{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603393", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Integrale Voedsel- en Productieketens", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/integrale-voedsel-en-productieketens.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603393, "identifier": "mediaitem_603393", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/integrale-voedsel-en-productieketens.htm", "title": "Integrale Voedsel- en Productieketens", "lead": "Het lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens wil de vele ontwikkelingen binnen de agri- en foodbusiness rondom ketensamenwerking en ketenmanagement onderzoeken. Keteninterventiestrategieën centraal staan en helpt bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/0/cid603393_integrale%20voedsel%20en%20productieketens.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-03T12:47+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T17:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Woody Maijers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/woody-maijers-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens helpt bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier. Lector is Woody Maijers.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ir. Woody Maijers is sinds 2003 lector Integrale Voedsel- en Productieketens, en maakt onderdeel uit van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences<\/a>. Naast zijn werk als lector heeft Woody Maijers een eigen bedrijf, Ketencoach, dat zich richt op innovatieprojecten in ketens en netwerken in de agri-foodsector en werkt hij aan nieuwe vormen van bedrijfsleren als bestuurder van de stichting RolloverOnderwijs<\/p>

Lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens<\/h2>

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek waarin keteninterventiestrategieën centraal staan en helpt bedrijven in binnen- en buitenland hun ketens in te richten op een duurzame manier. Als de voedingsbranche bijvoorbeeld wil overstappen van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten, wat betekent dat dan voor de fabrikanten, de supermarkten en de consument en hoe ga je dat organiseren?

Bedrijven en medewerkers kunnen bij Maijers terecht voor praktijkgericht onderzoek, trainingen, cursussen en opleidingen als ze hun keten anders willen inrichten vanuit maatschappelijk belang, of beter de markt willen bedienen. Studenten kunnen meedoen met projecten en activiteiten en samen met docenten die een ondersteunende rol hebben in onderzoeksprojecten. Met zijn praktijkgericht onderzoek sluit het lectoraat aan rs op de onderzoekslijnen Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool van het RIC-AFL<\/p>

Kenniswerkplaats<\/h2>

De kenniswerkplaats is dé manier om te leren onderzoeken in de praktijk. Studenten van het Domein Agri, Food & Life Sciences bij Inholland Delft doen het al sinds 2009 via de Groene Hart Academie (GHA). Woody Maijers is nauw betrokken bij de vernieuwende kenniswerkplaatsmethodiek en de daarmee gepaarde onderwijsveranderingen en positionering van het onderwijs in de regio, zodat deze steeds meer voeten in de Inholland-aarde krijgen. De kenniswerkplaats verbindt ondernemers, overheid, onderzoek, onderwijs en omgeving.
<\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie en publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_21766548", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Integrale Voedsel- en Productieketens" } } , { "identifier": "element_19017511", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Integrale Voedsel- en Productieketens - Hogeschool Inholland", "link_url": "https://kenniscentrumafl.inholland.nl/lector-integrale-voedsel-en-productieketens-woody-maijers/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }