{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_687019", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Ecologie IJsselmeergebied", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/ecologie-ijsselmeergebied.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 687019, "identifier": "mediaitem_687019", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/ecologie-ijsselmeergebied.htm", "title": "Ecologie IJsselmeergebied", "lead": "Het lectoraat Ecologie IJsselmeergebied van Aeres hogeschool brengt de ecologische problemen en kansen in kaart in en rondom het IJsselmeer. Lector is Marcel van den Berg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/2/674269_fullimage_istock-1318902924.jpg", "width": 1365, "height": 768, "focuspoint-x": 641, "focuspoint-y": 365, "alternative_text": "", "photographer": "EMFA16", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/EMFA16?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Waterweed Onderwater in een Vijver", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/canadese-elodea-waterweed-onderwater-in-een-vijver-provincie-wicklow-gm1318902924-405909544?phrase=Elodea_canadensis", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-09T15:04+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-09T15:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "Lectoraat", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": [ "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit", "gkn_groeneagenda" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Marcel van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marcel-van-den-berg.htm" }, "contactperson": { "title": "Marcel van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marcel-van-den-berg.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Aquatische ecologie", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers", "region_abstract": "IJsselmeergebied", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Doel van het lectoraat<\/h2>

Ambities in de Agenda IJsselmeergebied staan regelmatig op gespannen voet met elkaar. Enerzijds is er aandacht voor het herstel van de waterkwaliteit en natuurwaarden (zoals maatregelen uit de Kaderrichtlijnwater, Programmatische Aanpak Grote Wateren en Natura2000, Nationaal Park Nieuwland). En deze aandacht is broodnodig, want de natuurdoelen staan voor veel dieren op rood. De omgeving kijkt namelijk graag naar het zoete water en de ruimte van het IJsselmeergebied die het voor nieuwe ontwikkelingen kan bieden. Zandwinning, recreatie op en langs het water, visserij, energie op of uit water, woningbouw; het zijn allemaal activiteiten die invloed kunnen hebben op de water- of natuurkwaliteit. Anderzijds: voor de waterkwaliteit belangrijke waterplanten leveren soms overlast op voor de recreatievaart. De spanning is soms voelbaar als blijkt dat niet alles overal kan, of wellicht dat het straks niet meer kan. En dat vraagt om visie en om keuzes.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

Met het lectoraat willen Aeres Hogeschool Almere en Rijkswaterstaat een bijdrage leveren aan de kennis die nodig is om de afwegingen goed te maken. Het doen van voedselwebanalyses van algen tot vissen en watervogels is een belangrijk instrument. En we verkennen de samenwerking met buitenlandse partners met vergelijkbare ondiepe meren.<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie en publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_31150576", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Ecologie IJsselmeergebied" } } , { "identifier": "element_31149427", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Ecologie IJsselmeergebied op Aereshogeschool.nl", "link_url": "https://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/ecologie-ijsselmeergebied" } } , { "identifier": "element_31149430", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoratenoverzicht op Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/lectoraten" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }