{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_602968", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Innovatieve Biomonitoring", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/innovatieve-biomonitoring.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 602968, "identifier": "mediaitem_602968", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/innovatieve-biomonitoring.htm", "title": "Innovatieve Biomonitoring", "lead": "Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring wil met innovatieve technieken voor biomonitoring de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen meten en effecten van ingrijpen monitoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/d/cid602968_Innovatieve%20Biomonitoring.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:02+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T17:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat", "gkn_digitech" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Margje Voeten", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/margje-voeten-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring wil met innovatieve technieken voor biomonitoring de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen meten en effecten van ingrijpen monitoren. Lector is Margje Voeten.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lector Margje Voeten is sinds 1 juli 2019 benoemd. Zij werkt sinds 2009 als docentonderzoeker bij HAS Hogeschool. Naast het lesgeven in de ecologie, werft en begeleidt ze onderzoeksprojecten op het gebied van natuurbeheer, biodiversiteit en habitatgebruik van grote herbivoren.<\/p>

Meer dan ooit staat de biodiversiteit onder druk. Ontwikkelingen als intensieve landbouw, urbanisatie en klimaatverandering hebben de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten ongewenst snel doen afnemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons ecosysteem. Het wordt daarom steeds belangrijker om de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen te meten en effecten van ingrijpen te monitoren.<\/p>

Lectoraat Innovatieve Biomonitoring<\/h2>

Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft als doel om innovatieve technieken voor biomonitoring toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, te valideren en verder te ontwikkelen. De uitdaging daarbij is op zoek te gaan naar nieuwe onverwachte slimme combinaties en toepassingen van technieken die het detecteren en monitoren van soorten eenvoudig(er) maken en bijdragen aan het vroegtijdig en effectief inzetten van (natuur)beschermingsmaatregelen.<\/p>

Onderzoeksprogramma<\/strong><\/p>

Aansluitend op de expertise van Naturalis, richt het lectoraat zich in eerste instantie op twee specifieke technieken voor soortherkenning:<\/p>