO vakopleiding food.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/683948_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_1435186316_plantaardig_proteine.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 595, "focuspoint-y": 384, "alternative_text": "plantaardige proteïne - Tatjana Baibakova via Shutterstock", "photographer": "Tatjana Baibakova", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/bit24", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/food-sources-plant-based-protein-healthy-1435186316", "keywords": [ "avocado", "sojabonene", "erwten", "plantaardig", "pinda", "amandelen", "eiwitten", "tuinbonen", "bimi", "mais", "eiwitbronnen", "plant-based", "champignons" ] }, "publication_date": "2023-04-28T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-28T16:21+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_eiwittransitie", "Practoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Miriam Quataert", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/miriam-quataert-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Eiwittransitie", "target_audience_abstract": "Voedingsonderwijs", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het practoraat Eiwittransitie wil zorgen voor een goede verbinding tussen de beroepspraktijk, het praktijkgericht onderzoek en het onderwijs. Samen met de voedselbranche zal er invulling gegeven worden aan opleidingsprogramma’s op het gebied van eiwittransitie, waarbij het doen van onderzoek op basis van vragen uit de praktijk centraal staat.<\/p>

Kennis en samenwerking<\/h2>

Miriam zal zich onder meer richten op de doorontwikkeling van reeds opgedane kennis binnen het TKI-project Plant4Texture, een samenwerkingsproject waarin o.a. Wageningen University & Research (WUR) en SVO vakopleiding food hebben samengewerkt aan kennis- en productontwikkeling op het gebied van hybride vleesproducten. <\/p>

Verder zal Miriam de bestaande samenwerkingen verder uitbouwen en nieuwe samenwerkingen aangaan met partners uit de voedselketen, practoraten, lectoraten, universiteiten en kennisinstellingen. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_35637093", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "SVO Food", "link_url": "https://www.svo.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }