{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595442", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_othermediaitem", "title": "Biomimicry: Leren van de natuur voor duurzame oplossingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Biomimicry-Leren-van-de-natuur-voor-duurzame-oplossingen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 595442, "identifier": "mediaitem_595442", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_other", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_other", "url": "/nl/groenkennisnet/item/Biomimicry-Leren-van-de-natuur-voor-duurzame-oplossingen-1.htm", "title": "Biomimicry: Leren van de natuur voor duurzame oplossingen", "lead": "Het onderzoek in het lectoraat Biomimicry gaat over de vraag of biomimicry als innovatiemethode kan bijdragen aan duurzame oplossingen in productinnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie en de toepassing in deze drie gebieden. Lector is Mauro Gallo.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/6/cid595442_Biomimicry.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T11:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-14T14:47+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_lectoraat", "Lectoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Lectoraat", "theme": ["gkn_lectoraat"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Mauro Gallo", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Mauro-Gallo.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biomimicry,", "target_audience_abstract": "Agri en Food experts", "region_abstract": "", "Jumplinktext": "Meer informatie" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Mauro Gallo is geboren in Napels, Italië. Hij studeerde ‘mechanical engineering’ en ‘aerospace engineering’ aan de universiteit van Napels, Federico II. In 2008 bracht zijn passie voor onderzoek en onderwijs hem naar het buitenland. Hij werkte van 2008-2011 als docent en onderzoeker aan de ETH Zürich (Zwitsersland) en van 2011-2016 aan de Technische Universiteit in Delft. Bij beide instellingen heeft hij gewerkt aan uitdagende en ambitieuze onderzoeksprojecten op het gebied van ‘fluid dynamics’, ‘heat transfer’, ‘thermodynamics’ en ‘conversion energy systems’. Zijn passie voor de natuur bracht zijn onderzoeksinteresse steeds meer in de richting van onderwerpen waar technologie en biologie samenkomen.<\/p>

Per 1 september 2017 is dr. Mauro Gallo aangesteld als ‘Lector Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ bij Aeres Hogeschool Wageningen. Het lectoraat is een samenwerking tussen Aeres Hogeschool Wageningen, Hogeschool InHolland Delft en VHL Leeuwarden, die vanuit hun groene DNA als verbindende factor hierin samenwerken. Het lectoraat is ingesteld met subsidie van het ministerie van Economische Zaken.<\/p>

Lectoraat Biomimicry: Leren van de natuur voor duurzame oplossingen<\/h2>

Het lectoraat Biomimicry is gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten door samen met het onderwijs, nationale en internationale innovatieve bedrijven en kennisinstituten praktijkgericht onderzoek uit te voeren. En op de positionering van Biomimicry in het domein van agri en food en in het groene beroepsonderwijs. Het lectoraat sluit aan bij de onderzoeksprogramma's en onderzoeksgroepen van de samenwerkende instellingen en is een gezamenlijke exercitie waarbij de drie invalshoeken van de instellingen elkaar gaan versterken:<\/p>