{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_598725", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Management van Rundergezondheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/management-van-rundergezondheid.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 598725, "identifier": "mediaitem_598725", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/management-van-rundergezondheid.htm", "title": "Management van Rundergezondheid", "lead": "Gezonde koeien vormen de basis voor een duurzame veehouderij en werkbare kringlooplandbouw. Diergezondheid en dierwelzijn vormen niet voor niets een belangrijke schakel binnen de sector. Met het lectoraat Management van Rundergezondheid spelen Aeres Hogeschool Dronten en GD in op ontwikkelingen in de Nederlandse rundveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid598725_management%20van%20rundergezondheid.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T11:23+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-23T06:50+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Annet Velthuis", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/annet-velthuis-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Met het lectoraat Management van Rundergezondheid verwacht Aeres Hogeschool Dronten meer kennis te ontwikkelen op het gebied van bedrijfsgebonden aandoeningen in de Nederlandse rundveehouderij. Lector is Annet Velthuis.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Binnen het lectoraat ligt de focus op gezondheid van dieren, maar ook op de relatie met dierwelzijn en maatschappelijke acceptatie. Welke preventieve maatregelen kunnen veehouders nemen om dierziekten te voorkomen? Hoe houden we gezonde koeien gezond?<\/p>

Annet Velthuis is sinds 1 januari 2018 lector Management van Rundergezondheid in Dronten. Daarnaast werkt Velthuis als onderzoeksmanager rundvee bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van diergezondheid. Na haar studie Dierwetenschappen met focus op Veterinaire Epidemiologie en Genetica bij Wageningen University en haar promotie in de Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie werkte ze elf jaar in Wageningen bij de Leerstoelgroep Bedrijfseconomie met als focusgebieden Economie van Diergezondheid en Voedselveiligheid).

In haar functie als lector zal Velthuis een bijdrage leveren aan de inhoud en vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van rundergezondheid in relatie tot maatschappij en dierwelzijn.<\/p>

Lectoraat Management van Rundergezondheid<\/h2>

Gezonde koeien vormen de basis voor een duurzame veehouderij en werkbare kringlooplandbouw. Zieke dieren kosten geld voor de veehouder en bovendien vragen zieke dieren meer aandacht dan gezonde dieren. Bovendien wordt iedereen blijer van gezonde dieren. De basis voor rundergezondheid in Nederland is goed, maar uit onderzoek blijkt dat er zeker nog verbeterpunten zijn.<\/p>

Het lectoraat richt zich op een drietal onderzoeksthema’s:<\/p>