{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_642754", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-dierenwelzijn-en-gezondheid.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 642754, "identifier": "mediaitem_642754", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-dierenwelzijn-en-gezondheid.htm", "title": "Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid", "lead": "Het practoraat dierenwelzijn en -gezondheid is per 1 september 2021 opgericht en kent als standplaats Aeres mbo Barneveld. Naast de practor bestaat het practoraat uit meerdere docent-onderzoekers vanuit de verschillende ‘dier’ mbo onderwijsteams en locaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/2/cid642754_1649082502833_practoraat%20sara%20kleiner.jpg", "width": 1930, "height": 1086, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-04T16:02+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-19T21:18+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_practoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Sara Albone", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sara-albone.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn", "target_audience_abstract": "Dierverzorgers", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er zijn twee hoofddoelen waar het practoraat de komende jaren aan werkt. Ten eerste het opdoen van inhoudelijk kennis over dierenwelzijn en -gezondheid door (praktijk)onderzoek uit te voeren over de op Aeres en in het bedrijfsleven gehuisveste dieren. Dat onderzoek wordt door studenten, docenten, docent-onderzoekers en betrokkenen vormgegeven en uitgevoerd. Ten tweede het versterken van het onderzoekend vermogen van studenten, docenten, docent-onderzoekers, medewerkers en ondernemers door samen onderzoekend te werken. <\/p>

Positief welzijn<\/h2>

Het practoraat zet zich in voor het waarborgen van ‘positief welzijn’, de actualisering van dierenwelzijnskennis bij toekomstige dierverzorgers en het meetbaar maken van dierenwelzijn. Hierdoor kunnen dierenwelzijnsvraagstukken binnen onderwijsinstituten en het bedrijfsleven beantwoord worden. Onderzoeksresultaten worden onder het bedrijfsleven gedissemineerd en naar het onderwijs vertaald, hetgeen de verbinding tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs versterkt. <\/p>

Meten is weten<\/h2>

Dat is de basis waarop het practoraat werkt, waaruit evidence-based handelen voortvloeit. Dierenwelzijn is een moeilijk meetbaar begrip dat tot recent met een ‘timmerman’s oog’ gemeten werd. De veehouderij en gezelschapsdieren sectoren kennen beiden andere uitdagingen. Zo proberen veehouders goed welzijn te waarborgen onder economische- en milieudruk. De gezelschapsdieren sector kent wet- en regelgeving die moeilijk voor particulieren te vertalen is in individuele handelingen. Het practoraat wil de gehele dierensector bedienen door praktijkonderzoek uit te voeren, gericht op het meten en vervolgens verbeteren van het welzijn van alle gehouden dieren. De opgedane kennis wordt rechtsreeks in het onderwijs verweven waardoor toekomstige diermedewerkers in staat zijn om kritisch en bewust te handelen. <\/p>" } , { "identifier": "element_22317234", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Korte impressie van het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid", "source": "Aeres MBO", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hAlhSYjALNA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Docent-onderzoekers<\/h2>