{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_602972", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig)", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/INVIS-Nieuwe-eiwitten-insecten-en-vis-gezond-duurzaam-en-veilig.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 602972, "identifier": "mediaitem_602972", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/INVIS-Nieuwe-eiwitten-insecten-en-vis-gezond-duurzaam-en-veilig.htm", "title": "INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig)", "lead": "Het lectoraat INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig) werkt aan veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van insecten en vis. Met dit lectoraat komt een nauwe samenwerking tot stand tussen HAS Hogeschool en Wageningen Bioveterinary Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/9/cid602972_INVIS.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T12:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T15:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Olga Haenen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Olga-Haenen-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Het lectoraat INVIS richt zich op een veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van insecten en vis. Lector is Olga Haenen.", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Olga Haenen, senior onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad, is sinds 1 januari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS). Haenen is al ruim 30 jaar actief binnen Wageningen Bioveterinary Research op het gebied van diagnostiek en onderzoek van vis-, schaal- en schelpdierziekten, en heeft een wereldwijd netwerk.<\/p>

Lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS)<\/h2>

Vis wordt mondiaal gezien als belangrijke eiwitbron voor de toekomst. Door vis op een duurzame manier te produceren met behulp van insecteneiwitten kan een bijdrage worden geleverd aan de reductie van de klimaatbelasting terwijl voldaan wordt aan de toenemende behoefte aan eiwit. Het lectoraat wil de Nederlandse onshore aquacultuur aan laten sluiten bij de insectenteelt door gebruik van gezonde en voedselveilige insecten als eiwitbron in visvoer die mogelijk op reststromen worden gekweekt. Hiermee wordt een duidelijke behoefte aan een verbinding tussen de sectoren en aan een toename van de productie van nieuwe, vis- en insecten-eiwitten ingevuld.<\/p>

Proeftuinen<\/strong><\/p>

De basis van het lectoraat bestaat uit 3 proeftuinen resulterend in een Onderzoeksagenda, een Onderwijsagenda en een Bedrijfsagenda:<\/p>