{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_731567", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Practoraat Circulaire Kas & Tuinbouw innovatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-circulaire-kas-tuinbouw-innovatie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 731567, "identifier": "mediaitem_731567", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/practoraat-circulaire-kas-tuinbouw-innovatie.htm", "title": "Practoraat Circulaire Kas & Tuinbouw innovatie", "lead": "Ted Duijvestijn, practor Circulaire Kas & Tuinbouw Innovatie, is onder nemer pur sang. Voor hem ligt de kracht van zijn practoraat precies in dat ondernemerschap. Partijen bij elkaar brengen, de vraag uit de sector articuleren en een innovatieve mindset van studenten bevorderen: dat zijn de speerpunten van zijn practoraat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/731052_fullimage_istock-1307025083.jpg", "width": 1476, "height": 710, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Scharfsinn86", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Scharfsinn86?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Digitalisering", "Technologie" ] }, "publication_date": "2023-05-12T16:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-05-12T16:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_practoraat", "Practoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Practoraat", "theme": [ "gkn_home", "gkn_practoraat", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Ted Duijvestijn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ted-duijvestijn.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Docenten, tuinders", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Samen waarde creëren<\/h2>

Om de opdrachten verder uit te kristalliseren werkt Duijvestijn nauw samen met docent Jaap Harreman. “Ik snap heel goed hoe we waarde kunnen creëren voor de ondernemer. Jaap kan dat vertalen naar de leerdoelen voor de studenten die ermee aan de slag gaan. Met mijn extern gerichte rol en zijn meer intern gefocuste rol vullen we elkaar goed aan. Samen zorgen we dat de huidige uitdagingen van het werkveld worden ingebed in het onderwijs. Dat levert een solide onderwijsprogramma op dat veel meer betekenis geeft dan zonder de inbreng van de bedrijven.” <\/p>

Fossielvrij telen en digitalisering<\/h2>

Toen Duijvestijn begon als practor waren de belangrijkste thema’s wat hem betreft al uitgetekend. Duijvestijn: “Bij SOB Oostland kwamen voortdurend dezelfde twee thema’s bovendrijven: fossielvrij telen en digitalisering. Het bedrijfsleven worstelt enorm met de kosten van energie. Hoe maak je de energievoorziening toekomstbestendig? Er ligt een convenant waarin het bedrijfsleven aangeeft in 2050 fossielvrij te zijn, maar dat moeten we veel eerder op orde hebben. Zeker nu onze afhankelijkheid van Russisch gas ineens een nog actueler thema is geworden. Digitalisering zit daar dicht tegenaan: je krijgt te maken met complexe energiesystemen die digitaal worden aangestuurd.”<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_36081654", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1193477"] } } , { "identifier": "element_36081662", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De practorpagina op de practoraten.nl", "link_url": "https://www.practoraten.nl/practoraten/circulaire-kas-tuinbouw-innovatie/" } } , { "identifier": "element_36081656", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lentiz", "link_url": "https://www.lentiz.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }