{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595470", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_other", "title": "Duurzaam Bodembeheer Aeres Hogeschool", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-bodembeheer-aeres-hogeschool.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 595470, "identifier": "mediaitem_595470", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/duurzaam-bodembeheer-aeres-hogeschool.htm", "title": "Duurzaam Bodembeheer Aeres Hogeschool", "lead": "Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Aeres Hogeschool in Dronten richt zich op een integrale aanpak van de bodem waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens. Lector is Dr. Gera van Os.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/a/cid595470_Duurzaam%20Bodembeheer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-21T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gera van Os", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gera-van-os-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bodem, Bodemkwaliteit, Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Ondernemers", "region_abstract": "Nederland", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dr. Gera van Os is per 1 januari 2015 benoemd tot lector Duurzaam Bodembeheer. Naast lector is van Os werkzaam als senior onderzoeker Plant- en Bodemgezondheid bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Ze heeft naast haar inhoudelijke expertise veel ervaring met kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs en met advisering over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven rond innovatievraagstukken.<\/p>

Gera van Os studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en Plantenziektekunde aan de Landbouw Universiteit Wageningen, afstudeervakken fytopathologie en virologie en promoveerde in 2003.<\/p>

Duurzaam bodembeheer<\/h2>

Hoe behouden we de kwaliteit van onze bodem, zodat ook volgende generaties er gebruik van kunnen maken? Dat is de overkoepelende vraag binnen het lectoraat Duurzaam bodembeheer. Het lectoraat draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid voor toekomstige generaties. Met oog voor de waarde van de grond waarop wordt verbouwd.<\/p>

Duurzaam bodembeheer is de basis voor onze voedselproductie. Jarenlang gebruikmaken van de Nederlandse bodem zorgt uiteindelijk voor bodemuitputting. Om dat te voorkomen, zet het lectoraat Duurzaam bodembeheer zich in voor een integrale aanpak.<\/p>

Lectoraat<\/h2>

Het lectoraat Duurzaam bodembeheer richt zich op: <\/p>