{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_598708", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Grasland en Beweiding", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/grasland-en-beweiding.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 598708, "identifier": "mediaitem_598708", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/grasland-en-beweiding.htm", "title": "Grasland en Beweiding", "lead": "Het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool in Dronten heeft er aan bijgedragen dat beweiding weer veel meer in beeld is gekomen binnen de Nederlandse melkveehouderij, en in het bijzonder binnen het groene onderwijs in Nederland. Maar beweiding is slechts een van de aspecten van grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/4/cid598708_grasland%20en%20beweiding.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T09:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-22T16:32+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Agnes van den Pol", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/agnes-van-den-pol-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Grasland en Beweiding wil meer grip krijgen op beweiding en onderzoekt hoe je meer melk krijgt uit gras. Lector is Agnes van den Pol.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Grasland levert namelijk veel meerwaarde, voor zowel veehouder als maatschappij. Het lectoraat Grasland en beweiding wil zich daarom de komende jaren ook nadrukkelijk positioneren in de maatschappelijke discussie rondom de melkveehouderij en van daaruit het positieve imago van de melkveehouderij ondersteunen en versterken.<\/p>

Agnes van den Pol-van Dasselaar is sinds 1 januari 2015 lector Grasland en Beweiding in Dronten. Ze staat in Europa bekend als een gerenommeerd onderzoeker op het gebied van gras en beweiding.<\/p>

Vanuit de European Grassland Federation is Van den Pol de trekker en voorzitter van de internationale werkgroep Beweiding. Aeres Hogeschool verwacht met dit lectoraat een extra impuls te geven aan toegepaste kennis en innovaties, die noodzakelijk zijn om beweiding naar een hoger plan te tillen. De samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Wageningen UR is hierbij van grote toegevoegde waarde.<\/p>

Lectoraat Grasland en Beweiding<\/h2>

De Nederlandse uitdrukking “vaste grond onder de voeten hebben” betekent: weten waar men op steunt - in een goede positie verkeren. Het grote areaal grasland in Nederland ondersteunt de melkveehouderij. Het is de basis van de melkveehouderij en het kapitaal van de melkveehouderij. Maar verkeert het ook in een goede positie? Levert grasland het maximale/optimale voor de veehouder en voor de maatschappij?

De afgelopen jaren was er in relatie tot grasland vooral veel aandacht voor beweiding. Beweiding is het visitekaartje van de Nederlandse melkveehouderij en beweiding nam langzaam af. Inmiddels is er sprake van een kentering. Het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool in Dronten heeft er aan bijgedragen dat beweiding weer veel meer in beeld is gekomen binnen de Nederlandse melkveehouderij, en in het bijzonder binnen het groene onderwijs in Nederland.<\/p>

Onze uitdaging<\/h2>

Beweiding is echter, alhoewel heel belangrijk, slechts één van de positieve aspecten van grasland. Er is zoveel meer te behalen met grasland. Het is nu tijd om breder te kijken en de verschillende functies van grasland te onderzoeken, te optimaliseren en te benutten. Dit vraagt een krachtige inspanning vanuit het praktijkgerichte onderzoek in combinatie met inbedding van functies van grasland in het groene onderwijs. We doen dit zowel voor de veehouder als voor de maatschappij. Grasland levert namelijk veel meerwaarde, voor zowel veehouder als maatschappij. Het lectoraat Grasland en beweiding wil zich daarom de komende jaren ook nadrukkelijk positioneren in de maatschappelijke discussie rondom de melkveehouderij en van daaruit het positieve imago van de melkveehouderij ondersteunen en versterken. Deze uitdaging gaat het lectoraat Grasland en Beweiding voor de komende jaren graag met u aan!<\/p>

Deelname aan projecten<\/h2>

Praktijkgericht onderzoek<\/strong><\/p>