{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603820", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Duurzaam Landschapsbeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-landschapsbeheer.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603820, "identifier": "mediaitem_603820", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-landschapsbeheer.htm", "title": "Duurzaam Landschapsbeheer", "lead": "Lector en kenniskring van het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer werken samen met het werkveld aan toegepast onderzoek en onderwijsvernieuwing. Het thema hierbij is het versterken van de band tussen maatschappij en natuur, voornamelijk door het inzetten van natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Natuur is middel en doel tegelijk. Lector is Derk Jan Stobbelaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/b/cid603820_Duurzaam%20Landschapsbeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T11:26+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-21T16:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Derk Jan Stobbelaar", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-jan-stobbelaar-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Landschap, Natuur", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, Natuurbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Derk Jan Stobbelaar studeerde milieuhygiëne in Wageningen, waar hij ook promoveerde op onderzoek naar de landschapskwaliteit van gangbare en biologische landbouwbedrijven. Daarna werkte hij als postdoc bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie binnen een Frans-Nederlands samenwerkingsverband rondom multifunctionele landbouw. Sinds 2007 is hij werkzaam als docent bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein en was van 2010 tot 2014 er lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer. Hij is al zeker tien jaar betrokken bij allerlei onderwijsvernieuwingsprojecten. Als lector Duurzaam landschapsbeheer doet hij onderzoek naar landschapskwaliteit, multifunctionele landbouw, co-creatie in natuur en leefomgeving en empowerment.<\/p>

Lectoraat Duurzaam landschapsbeheer<\/h2>

Duurzaam landschapsbeheer wordt bereikt door in werkveld en onderwijs de relatie tussen natuur en mens te versterken, door beleven, benutten en beschermen in samenhang te versterken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een integrale aanpak waarin natuur en natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke problemen door middel van co-creatie met belangengroepen (ondernemers, bewoners, enz.) ontstaan.<\/p>

De positie van natuurbeheer is veranderd. Waar eind vorige eeuw gestaag werd gewerkt aan de uitbreiding van de EHS - tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland - moeten natuurbeheerders nu meer dan voorheen de maatschappelijke meerwaarde van natuur laten zien. Dat betekent dat ze zich ook richten op de waarde van natuur voor gezondheid, recreatie, waterberging, hittebestrijding in de stad enzovoort. Boswachters, beheerders en beleidsmakers zoeken daarbij naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die ook de natuurwaarde een extra stimulans geven. Het ontwikkelen van nieuwe competenties bij beheerders en studenten, ander type onderzoek – vaak integraler – , nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe werkvormen, zijn hierbij noodzakelijk. Het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer wil een stimulerende rol spelen in deze vernieuwingen.<\/p>

Doelstellingen<\/h2>