{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_599915", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Precisievoeding-en-duurzame-pluimveehouderij.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 599915, "identifier": "mediaitem_599915", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Precisievoeding-en-duurzame-pluimveehouderij.htm", "title": "Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij", "lead": "Het optimaliseren van pluimveevoeding, met aandacht voor zowel diergezondheid als milieu; daar richt het lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij zich op. Aeres Hogeschool Dronten en Schothorst Feed Research werken binnen dit lectoraat nauw met elkaar samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/3/cid599915_precisievoeding%20en%20duurzame%20pluiveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T14:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T15:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Laura Star", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Laura-Star-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij richt zich op het op maat voeren van pluimvee waarbij het streven is vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen. Lector is Laura Star.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Laura Star is sinds 1 september 2017 lector Precisievoeding en Duurzame Pluimveehouderij in Dronten. Daarnaast werkt Star bij Schothorst Feed Research als senior onderzoeker op het gebied van pluimveevoeding. Star heeft ruim negen jaar ervaring binnen Schothorst Feed Research en een uitgebreide achtergrond in de veevoeding. Na haar studie Zoötechniek bij Wageningen University promoveerde zij binnen de pluimveesector, waarna ze binnen het veevoedingsonderzoek aan het werk ging.<\/p>

Aeres Hogeschool en Schothorst Feed Research willen samenwerken op het onderwerp precisievoeding om hiermee kennis en innovatie op het gebied van pluimvee te stimuleren. Als expert op het gebied van pluimveevoeding zal Star bijdragen aan kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs. Binnen het lectoraat zal Star zich richten op het op maat voeren van pluimvee. Hierbij is het streven om vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen en zo doende de uitscheiding van nutriënten naar het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan een duurzamere houderij.<\/p>

Lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij<\/h2>

Met het lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij spelen beide partijen in op ontwikkelingen in de veehouderij. Precisievoeding richt zich op het optimaliseren van nutriëntenbenutting en rendementsverbetering, en het voorkomen van voedingsstoornissen door vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen. Daarnaast zal het op behoefte voeren van pluimvee bijdragen aan het minimaliseren van de uitscheiding van nutriënten naar het milieu. Innovaties om vleeskuikens en leghennen op individueel niveau te voeren zullen onderzocht worden evenals mogelijkheden om meer precies te voeren binnen een koppel. Daarnaast is verduurzaming van pluimveevoer een speerpunt, waarbij naar alternatieven grondstoffen en methode wordt gekeken om eiwit in een meer duurzame vorm aan pluimvee te verstrekken.<\/p>


(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_18843425", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "" } } , { "identifier": "element_18843457", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Aeres Hogeschool - Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij", "link_url": "https://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/precisievoeding-en-duurzame-pluimveehouderij" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }