{ "type": "page", "identifier": "page_18336741", "title": "Vakinformatie voor de glastuinder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/glastuinbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Glastuinbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/glastuinbouw.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/8/610584_fullimage_glastuinbouw.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Glastuinbouw geraniums - DutchScenery via iStock", "photographer": "DutchScenery", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/DutchScenery", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/a-zoomed-out-view-of-geranium-plants-inside-a-greenhouse-gm179766986-26791582", "keywords": [ "kas", "kassen", "glastuinbouw", "teelt" ] }, "startpaginalabel": { "id": "professional_information", "name": "Vakinformatie" }, "startpage_title": "Glas­tuinbouw", "shownavigation": false, "searchidentifier": "GKN_GLASTUINBOUW", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "actueelindeglastuinbouw", "title": "Actueel in de glastuinbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19692880", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_747248", "title": "Lancering Wiki Circulaire Glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lancering-wiki-circulaire-glastuinbouw.htm" }, "lead": "Iedereen die meer wil weten over wat circulaire glastuinbouw inhoudt, kan voortaan terecht op een speciale Wiki (een verzameling webpagina’s). De Wiki is ontwikkeld door de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research, met inhoudelijke bijdragen van SIGN, Greenport West-Holland en Hogeschool Inholland, en is te vinden op Groen Kennisnet. De informatie op de Wiki is bestemd voor onder meer docenten, studenten, tuinders en toeleveranciers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/0/747254_fullimage_istock-1415959149.jpg", "width": 1322, "height": 793, "focuspoint-x": 905, "focuspoint-y": 310, "alternative_text": "Visualisatie circulaire economie - Parradee Kietsirikul via iStock", "photographer": "Parradee Kietsirikul", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/3rdtimeluckystudio?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/green-business-and-sustainable-development-save-of-earth-saving-environment-save-gm1415959149-464122307?phrase=circulaire+economie", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-01T11:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "circulaire economie, glastuinbouw", "target_audience_abstract": "docenten, studenten, glastuinders, toeleveranciers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19534962", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_746259", "title": "Wat kunnen telers verwachten van biostimulanten?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wat-kunnen-telers-verwachten-van-biostimulanten.htm" }, "lead": "Biostimulanten zijn hulpmiddelen van natuurlijke oorsprong die de groei en de weerstand van de plant verbeteren. Wat kunnen telers van biostimulanten verwachten? In de recent op Crkls gepubliceerde factsheet 'Biostimulanten in de akkerbouw' lees je hier meer over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/3/615582_fullimage_shutterstock_517357888_gemeenschappelijke%20tuin%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 773, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock", "photographer": "Natalie Shuttleworth", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Natalie++Shuttleworth", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/urban-community-gardening-517357888", "keywords": [ "tuin", "kiem", "groeien", "bijeenkomst", "praktijk", "sla", "veldwerk", "ontkiemen", "bezoek", "evenement", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-16T09:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "bodemgezondheid, gewasbescherming, biostimulanten", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, glastuinders, tuinders, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746234", "title": "Kennisagenda Biologische productie en consumptie zorgt voor overzicht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisagenda-biologische-productie-en-consumptie-zorgt-voor-overzicht.htm" }, "lead": "Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de biologische productie en consumptie in Nederland stimuleren. De kennisagenda Biologische productie en consumptie vloeit voort uit het eerder door LNV gepresenteerde Actieplan Biologische Landbouw en geeft een eerste overzicht van de benodigde inzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Strokenteelt – Dirk van Apeldoorn & ERF, via WUR", "photographer": "Dirk van Apeldoorn & ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm", "keywords": [ "akkerbouw", "teelt", "strokenteelt", "stroken" ] }, "publication_date": "2023-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_dierverzorging", "gkn_onderwijs", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_biokennis", "gkn_dierverzorging", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "biologische landbouw", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, tuinders, docenten, adviseurs, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_746033", "title": "Varkenshouderij en aquacultuur als leverancier voor glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/varkenshouderij-en-aquacultuur-als-leverancier-voor-glastuinbouw.htm" }, "lead": "Reststromen uit de varkenshouderij en de aquacultuur gebruiken in de glastuinbouw kan een stap in de richting van kringlooplandbouw zijn. Beide sectoren kunnen meststoffen en CO2 leveren voor de glastuinbouw. Een verkenning door Wageningen University & Research laat mogelijkheden en aandachtspunten zien. Een aantal opties draaien al in de praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/f/746047_fullimage_living_with_the_land_38.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": 386, "focuspoint-y": 368, "alternative_text": "Aquaphonics instalatie in kas met platen boven en vis beneden - Michael Rivera via wikimedia commons", "photographer": "Michael Rivera", "photographer_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mjrmtg", "photo_license": "CC BY-SA 4.0 DEED", "photo_license_hyperlink": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Living_with_the_Land_38.jpg", "keywords": [ "aquaphonics", "vis", "kassen", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-23T10:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "circulaire glastuinbouw, kringlooplandbouw, reststromen, meststoffen, CO2, watergebruik", "target_audience_abstract": "glastuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19534983", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_745987", "title": "Jaarevent AGC x Kick-off Green Chain", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/jaarevent-agc-x-kick-off-green-chain.htm" }, "lead": "We willen allemaal duurzame impact maken, of je nou werkzaam bent in de agri-food sector, het kennissysteem, onderdeel uitmaakt van een publiek private samenwerking of iets heel anders. Maar wat betekent dat nou eigenlijk, impact maken? Hoe maak jij impact?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/9/b/742711_fullimage_cucumbers-1155660_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 832, "focuspoint-y": 475, "alternative_text": "Komkommer kas - Jai79 via Pixabay", "photographer": "Jai79", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jai79-498637/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/komkommers-broeikasgassen-groenten-1155660/", "keywords": [ "komkommer", "komkommers", "plant", "planten", "kas", "glastuinbouw", "teelt", "telen", "groente" ] }, "publication_date": "2023-11-04T11:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-04T12:02+02:00", "expiration_date": "2024-01-23T17:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "Evenement", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "23-01-2024", "starttime": "13:00", "startdatetime": "2024-01-23T13:00+01:00", "enddate": "23-01-2024", "endtime": "17:00", "enddatetime": "2024-01-23T17:00+01:00" }], "location": "Matrix ONE, AMS", "organiser": ["Amsterdam green campus"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://amsterdamgreencampus.nl/agenda/jaarevent-agc-x-kick-off-green-chain/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745985", "title": "Grasland en vanggewassen vernietigen zonder het gebruik van glyfosaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/grasland-en-vanggewassen-vernietigen-zonder-het-gebruik-van-glyfosaat.htm" }, "lead": "Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. Gedurende dit winterseizoen organiseert het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ een reeks Webinars waarin we de opgebouwde kennis en ervaringen uit een groot aantal experimenten en sectoren met u delen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/6/607969_fullimage_228.jpg", "width": 1920, "height": 1268, "focuspoint-x": 864, "focuspoint-y": 672, "alternative_text": "Koeien grazend in de wei - Eveline de Bruin via Pixabay", "photographer": "Eveline de Bruin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-koe-zoogdier-fauna-vee-4332908/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weidegang", "vee", "wei", "grazen", "melkvee", "gras" ] }, "publication_date": "2023-11-04T11:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-04T11:37+02:00", "expiration_date": "2024-02-21T21:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Webinar", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "21-02-2024", "starttime": "19:30", "startdatetime": "2024-02-21T19:30+01:00", "enddate": "21-02-2024", "endtime": "20:30", "enddatetime": "2024-02-21T20:30+01:00" }], "location": "Online", "organiser": ["Artemis"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://www.artemisnatuurlijk.nl/agenda/info/product/99/96", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745984", "title": "Hoe kom ik tot een keuze van inzet biostimulanten en biocontrol?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/activiteit/hoe-kom-ik-tot-een-keuze-van-inzet-biostimulanten-en-biocontrol.htm" }, "lead": "Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. Gedurende dit winterseizoen organiseert het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ een reeks Webinars waarin we de opgebouwde kennis en ervaringen uit een groot aantal experimenten en sectoren met u delen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/a/734539_fullimage_istock-1492638297.jpg", "width": 1364, "height": 751, "focuspoint-x": 760, "focuspoint-y": 478, "alternative_text": "", "photographer": "Galeanu Mihai", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/MihaCreative?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/view-of-tractor-spraying-pesticides-on-wheat-field-with-sprayer-in-spring-gm1492638297-516573416", "keywords": [ "traktor", "spuiten" ] }, "publication_date": "2023-11-04T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-04T11:26+02:00", "expiration_date": "2024-02-07T21:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Webinar", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "07-02-2024", "starttime": "19:30", "startdatetime": "2024-02-07T19:30+01:00", "enddate": "07-02-2024", "endtime": "20:30", "enddatetime": "2024-02-07T20:30+01:00" }], "location": "Online", "organiser": ["Artemis"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://www.artemisnatuurlijk.nl/agenda/info/product/98/95", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_36972877", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer nieuws over de glastuinbouw", "link_url": "nieuws?filter=gkn_glastuinbouw" } } ] }, { "area": "dossiers", "title": "Dossiers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet maakt dossiers over verschillende thema's in de glastuinbouw. Hieronder vind je een selectie van deze dossiers.", "elements": [ { "identifier": "element_41231758", "type": "contentitemslist", "subtype": "carrousel", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_628111", "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/0/628112_fullimage_zaailing.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 395, "alternative_text": "Zaailing - shameersrk via Pixabay", "photographer": "shameersrk", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/shameersrk-9381176/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/", "keywords": [ "overdracht", "zaailing", "planten", "hand" ] }, "publication_date": "2022-01-13T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marleen Riemens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marleen-riemens-1.htm" }, { "title": "Caroline van der Salm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/caroline-van-der-salm.htm" }, { "title": "Marianne Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-groot-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-29T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_651865", "title": "Het Nieuwe Telen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/het-nieuwe-telen-dossier.htm" }, "lead": "In het project Het Nieuwe Telen (HNT) Gas Erop! zijn vier groene HBO-instellingen en het groene MBO samen opgetrokken om de adoptie van HNT via het onderwijs te versnellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/d/cid651865_1658739934067_greenhouse-g403f234e7_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-24T12:56+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T12:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/scVrirK128w", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_591102", "title": "LED-belichting in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/led-belichting-in-de-glastuinbouw-dossier.htm" }, "lead": "In de tuinbouw wordt al jaren mede dankzij belichting het donker teruggedrongen en het groeiseizoen verlengd. Met als resultaat een jaarrond hogere productie van producten van dezelfde constante kwaliteit. \nVoor de belichting worden tot op heden traditionele lampen (met name zogeheten SON-T lampen) gebruikt. Meeliftend op de ontwikkelingen in andere sectoren wint LED-belichting ook in de tuinbouw meer terrein. Dat heeft alles te maken met de hogere efficiency in lichtopbrengst, de langere levensduur en de grotere mogelijkheden tot het samenstellen van gewasspecifieke lichtrecepten..", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/3/610558_fullimage_greenhouse-gc37b82067_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 649, "focuspoint-y": 331, "alternative_text": "Sierteelt - Driesel via Pixabay", "photographer": "Driesel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/driesel-4260712/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/broeikasgassen-kwekerij-bloemenbed-4948726/", "keywords": [ "sierteelt", "kas", "bloemen", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-08-12T10:45+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-03T12:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "Dossier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=v9FO1Y5iNB0", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "VBNE logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vbne-logo.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_651682", "title": "Sowing Seeds of Knowledge", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sowing-seeds-of-knowledge-dossier.htm" }, "lead": "Nederland is een wereldwijde hotspot voor plantenveredeling en plantenwetenschappen. Er vindt veel publiek-privaat veredelingsonderzoek plaats, waarbij met name het grootbedrijf betrokken is. 90% van de veredelingsbedrijven behoort echter tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het ‘Sowing seeds of knowledge’ project probeert een brug te slaan tussen veredelingsonderzoek en het MKB, door het organiseren van workshops en bijeenkomsten waarbij onderzoekers en MKB met elkaar in contact komen en waar kennis uit publiek-privaat veredelingsonderzoek gedeeld wordt. Het project wordt betaald vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en uitgevoerd door Plant Breeding, Wageningen University & Research samen met Plantum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/3/cid651682_1655975004041_20160404-GW011.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-23T17:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T13:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "dr. MJM (Rene) Smulders", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/-dr.-mjm-rene-smulders-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_604214", "title": "Bedrijfs­overname", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bedrijfsovername-dossier.htm" }, "lead": "Agrarische bedrijven zijn bijna altijd familiebedrijven. Het moet de opvolger gegund worden om een bedrijf over te nemen. Dat maakt het dat het traject van bedrijfsovername vaak veel gevoeliger ligt dan bij een bedrijf in een andere sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/7/609106_fullimage_ondertekenen.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 451, "focuspoint-y": 479, "alternative_text": "Handtekening zetten - Free-Photos via Pixabay", "photographer": "Free-Photos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/free-photos-242387/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schrijven-pen-mens-inkt-papier-1149962/", "keywords": [ "samenwerken", "formulieren", "overdracht", "handtekening", "ondertekenen" ] }, "publication_date": "2021-09-08T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/Fe5nAJWUBL8", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Feike van der Leij", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/feike-van-der-leij-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] }, { "area": "waterverbruikverminderenindeglastuinbouw", "title": "Waterverbruik verminderen in de glastuinbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_40066314", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_726456", "title": "Efficiënt gebruik van water steeds belangrijker voor glastuinders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/efficient-gebruik-van-water-steeds-belangrijker-voor-glastuinders.htm" }, "lead": "Een lagere energierekening heeft topprioriteit bij veel glas­tuin­bouwers. Maar zuinig omgaan met water wordt ook steeds belangrijker. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar wordt ook door milieuwetgeving opgelegd. Praktijk on onderzoek tonen aan dat slim hergebruik van water in de glastuinbouw goed is voor zowel de productopbrengst als de waterkwaliteit in de omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/8/726457_fullimage_vernevelen-kas.jpg", "width": 1254, "height": 706, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "shironosov", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/shironosov?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Irrigatie zaailingen in kas", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/irrigatie-zaailingen-gm853938566-140341383?phrase=water,%20kassen", "keywords": [ "glastuinbouw", "kas", "kassen", "zaailingen", "irrigatie", "water" ] }, "publication_date": "2023-03-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-21T22:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_glastuinbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Kaderrichtlijn Water", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Waterbesparing glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Glastuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_40066415", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1194313", "1221020", "1181341" ] } } , { "identifier": "element_40066552", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over waterverbruik in de glastuinbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=waterverbruik&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GLASTUINBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_39634079", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_743665", "title": "Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/beperken-en-voorkomen-bodemlekkages-glastuinbouw.htm" }, "lead": "In dit project is onderzocht of lekstromen vanuit de kas gesignaleerd kunnen worden met behulp van een relatief eenvoudig meetnet van peilbuizen waarmee grondwaterstanden en -kwaliteit worden gemeten. Een tweede vraag was of deze lekstromen, indien aanwezig, qua omvang ook in kwantitatief opzicht kunnen worden geduid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/b/617599_fullimage_istock-1314065424.jpg", "width": 1254, "height": 829, "focuspoint-x": 648, "focuspoint-y": 299, "alternative_text": "", "photographer": "Wim Verhagen", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/wverhagen?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["Kassengebied"] }, "publication_date": "2023-09-21T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-21T15:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Lees de resultaten", "link_url": "https://open.overheid.nl/documenten/127cf847-221d-4b1b-a727-4fd6f596c42d/file" } }] } ] }, { "area": "robotiseringindeglastuinbouw", "title": "Robotisering in de glastuinbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39242282", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1213926", "1215167" ] } } , { "identifier": "element_39242569", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_733113", "title": "Vooruitgang in selectieve oogstrobots, commercieel succes blijft uit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vooruitgang-in-selectieve-oogstrobots-commercieel-succes-blijft-uit.htm" }, "lead": "Selectief oogsten is moeilijk te mechaniseren en daardoor nog altijd een menselijke taak. Robotiseren kan wel. Daarbij kunnen robots in potentie ook veel consistenter hun oogst beoordelen. In het recent op Crkls gepubliceerde literatuuronderzoek is gekeken naar de huidige situatie, trends en toekomstverwachtingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/731052_fullimage_istock-1307025083.jpg", "width": 1476, "height": 710, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Scharfsinn86", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Scharfsinn86?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "Digitalisering", "Technologie" ] }, "publication_date": "2023-06-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-26T08:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "gkn_fruitteelt" ], "related_dossier": [{ "title": "Smart farming", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/smart-farming-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39242298", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1156921", "1165101" ] } } , { "identifier": "element_39242967", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer informatie over robotisering in de glastuinbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=robotisering&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GLASTUINBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "leren", "title": "Leren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19505898", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "854534", "1007983", "858241" ] } } , { "identifier": "element_19535010", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_600670", "title": "Digitaal leermateriaal Vertical Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/digitaal-leermateriaal-vertical-farming-1.htm" }, "lead": "De nieuwe Wiki Vertical Farming van Groen Kennisnet - het resultaat van een WURKS-project - is beschikbaar voor het onderwijs. De samenstellers vragen docenten kritisch te kijken naar dit nieuwe leermateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/2/cid600670_Web%252072%2520DPI-shutterstock_167760824_sla_plantatie_.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_groenpact" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19505908", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GLASTUINBOUW&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen" } } ] }, { "area": "waterstofindeglastuinbouwvraagtomgezamenlijkheid", "title": "Waterstof in de glastuinbouw vraagt om gezamenlijkheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_39001614", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_711822", "title": "Waterstof in de glastuinbouw vraagt om gezamenlijkheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/waterstof-in-de-glastuinbouw-vraagt-om-gezamenlijkheid.htm" }, "lead": "Waterstof is een goed alternatief voor het gebruik van aardgas in glastuinbouw. Er zijn echter nog veel knelpunten. Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bepleit een sectorbreed programma om de knelpunten aan te pakken. Hiervoor vragen zij financiële input van de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/1/622520_fullimage_shutterstock_24521209_kas_nacht.jpg%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 693, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kas in de avond", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "e", "verlichting", "planten", "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2023-01-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-18T09:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_home" ], "related_dossier": [ { "title": "Het Nieuwe Telen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/het-nieuwe-telen-dossier.htm" }, { "title": "Duurzame energie­landschappen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/duurzame-energielandschappen-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Energietransitie glastuinbouw", "target_audience_abstract": "Glastuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39001615", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1222086", "1203781", "1196150" ] } } , { "identifier": "element_39001616", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Vind meer bronnen over waterstof in de glastuinbouw", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=waterstof&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GLASTUINBOUW&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19505903", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Kringlooplandbouw - Water glastuinbouw", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=_Z7DZ1uigzA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19505907", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Digitaal tomaten kweken", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=zTNYv61UTGQ", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19505913", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_GLASTUINBOUW&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "meldjeaanvoordegroenkennisnetnieuwsbrief", "title": "Meld je aan voor de Groen Kennisnet Nieuwsbrief", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je nu aan en blijf op de hoogte van wat er er speelt in de groene sector.", "elements": [ { "identifier": "element_36141166", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "11187c24-8b2d-477d-b328-967969f8a94e", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }