{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_602560", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Duurzaam-Produceren-in-de-agrifoodsector-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 602560, "identifier": "mediaitem_602560", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Lectoraat-Duurzaam-Produceren-in-de-agrifoodsector-1.htm", "title": "Lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector", "lead": "Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector legt primair de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel. Het lectoraat richt zich specifiek op drie thema’s: het tegengaan van voedselverspilling, de verduurzaming van voedselprocessen en het sluiten van kringlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/6/8/cid602560_duurzaam%20produceren%20in%20de%20agrifoodsector.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-30T11:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-08T10:06+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Elies Lemkes-Straver", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Elies-Lemkes-Straver.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voor het lectoraat duurzaam produceren vormen de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormen een belangrijk basis. Lector is Elies Lemkes - Straver.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Elies Lemkes-Straver is vanaf  februari 2018 lector Duurzaam Produceren in de agrifoodsector. Van 2012 tot 2018 heeft ze gewerkt als Algemeen directeur ZLTO, NCB Ontwikkeling en NCB Participaties BV. In haar functies als algemeen directeur ZLTO (Zuidelijke Land -en tuinbouworganisatie) en daarvoor van Brainport heeft ze veelzijdige ervaring opgebouwd in zowel de agrofoodsector als met de sectoren hightech en design. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormen hiervoor een belangrijke basis die voor het lectoraat duurzaam produceren belangrijk is.<\/p>

Lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector<\/h2>

Bedrijven zijn op zoek naar verdere optimalisering van processen (reductie gebruik hulpstoffen, energie en water), verbetering van de kwaliteit (verlenging houdbaarheid), het tegengaan van voedselverspilling en kostenreductie. Daarbij is het, door de steeds verder gaande globalisering, voor bedrijven in de agrifoodsector essentieel samen te werken in de keten en kringlopen te sluiten, zowel op bedrijfsniveau als ook in de keten om zo hun productie voor de verdere toekomst veilig te stellen. Het lectoraat wil hieraan actief bijdragen en houdt daarbij rekening met mondiale trends zoals de biobased en circular economy, de opkomst van nieuwe grondstoffen voor de agrifoodsector en gezonde voeding.<\/p>

Het nieuwe lectoraat richt zich specifiek op 3 thema's:<\/p>