{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603831", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Milieu-impact van Circulaire Agro-Foodketens", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/milieu-impact-van-circulaire-agro-foodketens.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603831, "identifier": "mediaitem_603831", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/milieu-impact-van-circulaire-agro-foodketens.htm", "title": "Milieu-impact van Circulaire Agro-Foodketens", "lead": "Het lectoraat Milieu-Impact van Circulaire Agro-Foodketens is een associate lectoraat gelinkt aan het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden. Het doel van het associate lectoraat is om inzicht te geven in de milieu-impact van agro- en foodketens die op circulaire wijze willen gaan produceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/9/cid603831_milieu-impact%20van%20circulaire%20agro-foodketens.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:36+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T07:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jerke de Vries", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jerke-de-vries-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Milieu-impact van Circulaire Agro-Foodketens houdt zich bezig met de kwantificering van de milieu-impact van agro- en foodketens die op circulaire wijze willen gaan produceren. Lector is Jerke de Vries.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lector Jerke de Vries heeft zijn MSc in Agricultural and Bioresource Engineering behaald bij Wageningen UR en is in 2013 gepromoveerd op het proefschrift ‘From animals to crops - Environmental consequences of current and future strategies for manure management’. Als docent is Jerke de Vries betrokken bij de opleidingen Bedrijfskunde en Agribusiness en International Business. <\/p>

Lectoraat Milieu-impact van circulaire agro-foodketens<\/h2>

De missie van het associate lectoraat is om in samenwerking met Van Hall Larenstein (onderwijs en onderzoek) en bedrijfsleven bij te dragen aan de ontwikkeling van circulaire en duurzame agro- en foodketens door het meetbaar maken van de milieu-impact en circulariteit.<\/p>

In de komende decennia is er een transitie naar circulaire- en biobased economie gaande. Circulair werken betekent het zoveel mogelijk integreren en verwaarden van reststromen die kunnen dienen als een input voor een ander productieproces en daarnaast het reduceren van afval, zoals food waste. Daarbij is het noodzakelijk dat dit op maatschappelijk verantwoorde wijze gebeurt met een zo laag mogelijk voetafdruk en met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. Om de milieu-impact te kwantificeren worden diverse methoden gebruikt, van algemene scans tot en met gedetailleerde levenscyclusanalyses (LCA’s). Om de circulariteit van de agro- en foodketens uit te drukken zullen andere indicatoren ter aanvulling worden ingezet.<\/p>