{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_602959", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Healthy Farming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/healthy-farming.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 602959, "identifier": "mediaitem_602959", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/healthy-farming.htm", "title": "Healthy Farming", "lead": "Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/7/cid602959_Healthy%20farming.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T11:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:48+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Joost van den Borne", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joost-van-den-borne-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Healthy Farming onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen voor deze knelpunten door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten. Lector is Joost van den Borne.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Joost van den Borne behaalde in 2001 zijn MSc aan Wageningen University in de afstudeerrichtingen Animal Nutrition & Business Economics. Hij was van 2001 tot 2014 als onderzoeker en docent verbonden aan Wageningen University. In 2006 promoveerde hij op het thema Nutrient synchrony in milk-fed calves. Hij ontving onder meer een Veni-beurs van de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie. Van 2013 tot 2016 werkte hij als senior onderzoeker bij FrieslandCampina. Sinds 2016 is hij Manager Research & Development bij Schippers Europe.<\/p>

Lectoraat Healthy Farming<\/h2>

Het lectoraat Healthy Farming wil bestaansrecht geven aan de veehouderij in dichtbevolkte gebieden met Zuidoost-Nederland als voorbeeldregio. Deze regio kampt met problematiek die zich in de (nabije) toekomst ook in de rest van de wereld gaat voordoen. Dit brengt een unieke set uitdagingen met zich mee voor de veehouderij en het lectoraat gaat samen met het werkveld op zoek naar oplossingen hiervoor. Centraal staat het spanningsveld tussen volksgezondheid, dierenwelzijn en een gezonde bedrijfsvoering.<\/p>

Het lectoraat richt zich op meerdere thema’s. Enkele voorbeelden:<\/p>