{ "type": "page", "identifier": "page_18336501", "title": "Vakinformatie voor hovenier en groenvoorziener", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/hovenier-en-groenvoorziening.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Hovenier en groenvoorziening", "url": "/nl/groenkennisnet/hovenier-en-groenvoorziening.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/0/588804_fullimage_hovenier.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Snoeien - Germans Aļeņins via Pixabay", "photographer": "Germans Aļeņins", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/germanslat-9358457/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zomer-tuin-bloemen-tuinman-3623282/", "keywords": [ "tuin", "tuinman", "heggen", "hovenier", "groenvoorziening", "heg", "openbaar", "snoeien", "groen", "park" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Hovenier en groen­voorziening", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_GROENVOORZIENING", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19534956", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_688039", "title": "Amsterdam omarmt haar stadsbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/amsterdam-omarmt-haar-stadsbossen.htm" }, "lead": "Hoofdstad Amsterdam vindt haar stadsbossen van groot belang voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering en bevolkingsgroei. In de Groenvisie 2020–2050 stelt de gemeente Amsterdam dat groen, en dus ook een stadsbos, belangrijk is voor gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn. Een nieuw ontwikkeld model voor kwaliteitstoetsing moet beoordelen in hoeverre de bossen daaraan bijdragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/688040_fullimage_amsterdam-g74d054b99_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Vondelpark Amsterdam", "photographer": "user32212", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/user32212-763448/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/amsterdam-park-nederland-fietsen-1912708/", "keywords": [ "vondelpark", "Amsterdam", "stadspark", "fiets", "wandelen", "boom", "stad", "groen" ] }, "publication_date": "2023-01-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-24T10:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "De groene stad", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stadsbossen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerders, groenvoorziening", "region_abstract": "Amsterdam", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534961", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_688049", "title": "Sportparken als pleisterplek voor natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sportparken-als-pleisterplek-voor-natuur.htm" }, "lead": "De Nederlandse sportparken bieden volop mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten en klimaatmaatregelen te nemen. De Vlinderstichting pleit er zelfs voor om de natuur volop de ruimte te geven op een sportpark. Door het ecologisch beheer van bermen en grasstroken, door het aanplanten van bomenlanen en hagen en door de aanleg van groene daken op kleedkamers en kantines.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/688053_fullimage_football-ge259963b2_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1225, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Voetbal veld", "photographer": "markusspiske", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/markusspiske-670330/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/voetbal-bal-sportveld-hek-1486353/", "keywords": [ "voetbalveld", "voetbal", "grasland", "hek", "goal", "boom", "sportveld" ] }, "publication_date": "2023-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T11:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusief sporten", "target_audience_abstract": "Sporters, terreinbeheerders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687431", "title": "Niet-chemische onkruidbestrijding: toolbox vol aanwijzingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/niet-chemische-onkruidbestrijding-toolbox.htm" }, "lead": "De Nederlandse overheid streeft naar het afbouwen van het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van kruidachtige plantensoorten. Om particulieren en professionals buiten de landbouw te voorzien van informatie en tips over chemievrije bestrijding is er de webportal onkruidvergaat.nl.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/4/660820_fullimage_paardenbloem_straat.jpg", "width": 1283, "height": 721, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-22T14:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Website met informatie over onkruidbestrijding zonder chemische middelen", "target_audience_abstract": "Particulieren, niet-agrarische professionals", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687624", "title": "Aandacht voor landschap terug van weggeweest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/aandacht-landschap-terug.htm" }, "lead": "Het Nederlandse landschap transformeert als gevolg van de energietransitie, klimaatverandering, de ontwikkeling van de landbouw en de verdere verstedelijking. Nu de invoering van de Omgevingswet voor de deur staat, is de politieke aandacht voor het landschap terug van weggeweest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/8/649395_fullimage_shutterstock_5614024_nl_limburg_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Heuvellandschap", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Heuvellandschap", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/40d3029a7b1ac64d/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-12-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-14T11:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hernieuwde politieke aandacht voor het landschap", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers mbt landschap, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534963", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_716784", "title": "Entdemonstratie in het Fruitteeltmuseum", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/entdemonstratie-in-het-fruitteeltmuseum-1.htm" }, "lead": "Wilt u weten hoe enten in zijn werk gaat? Vanaf 13.00 uur vindt er een entdemonstratie plaats, een oudambachtelijke techniek om bepaalde \nfruitrassen te kweken in het voorjaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/6/660831_fullimage_istock-1392973180.jpg", "width": 1239, "height": 814, "focuspoint-x": 616, "focuspoint-y": 343, "alternative_text": "", "photographer": "redstallion", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/redstallion?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-02-06T16:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-07T08:51+02:00", "expiration_date": "2023-02-25T17:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Evenement", "gkn_groenvoorziening" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "25-02-2023", "starttime": "13:00", "startdatetime": "2023-02-25T13:00+01:00", "enddate": "25-02-2023", "endtime": "16:00", "enddatetime": "2023-02-25T16:00+01:00" }], "location": "Annie M.G. Schmidtsingel 1, Kapelle", "organiser": ["Fruitteeltmuseum"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.fruitteeltmuseum.nl/entdemonstratie.html", "linktext_externalinfo": "Meer informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_707999", "title": "Masterclass Ecologie inzake de wet natuurbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/masterclass-ecologie-inzake-de-wet-natuurbescherming.htm" }, "lead": "Wij nemen u graag bij de hand en vertellen vanuit onze praktijkvoorbeelden hoe om te gaan met de wet natuurbescherming in geval van sloop-nieuwbouw en renovatietrajecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/d/609331_fullimage_210.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": 960, "focuspoint-y": 595, "alternative_text": "Groen ecologisch gebouw - Guigaamartins via Shutterstock", "photographer": "Guigaamartins", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/guigaamartins", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/green-ecological-building-128257442", "keywords": [ "stad", "duurzaam", "flat", "ecologisch", "groen", "gebouw" ] }, "publication_date": "2023-01-12T13:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-12T14:59+02:00", "expiration_date": "2023-02-23T17:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Evenement", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "23-02-2023", "starttime": "13:00", "startdatetime": "2023-02-23T13:00+01:00", "enddate": "23-02-2023", "endtime": "16:00", "enddatetime": "2023-02-23T16:00+01:00" }], "location": "The Green House 16 Croeselaan 3521 CA Utrecht", "organiser": ["KP Adviseurs & Faunest & Teia"], "price": "Gratis", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-masterclass-ecologie-inzake-de-wet-natuurbescherming-511415887687", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_697747", "title": "Nederlandse Boominfodag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/nederlandse-boominfodag-1.htm" }, "lead": "Het congres over bomen en groene infrastructuur waar wetenschappelijke en praktische kennis samenkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/2/655675_fullimage_shutterstock_45805237_stad_park%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 732, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "stadspark", "photographer": "ssguy", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/ssguy", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/scene-city-45805237", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-03T11:08+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-03T11:35+02:00", "expiration_date": "2023-05-07T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Studiedag", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Studiedag", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_terreinbeheer", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_biodiversiteit", "gkn_groeneagenda" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "11-05-2023", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2023-05-11T00:00+02:00", "enddate": "12-05-2023", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2023-05-12T00:00+02:00" }], "location": "Amsterdam", "organiser": [ "VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners", "Stadswerk" ], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie en aanmelden", "link_url": "http://www.boominfodag.nl/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_19406972", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen voor de hovenier en groenvoorziener", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GROENVOORZIENING&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "winterseizoen", "title": "Winterseizoen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_30651937", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1174748", "1046313", "1150556" ] } } , { "identifier": "element_30651935", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_649451", "title": "5 beheertips uit de brochure droge dooradering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/5-beheertips-uit-de-brochure-droge-dooradering.htm" }, "lead": "Houtwallen, heggen en houtsingels spelen een belangrijke rol in het landschap. Kennisnetwerk OBN ontwikkelde een brochure met beheertips voor meer biodiversiteit in deze landschapselementen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/c/649853_fullimage_1280px-houtwal_aan_begin_van_blokslootpolder._17-04-2020._%28actm.%29_09.jpg", "width": 1280, "height": 844, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Houtwal aan begin van Blokslootpolder - Agnes Monkelbaan", "photographer": "Agnes Monkelbaan", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Agnes_Monkelbaan", "photo_license": "CC BY-SA 4.0", "photo_license_hyperlink": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en", "source_info": "Houtwal aan begin van Blokslootpolder", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houtwal_aan_begin_van_Blokslootpolder._17-04-2020._(actm.)_09.jpg", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-16T03:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-17T16:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_terreinbeheer", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_tuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiverse landschapselementen", "target_audience_abstract": "Landschaps-beheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_30651929", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1155889", "1153628", "1059900" ] } } , { "identifier": "element_30651932", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over winterwerkzaamheden", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=winter&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GROENVOORZIENING&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "allesoverboomverzorging", "title": "Alles over boomverzorging", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_27061572", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_608447", "title": "Klimaatbomen: De oplossing voor ons binnenstedelijk klimaat of slechts een verkooppraatje?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/klimaatbomen-de-oplossing-voor-ons-binnenstedelijk-klimaat-of-slechts-een-verkooppraatje-1.htm" }, "lead": "Als je in de natuur wilt wonen, doe je dat buiten de stad. En als je dan toch zo graag even wat groen wilt zien in de stad, zoek je een park op. Toch? Het is makkelijk om in het stadse leven niet bezig te zijn met verschillende soorten bomen en beplanting. Een grote misvatting uiteraard, want als er geen bomen zouden zijn, zou dit directe gevolgen hebben voor ons leefklimaat en de biodiversiteit. Welke rol speelt de boom in de stad?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/d/cid608447_klimaatbomen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaatbomen", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder, Hovenier / Groenvoorziener", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_27061573", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1057368", "1057389", "1167442" ] } } , { "identifier": "element_27061574", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Lees meer in Bomen : vakblad voor de boomverzorging", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"Bomen : vakblad voor de boomverzorging\"&wq_flt=documenttype&wq_val=Artikel&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "essentaksterfte", "title": "Essentaksterfte", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_32622198", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_605010", "title": "Essentak­sterfte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/essentaksterfte-dossier.htm" }, "lead": "Sinds 2010 is essentaksterfte, ook wel essensterfte, in Nederland waargenomen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de uit Azië afkomstige schimmel Hymenoscyphus fraxineus (oude naam: Chalara fraxinea). Essentaksterfte is nu door heel Nederland en Noord-West Europa verspreid. Op dit moment is er nog geen adequate oplossing om de ziekte te bestrijden.\nHet is belangrijk om de es te behouden omdat de inheemse es, die erg gevoelig is voor de ziekte, van grote waarde is voor de biodiversiteit en een belangrijke gebruiksboom is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/3/609735_fullimage_essenblad.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vjgalaxy-8110364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-13T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-05T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "webi_invasieveexoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=pze4V8Sjlrs", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Jelle Hiemstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jelle-hiemstra-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_32622236", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1158017", "1166611", "1153140" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19407327", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Handleiding Het Levende Gebouw", "source": "VHG", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=xuS-wwdo1mo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19407328", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Handleiding De Levende Openbare Ruimte", "source": "VHG", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=aTIr2DH_Hmc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19508211", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GROENVOORZIENING&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_27061600", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_634768", "title": "Studentenonderzoek naar optimalisatie openbaar groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/studentenonderzoek-naar-optimalisatie-openbaar-groen.htm" }, "lead": "Openbaar groen is een belangrijk onderdeel in de steden en dorpen. Het succesvol beheren van dit gezamenlijke groen blijkt echter steeds moeilijker te worden. Bestaande, maar ook nieuwe planten en bomen sterven steeds sneller af. Klimaatverandering speelt hier een grote rol in. In zijn scriptie geeft Jeroen Prijs, student van Aeres Hogeschool, aanbevelingen voor het optimaliseren van het openbaar groen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/7/e/634759_fullimage_tree-gd29da6a98_1280.jpg", "width": 1280, "height": 814, "focuspoint-x": 768, "focuspoint-y": 327, "alternative_text": "Boom met bloemetjes - Larisa-K via Pixabay", "photographer": "Larisa-K", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tree-flowers-meadow-tree-trunk-276014/", "keywords": [ "boomspiegel", "boomstam", "park" ] }, "publication_date": "2022-02-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-07T08:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_groeneagenda", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Openbaar groen, boomspiegels", "target_audience_abstract": "Groenbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_27061601", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601777", "title": "Beter bermbeheer met hulp van veldgids op zakformaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beter-bermbeheer-met-hulp-van-veldgids-op-zakformaat-1.htm" }, "lead": "De kwaliteit van bermen staat onder druk. Karakteristieke planten die waardvol zijn voor insecten verdwijnen in rap tempo. Om beheerders handvatten te bieden bij ecologisch bermbeheer, hebben Floron en de Vlinderstichting een veldgids op zakformaat uitgebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/1/cid601777_poppies-4336355_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T16:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Veldgids Bermbeheer", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder, Grond- en Loonwerker, Hovenier / Groenvoorziener", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599893", "title": "Breuksnoei als natuurlijke snoeimethode", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/breuksnoei-als-natuurlijke-snoeimethode-1.htm" }, "lead": "Met breuksnoei of 'fracture pruning' boots je na wat in de natuur gebeurt. In plaats van te zagen, breek je takken af zoals bij een storm gebeurt. Een boom zou een betere hergroei vertonen. Maar boomverzorgers lopen nog niet echt warm.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/f/cid599893_storm-damage-597217_640.jpg", "width": 640, "height": 444, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_boomverzorging", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_27061602", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GROENVOORZIENING&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "video'sgroeiendoorgroen", "title": "Video's Groeien door Groen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Groene steden en meer ruimte voor natuur zijn belangrijk voor een gezonde en leefbare toekomst van ons land. Maak kennis met de groensector, de vakken van de toekomst en groei mee.", "elements": [ { "identifier": "element_28823738", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Hovenier van de toekomst", "source": "Groeien door Groen, 2022", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=H5tcEqfDWVA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_28823773", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Biodiversiteit realiseren op 40m²", "source": "Groeien door Groen, 2022", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=ghln-EAzXz0", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "nieuwsbriefgroenkennisnet", "title": "Nieuwsbrief Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.", "elements": [ { "identifier": "element_27586377", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }