{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_602976", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Nieuwe Teeltsystemen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Nieuwe-Teeltsystemen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 602976, "identifier": "mediaitem_602976", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Nieuwe-Teeltsystemen.htm", "title": "Nieuwe Teeltsystemen", "lead": "Het lectoraat Nieuwe teeltsystemen van HAS Hogeschool richt zich op technologieontwikkeling binnen de teelt. Die ontwikkeling opent nieuwe mogelijkheden voor de intensieve tuinbouw, juist ook als het gaat om vermindering van negatieve milieueffecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/7/cid602976_Nieuwe%20Teeltsystemen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T15:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jasper den Besten", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Jasper-den-Besten-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie bij teelten om op termijn duurzame (zero emission) productie te realiseren. Lector is Jasper den Besten.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Jasper den Besten (1956) studeerde Tuinbouwplantenteelt aan de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen (thans WUR). In 1981 werd Jasper docent Tuinbouw (plantenveredeling, groenteteelt) aan HAS Hogeschool. Het was voor hem een unieke kans om onderzoek & ontwikkeling te combineren met werken met jonge mensen. Als docent heeft hij destijds het vak plantenveredeling vorm gegeven en was hij onder andere actief als beleidsmedewerker bij de opleiding Tuinbouw en Akkerbouw, betrokken bij het opzetten van Engelstalige tuinbouwopleidingsvarianten en initiatiefnemer bij een recente HAS-opleiding Toegepaste Biologie.Sinds mei 2010 is Jasper den Besten actief als lector Nieuwe Teeltsystemen.<\/p>

Lectoraat Nieuwe teeltsystemen<\/h2>

Technologieontwikkeling op allerlei gebied opent nieuwe mogelijkheden voor de intensieve tuinbouw. Met de komst van efficiënte LED-lampen in de juiste golflengten is het mogelijk geworden in gesloten systemen planten te produceren. In deze systemen is het mogelijk hoge producties te realiseren omdat het klimaat voor de plant perfect kan worden geregeld. Schimmelziekten hebben hierin geen infectiekans en insecten komen niet makkelijk het systeem binnen, waardoor chemische bestrijdingsmiddelen niet langer nodig zijn. Omdat het systeem gesloten is gaat ook geen CO₂ verloren. Water en nutriënten worden uiteraard gerecirculeerd.<\/p>

Uitdagingen<\/strong><\/p>

De uitdagingen zitten vooral in allerlei nieuwe mogelijkheden van planten produceren in dit soort systemen, bijvoorbeeld gericht op kwaliteit en inhoudsstoffen. Daarnaast zijn er de uitdagingen ten aanzien van voedselveiligheid, non-destructieve methoden om inhoudsstoffen te bepalen, niet-destructief monitoren met behulp van camera- en andere sensortechnieken van de groei van plant en gewas, en data-verzameling voor machine-learning toepassingen. Ook in het wortelmilieu, meestal een watersysteem, liggen uitdagingen op het gebied van meten en regelen van nutriënten. Nieuwe ion-specifieke sensoren die via IoT data delen, kunnen mogelijk op korte termijn toepasbaar worden. Tenslotte liggen er uitdagingen op het gebied van systeemontwikkeling voor cress-, microgreen- en babyleafproductie.<\/p>

Kennisdelen<\/strong><\/p>

Het lectoraat deelt haar kennis met studenten van de HAS via gastlessen en via inbouw van kennis in reguliere onderwijsmodulen. De lector verzorgt graag gastlessen op andere instellingen en binnen bedrijven. Via onderzoek op de HAS voor en met bedrijven wordt zowel kennis gedeeld als nieuwe kennis gegenereerd. Veelal studeren studenten op dit soort onderwerpen af. In Venlo is de HAS partner van Botany en Philips in BrightBox Venlo, een open innovatiecentrum voor vertical farming. Voor het bedrijfsleven zijn er cursussen ‘telen zonder daglicht’ op de locaties Den Bosch, Venlo en Zwaagdijk en ‘hydroponics voor high-tech tuinbouw’ in samenwerking met en bij Proeftuin Zwaagdijk. Op verzoek worden in-company-cursussen verzorgd. Voor internationale belangstellenden biedt de HAS een small private online course (SPOC) aan in het Engels.

Het lectoraat richt zich op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden om expertise te versterken.<\/p>

Kenniskring nieuwe teeltsystemen<\/h2>
  • Martijn Bekkers, Manager klimaatcel-, kas- en tuinfaciliteiten <\/li>
  • Emile Clerkx, Docent-onderzoeker Toegepaste Biologie <\/li>
  • Lisa Crijns, Junior-adviseur HAS Kennistransfer <\/li>
  • Janneke Grit, Docent-onderzoeker Tuinbouw en akkerbouw <\/li>
  • Mark van de Wouw, Docent-onderzoeker Toegepaste Biologie <\/li>
  • Tamara Verhoeven, Docent-onderzoeker Tuinbouw en akkerbouw <\/li>
  • Pim Vingerhoets, Junior docent-onderzoeker Tuinbouw en akkerbouw<\/li><\/ul>

    (Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_18999957", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Publicaties van dit lectoraat", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=edu/lectoraat&wq_val=Nieuwe+Teeltsystemen" } } , { "identifier": "element_18999960", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen - HAS Hogeschool", "link_url": "https://www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-nieuwe-teeltsystemen" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }