{ "type": "page", "identifier": "page_18336805", "title": "Dossiers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossiers.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dossiers", "url": "/nl/groenkennisnet/dossiers.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "Groen Kennisnet maakt dossiers over onderwerpen die het gehele groene domein bestrijken. Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kenninset en partners." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_36977135", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_home", "name": "Toon alles" }, { "id": "gkn_akkerbouw", "name": "Akkerbouw" }, { "id": "gkn_tuinbouw", "name": "Tuinbouw" }, { "id": "gkn_melkveehouderij", "name": "Melkveehouderij" }, { "id": "gkn_varkenshouderij", "name": "Varkenshouderij" }, { "id": "gkn_pluimveehouderij", "name": "Pluimveehouderij" }, { "id": "gkn_glastuinbouw", "name": "Glastuinbouw" }, { "id": "gkn_multifunctionele_landbouw", "name": "Multifunctionele landbouw" }, { "id": "gkn_loonwerk", "name": "Grond- en loonwerk" }, { "id": "gkn_duurzame_visserij", "name": "Visserij en aquacultuur" }, { "id": "gkn_terreinbeheer", "name": "Terreinbeheer" }, { "id": "gkn_groenvoorziening", "name": "Hovenier en groenvoorziening" }, { "id": "gkn_voeding", "name": "Foodsector" }, { "id": "gkn_dierverzorging", "name": "Dierverzorging" }, { "id": "gkn_paardenhouderij", "name": "Hippisch" }, { "id": "gkn_biobased_economy", "name": "Biobased" } ]} } , { "identifier": "element_21415243", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_647745", "title": "(Bloem)bollen­teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bloembollenteelt-dossier.htm" }, "lead": "De belangstelling voor de teelt van biologische bloembollen neemt de laatste jaren toe. Dit komt mede door de groeiende vraag van consumenten en gemeenten naar biologische bloembollen. In dit dossier is (achtergrond) informatie te vinden over de technische aspecten van de biologische bloembollenteelt en over de kansen in de markt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/2/cid647745_1655717574717_daffodil-gc67bd3cc2_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-29T14:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T11:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Biokennis", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/biokennis-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maaike Raaijmakers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maaike-raaijmakers-1.htm" }], "extra_image": { "title": "Logo Bionext", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-bionext.htm" }, "link_extra_image": "https://bionext.nl/", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593743", "title": "Aardappel­bewaring", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/aardappelbewaring-dossier.htm" }, "lead": "De kwaliteit van de aardappel wordt tijdens het bewaarproces door meerdere factoren beïnvloed. Het ras, de groeiomstandigheden op het veld, de teelttechniek, de gewasbescherming, rijpheid bij de oogst en de omstandigheden bij het rooien zijn medebepalend. Eenmaal ingeschuurd, moet het meest optimale klimaat worden nagestreefd.\n\nAardappelbewaring vraagt kennis van zaken. Wie bij de oogst kiest voor schuren en bewaren moet weten waar hij aan begint. Bewaring vormt een cruciale schakel in de aardappelketen, want het is sterk bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/7/606089_fullimage_232%20potato-1422580_1280.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Aardappels - S. Hermann & F. Richter via Pixabay", "photographer": "S. Hermann & F. Richter", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pixel2013-2364555/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/aardappel-nieuwe-oogst-eten-1422580/", "keywords": [ "aardappel", "aardappels", "piepers", "opslag" ] }, "publication_date": "2021-08-23T10:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T11:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "Dossier", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Joop Esselink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-esselink-.htm" }, { "title": "Peter Balk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-balk-.htm" }, { "title": "Sicko de Vries", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/sicko-de-vries.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607174", "title": "Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }, "lead": "Agroforestry wordt ook wel boslandbouw of agrobosbouw genoemd. Er worden namelijk bomen en struiken gecombineerd met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/e/609328_fullimage_hen-5824077_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay", "photographer": "Diana /oohajo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/oohajo-6450309/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-tuin-vogel-dier-gevogelte-5824077/", "keywords": [ "hen", "bomen", "kip", "fruitbomen" ] }, "publication_date": "2021-09-27T11:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T12:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mu6tjlLfJoA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maria-Franca Dekkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maria-franca-dekkers.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_591103", "title": "Antibiotica­resistentie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/antibioticaresistentie-dossier.htm" }, "lead": "Antibiotica zijn medicijnen die mensen en dieren helpen te genezen van infecties door bacteriën. Bacteriën kunnen ongevoelig worden voor antibiotica. We noemen dat resistent.\n\nSteeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Sommige infecties kunnen daardoor slecht of helemaal niet meer met antibiotica worden behandeld. De toename van antibioticaresistente bacteriën is een bedreiging van de gezondheid van mensen. Daarom is het van belang het gebruik van antibiotica voor mens en dier te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/4/3/609743_fullimage_bacterie.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-08-12T10:46+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-27T11:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_schapenhouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=x-r2qhJMTDo", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608804", "title": "Atypische myopathie bij het paard", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/atypische-myopathie-bij-het-paard-dossier.htm" }, "lead": "Atypische myopathie (AM) bij paarden is een zeer ernstige spieraandoening die meestal een fatale afloop heeft. De aandoening wordt ook wel weide-gerelateerde myopathie genoemd, omdat met name de paarden die op de wei staan tot de risicogroep behoren. In Europa zijn er ca. 1500 gevallen gemeld gedurende de afgelopen 10 jaar waarvan 81 gevallen in Nederland. Tot de jaren 80 van de vorige eeuw kwam de ziekte sporadisch voor, maar gedurende de laatste decennia is er een sterke toename van het aantal gevallen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/d/609825_fullimage_paard3.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 348, "focuspoint-y": 460, "alternative_text": "Paarden in de wei - Ulleo via Pixabay", "photographer": "Ulleo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ulleo-1834854/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paarden-kus-spelen-affectie-3747374/", "keywords": [ "weide", "veld", "paarden" ] }, "publication_date": "2021-10-06T09:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_paardenhouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=O2Jm3ZA_jME", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Bart Ducro", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-ducro-2.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_604214", "title": "Bedrijfs­overname", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bedrijfsovername-dossier.htm" }, "lead": "Agrarische bedrijven zijn bijna altijd familiebedrijven. Het moet de opvolger gegund worden om een bedrijf over te nemen. Dat maakt het dat het traject van bedrijfsovername vaak veel gevoeliger ligt dan bij een bedrijf in een andere sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/7/609106_fullimage_ondertekenen.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 451, "focuspoint-y": 479, "alternative_text": "Handtekening zetten - Free-Photos via Pixabay", "photographer": "Free-Photos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/free-photos-242387/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schrijven-pen-mens-inkt-papier-1149962/", "keywords": [ "samenwerken", "formulieren", "overdracht", "handtekening", "ondertekenen" ] }, "publication_date": "2021-09-08T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/Fe5nAJWUBL8", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Feike van der Leij", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/feike-van-der-leij-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_604212", "title": "Beregening op maat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beregening-op-maat-dossier.htm" }, "lead": "Dit dossier gaat over het optimaal inzetten van beregeningscapaciteit met behulp van sensortechnologie en adviesmodellen voor beregening. Boeren in Nederland voeren beregening van hun gewassen voornamelijk uit op basis van intuïtie, gevoel en boerenverstand. Het is de verwachting dat bodemvochtmetingen met een sensor in combinatie met beregeningsadvies water bespaart en effectiever benut.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/6/610565_fullimage_irrigatie.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Irrigatie van gewas - Joseph Fulgham via Pixabay", "photographer": "JCFUL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jcful-4449097/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/farm-agriculture-irrigation-water-4421270/", "keywords": [ "irrigatie", "sproeien", "mais" ] }, "publication_date": "2021-09-08T09:19+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T11:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=y_IMXmu-HbA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Idse Hoving", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/idse-hoving-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606068", "title": "Beweiding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-dossier.htm" }, "lead": "Het dossier Beweiding bevat een overzicht van actuele kennis over het onderwerp Beweiding. Een belangrijk onderdeel is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpointpresentaties met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema’s ‘Feedwedge bij omweiden’ en ‘Nieuw Nederlands Weiden’ te downloaden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/6/607969_fullimage_228.jpg", "width": 1920, "height": 1268, "focuspoint-x": 864, "focuspoint-y": 672, "alternative_text": "Koeien grazend in de wei - Eveline de Bruin via Pixabay", "photographer": "Eveline de Bruin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-koe-zoogdier-fauna-vee-4332908/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weidegang", "vee", "wei", "grazen", "melkvee", "gras" ] }, "publication_date": "2021-09-20T11:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593799", "title": "Bijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijen-dossier.htm" }, "lead": "Bijen (waaronder hommels) zijn de bekendste bestuivers van groente en fruit. Zij gaan van bloem tot bloem en kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.\nDoor de versnippering van het landschap moeten bijen veel moeite doen om aan voedsel te komen. Ook de steeds verder gespecialiseerde teelt van landbouwgewassen, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het ontbreken van goede nestplaatsen maken het de bij moeilijk. Hoe kunnen wij de bijen helpen te overleven?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/1/609090_fullimage_bijen.jpg", "width": 1280, "height": 810, "focuspoint-x": 428, "focuspoint-y": 333, "alternative_text": "Honingbij - PicGaz-Photography via Pixabay", "photographer": "PicGaz-Photography", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/picgaz-photography-21642477/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hommel-zweven-nectar-insect-bloom-6326653/", "keywords": [ "honingbij", "bestuiving", "bijen", "bloemen" ] }, "publication_date": "2021-08-23T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "gkn_terreinbeheer", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_bijen", "gkn_fruitteelt", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=5HvaIbiTH5E", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593782", "title": "Bijt­incidenten door honden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bijtincidenten-door-honden-dossier.htm" }, "lead": "Regelmatig verschijnen er berichten in de media over bijtincidenten door honden. Naar schatting worden er per jaar 150.000 personen in Nederland door honden gebeten. Twee derde van deze bijtincidenten doet zich voor in de privé sfeer, een derde in de openbare ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/4/609740_fullimage_hond.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elvisclth-448505/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "puppy", "hond", "weimarse" ] }, "publication_date": "2021-08-23T12:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606093", "title": "Biobased economy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biobased-economy-dossier.htm" }, "lead": "Een biobased economy is gebaseerd op groene grondstoffen, oftewel biomassa. Fossiele grondstoffen, zoals aardolie, worden niet, of zo min mogelijk gebruikt. Groene grondstoffen zijn hernieuwbaar. Dat wil zeggen dat ze telkens opnieuw geproduceerd kunnen worden. Fossiele grondstoffen daarentegen zijn eindig en raken dus op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/c/616057_fullimage_miscanthus%20olifantsgras.jpg", "width": 1280, "height": 848, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Olifantsgras - ybernardi via Pixabay", "photographer": "ybernardi", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ybernardi-9716082/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/miscanthus-olifantsgras-5128316/", "keywords": [ "miscanthus", "biomassa", "biobased economy", "olifantsgras" ] }, "publication_date": "2021-09-20T15:39+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T19:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "Dossier", "biobased_economy" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_631698", "title": "Biologische landbouw - sectoren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" }, "lead": "Biologische landbouw wordt gezien als één van de meest duurzame vormen van (voedsel)productie. Biologisch heeft internationaal vier kernwaarden: \ngezondheid, ecologie, eerlijke handel & verantwoordelijkheid, en zorg voor het ecosysteem. Op deze pagina vindt u meer informatie over de sectoren of\nbedrijfstakken binnen de biologische landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/5/cid631698_biologische%20akkerbouw-sectoren.jpg", "width": 960, "height": 643, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-30T16:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-06T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_fruitteelt" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593786", "title": "Blauwe energie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/blauwe-energie-dossier.htm" }, "lead": "Blauwe energie is een technologie waarbij je met hulp van membranen tussen zoet en zout water elektrische energie wordt opwekt. In dit dossier vind je informatie over deze techniek en over de gevolgen voor de ecologie. De geplande renovatie van de Afsluitdijk is dé gelegenheid om een proefinstallatie voor blauwe energie te bouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/a/609845_fullimage_waterdruppel.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/blauw-afzetten-plons-gevolg-2178639/", "keywords": [ "rivier", "nat", "druppel", "water" ] }, "publication_date": "2021-08-23T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T19:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/bTFWFhKBsec", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609760", "title": "Blauwtong", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/blauwtong-dossier.htm" }, "lead": "Blauwtong is een door insecten overdraagbare virusziekte. Knutten (kleine bijtende vliegjes) brengen blauwtong over op schapen, geiten en runderen. Dankzij vaccinaties was Nederland sinds 2012 officieel vrij van blauwtong. September 2023 is er weer blauwtong aangetroffen in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/d/615035_fullimage_schapen.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 819, "focuspoint-y": 568, "alternative_text": "Schapen - herbert2512 via Pixabay", "photographer": "herbert2512", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/herbert2512-2929941/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-lam-dieren-weiland-wol-1547720/", "keywords": [ "lammeren", "veld", "schapen", "veehouderij", "vee" ] }, "publication_date": "2021-10-11T12:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_geitenhouderij", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kalverhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=s4ZqjBzsxpI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615530", "title": "Bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, "lead": "Onze voedselproductie, ons drinkwater, wonen en recreëren.\nZonder de bodem is het niet voor te stellen. Maar ook bij de\nkringlopen van organische stof en voedingselementen speelt de\nbodem een cruciale rol. Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Jaar\nvan de Bodem. Extra aandacht voor de bodem is hard nodig.\nWant de bodem wordt bedreigd doordat ze te vaak op een niet-\nduurzame manier wordt gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/8/615536_fullimage_fields-gd59e27470_1280.jpg", "width": 1280, "height": 770, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "geploegde bodem [Fritz_the_Cat] via [pixabay]", "photographer": "Fritz_the_Cat", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fritz_the_cat-2101387/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/velden-veld-landschap-landbouw-3442666/", "keywords": [ "bomen", "kleinschalig", "limburg", "bodem", "akker", "heuvels", "klei", "akkerbouw", "groen" ] }, "publication_date": "2021-11-12T10:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Harm Geert Moesker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harm-geert-moesker.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615583", "title": "Bodem­gezond­heid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "Een betere bodemgezondheid zorgt voor een betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Die bodemgezondheid kun je beïnvloeden door de teelt van gewassen of toediening van stoffen. De teelt van afrikaantjes (Tagetes) met toediening van chitine bijvoorbeeld kan het optreden van wortellesieaaltjes\nonderdrukken of het optreden van de bodemschimmel Verticillium verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/f/615584_fullimage_corn-gb2151a3c4_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "opkomende maïs en bodem [Pexels] via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/ma%c3%afs-landbouw-bodem-plantaardige-1841271/", "keywords": [ "veld", "in", "opkomende", "aarde", "planten", "mais", "met", "jonge", "een" ] }, "publication_date": "2021-11-12T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk", "zorgvuldige_veehouderij", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_742990", "title": "Bodem­verdich­ting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemverdichting-dossier.htm" }, "lead": "Als de bodem dichter wordt en vervormt door mechanische spanning spreken we van bodemverdichting. Deze spanning wordt meestal veroorzaakt door landbouwmachines. Door intensivering van de landbouw worden deze machines groter en zwaarder. Gewassen kunnen minder goed wortelen in een verdichte bodem en er is minder ruimte voor transport van regenwater en lucht. Bodemverdichting is maar deels weg te nemen en dat duurt lang. Daarom is het belangrijk om verdere bodemverdichting te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/1/743201_fullimage_bodemverdichting%20profielkuil.jpg", "width": 945, "height": 569, "focuspoint-x": 486, "focuspoint-y": 214, "alternative_text": "", "photographer": "Everhard van Essen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Aequator, 2023", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Hoe zie je bodemverdichting in een profielkuil?", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-07T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T08:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=SKjqvXQP4LM", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Guido Bakema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/guido-bakema.htm" }, { "title": "Derk van Balen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-van-balen-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_707298", "title": "Boeren met toekomst in de regio", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/boeren-met-toekomst-in-de-regio-dossier.htm" }, "lead": "GLB, NSP, aanpak stikstof, kaderrichtlijn water, natuur en klimaat in het NPLG. Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe gebiedsgerichte regelingen? Dit dossier geeft uitleg, toegang tot de belangrijkste achtergrondinformatie en geeft de mogelijkheden aan. Dit dossier is gemaakt voor het webinar van Groen Kennisnet over het nieuwe GLB op 7 maart 2023.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/b/637522_fullimage_shutterstock_236622397_nl_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 707, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap", "photographer": "Ruud Morijn Photographer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rmorijn", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-polder-landscape-fall-season-mirror-236622397", "keywords": [ "grasland", "nederland", "iep", "molen", "polder", "landschap", "sloot", "water", "gras", "greppel" ] }, "publication_date": "2023-01-10T14:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-29T11:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=47TmRn2Nwwo", "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-09-08T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_603156", "title": "Circulaire & Biobased Economy", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/circulaire-en-biobased-economy-dossier.htm" }, "lead": "Het dossier Circular & Biobased Economy bevat een fraai overzicht van mooie innovaties die een substantiële inbreng van Wageningen University & Research bevatten, WUR Inside. De gekozen onderwerpen zijn uiteenlopend van bioplastics voor herstel van ecosystemen tot circular fashion. Deze zes delen zijn tweetalig opgezet en toegelicht, en WUR-publicaties erover zijn in één klik te vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/9/609843_fullimage_plant%20hand.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zaailing - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/handen-macro-plantaardige-bodem-1838658/", "keywords": [ "plant", "zaailing", "biobased economy", "hand" ] }, "publication_date": "2021-09-02T09:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Ben van den Broek", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ben-van-den-broek-1.htm" }, { "title": "Emiel Wubben", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/emiel-wubben.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605353", "title": "Consumenten in de hoofdrol bij korte ketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/consumenten-in-de-hoofdrol-bij-korte-ketens-dossier.htm" }, "lead": "Er is een toenemende behoefte bij ondernemers om in korte ketens te willen stappen. In de praktijk is het voor korteketenondernemers zeer lastig gebleken om een gezond verdienmodel te ontwikkelen. Daarbij blijkt het interpreteren van het consumentengedrag zeer lastig en een cruciaal onderdeel voor succes. In dit dossier wordt uitgelegd hoe je consumentengedrag kunt begrijpen en beïnvloeden. De gevolgen voor het businessmodel lichten we toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/9/609112_fullimage_markt.jpg", "width": 1280, "height": 808, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Marktkar - 6277974 via Pixabay", "photographer": "6277974", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/6277974-6277974/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/fruit-kraam-groenten-markt-eten-2703463/", "keywords": [ "kopen", "voedsel", "consument", "eten", "markt", "kar", "kraam" ] }, "publication_date": "2021-09-15T14:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_retail", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_retail", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Harry Kortstee", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-kortstee.htm" }, { "title": "Gerry Kouwenhoven", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerry-kouwenhoven.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603819", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-groene-stad-dossier.htm" }, "lead": "Wereldwijd trekken steeds meer mensen van het platteland naar stedelijke gebieden. Ook in ons land dijen steden telkens verder uit wat veelal ten koste gaat van de groene buffers in en om de stad.\n\nVoor planologen ligt hierin een taak om een ‘gezonde’ verhouding tussen woningen (rood), industrie (grijs) en natuur/landbouw (groen) te bewaken. Ruimtegebrek dwingt ons er in Nederland toe om de hiervoor genoemde landschapsfuncties daarom meer en meer met elkaar te integreren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/1/609829_fullimage_groene%20stad.jpg", "width": 1280, "height": 852, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stadspark - Djedj via Pixabay", "photographer": "Djedj", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/djedj-59194/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stad-stadsgezicht-luchtfoto-gebouw-2655108/", "keywords": [ "bomen", "stad", "groen", "park" ] }, "publication_date": "2021-09-06T11:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-12T12:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598704", "title": "De wolf in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/de-wolf-in-nederland-dossier.htm" }, "lead": "In heel Europa is de wolf aan een opmars bezig. Na eeuwen van vervolging keert het dier terug, mede dankzij een Europese afspraak om wolven te beschermen.\n\nDe wolf (Canis lupus) is een zoogdier dat behoort tot de roofdieren (Carnivora) en de familie hondachtigen (Canidae). De wolf leeft vaak in een groep (roedel) met een sociale hiërarchie. De Europese wolf (Canis lupus lupus) komt voor van Spanje, Duitsland en Scandinavië tot de Chinese steppen. De totale populatie wordt geschat op zo’n honderdduizend dieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/b/cid598704_Wolf.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-25T09:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-07T12:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_schapenhouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_schapenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/pIfSOBjjhrk", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Hugh Jansman", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/hugh-jansman.htm" }, { "title": "Edgar van der Grift", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/edgar-van-der-grift-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608811", "title": "Droes", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droes-dossier.htm" }, "lead": "Droes is een zeer besmettelijke ziekte bij paarden. De bacterie (Streptococcus equi), veroorzaakt infectie van de voorste luchtwegen en abcessen van de lymfeknopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/b/609826_fullimage_paardenoog.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 566, "focuspoint-y": 462, "alternative_text": "Paardenoog - Pezibear via Pixabay", "photographer": "Pezibear", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pezibear-526143/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/oog-paard-pony-horse-eye-bruin-6315225/", "keywords": [ "paard", "oog" ] }, "publication_date": "2021-10-06T10:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=8wt-DjsbNXc", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Bart Ducro", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-ducro-2.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593798", "title": "Droogte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/droogte-dossier.htm" }, "lead": "Wanneer er meer water verdampt dan wat er bijkomt via regen, spreek je over een neerslagtekort. Maar als die situatie te lang duurt, ontstaat er droogte. Door klimaatverandering lijken perioden van droogte steeds vaker en in extremere mate voor te komen in Nederland.\n\nDe zomers in Nederland worden steeds droger. Droogte is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen van droogte kunnen groot zijn. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) doet onderzoek naar droogte en houdt constant het weer in de gaten om op droogte te kunnen anticiperen.\n\nIn dit dossier vind je alles over droogte en wat dat betekent voor Nederland. Lees hieronder onder andere over de verdringingsreeks, verzilting en de gevolgen van droogte op natuur, landbouw en het stedelijk gebied. Ook vind je hier leuke video’s en handig leermateriaal over droogte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/e/610535_fullimage_droogte.jpg", "width": 1280, "height": 851, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Droogte - daeron via Pixabay", "photographer": "daeron", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/daeron-634912/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/droogte-dorheid-droog-aarde-bodem-780088/", "keywords": [ "droge akker", "droogte" ] }, "publication_date": "2021-08-23T14:03+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T11:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_basis", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_basis", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/Qze5pQhg1Q4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616568", "title": "Duurzame energie­landschappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/duurzame-energielandschappen-dossier.htm" }, "lead": "Dit dossier gaat over duurzame energievormen en hun impact op het landschap. Als duurzame energievormen zo in het landschap opgenomen worden dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de omgeving en de gemeenschap, en bovendien andere functies en waarden van het landschap niet aantasten, kun je spreken van duurzame landschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/1/615220_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Lanschap met windmolen luchtfoto", "photographer": "Gigra", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/gigra", "photo_license": "rechtenvrije stockfoto", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/farm-landscape-windmill-above-netherlands-109627421", "keywords": [ "windmolen", "grasland akkerbouw klimaattransitie luchtfoto" ] }, "publication_date": "2021-11-18T09:32+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groeneagenda", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_groeneagenda", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_terreinbeheer", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mUAKF0fnSQU", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Sven Stremke", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/sven-stremke-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_682352", "title": "Ecologisch bermbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/ecologisch-bermbeheer-dossier.htm" }, "lead": "Bermen hebben een belangrijke functie als leefgebied voor planten en dieren. In de steeds intensiever gebruikte agrarische landschappen neemt hun belang bovendien alleen maar toe. Tegelijkertijd maken bloemrijke bermvegetaties plaats voor bermvegetaties met algemene ruigtekruiden die overal in Neder- land voorkomen. Voor insecten valt er steeds minder te halen. In dit dossier vind je meer informatie over ecologisch beheer van bermen, waarom en hoe je het toepast. Ook vind je er mooie praktijkvoorbeelden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/a/668560_fullimage_shutterstock_2014351154_biodiversiteit_boomspiegel_stad%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 774, "focuspoint-x": 588, "focuspoint-y": 291, "alternative_text": "", "photographer": "Rene Notenbomer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/renenotenbomer", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Biodiversiteit in de stad", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/close-tree-mirror-garden-urban-setting-2014351154", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-11-14T14:01+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-15T10:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605003", "title": "Eiken­processierups", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/eikenprocessierups-dossier.htm" }, "lead": "Sinds 1990 heeft Nederland te maken met rupsen van de eikenprocessievlinder (Thaumetopoea processionea L.). Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen.\n\n's Nachts gaan de eikenprocessierupsen in optocht (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). De eikenprocessierups kan in sommige gebieden leiden tot een plaag.\n\nDe eikenprocessierups is één van de diersoorten die geprofiteerd heeft van de geleidelijke verandering van ons klimaat. De eikenprocessierups is zijn opmars begonnen in het zuiden van Nederland, maar is inmiddels in alle provincies aanwezig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/f/609099_fullimage_eikenprocessierups.jpg", "width": 960, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Eikenprocessierupsen - MrsJacqueline via Pixabay", "photographer": "MrsJacqueline", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsjacqueline-3113884/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/eikenprocessierups-4260017/", "keywords": [ "eikenprocessierups", "groenvoorziening", "boom", "invasief", "eik" ] }, "publication_date": "2021-09-13T09:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_terreinbeheer", "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=_1dz8ZevktA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605010", "title": "Essentak­sterfte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/essentaksterfte-dossier.htm" }, "lead": "Sinds 2010 is essentaksterfte, ook wel essensterfte, in Nederland waargenomen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de uit Azië afkomstige schimmel Hymenoscyphus fraxineus (oude naam: Chalara fraxinea). Essentaksterfte is nu door heel Nederland en Noord-West Europa verspreid. Op dit moment is er nog geen adequate oplossing om de ziekte te bestrijden.\nHet is belangrijk om de es te behouden omdat de inheemse es, die erg gevoelig is voor de ziekte, van grote waarde is voor de biodiversiteit en een belangrijke gebruiksboom is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/3/609735_fullimage_essenblad.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vjgalaxy-8110364/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-13T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "webi_invasieveexoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=pze4V8Sjlrs", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Jelle Hiemstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jelle-hiemstra-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616763", "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier.htm" }, "lead": "De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De natuurlijke soortenrijkdom in agrarische systemen, agrobiodiversiteit, kun je benutten voor meer duurzame teeltsystemen. In dit dossier vind je hier meer kennis en informatie over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/f/617256_fullimage_gerst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 710, "focuspoint-y": 412, "alternative_text": "Gerst en klaprozen - geraldfriedrich2 via Pixabay", "photographer": "geraldfriedrich2", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/geraldfriedrich2-4331363/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zomer-veld-natuur-korrel-landschap-2404769/", "keywords": [ "veld", "graan", "klaproos", "landbouw", "akker", "papaver", "gerst" ] }, "publication_date": "2021-11-19T08:18+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_tuinbouw", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593807", "title": "Gezonde vlees­kalveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/gezonde-vleeskalveren-dossier.htm" }, "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vier kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskalverhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskalverhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk, onderwijs en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskalveren’ kunnen de vier kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door kalverhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/2/609104_fullimage_kalf.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kalf - NickyPe via Pixabay", "photographer": "NickyPe", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nickype-10327513/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-kalf-vee-bruine-koe-bruin-kalf-5675684/", "keywords": [ "kalf", "veehouderij", "kalverhouderij", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-08-23T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593815", "title": "Gezonde vleeskuikens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/gezonde-vleeskuikens-dossier.htm" }, "lead": "Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vijf kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk en onderzoek.\n\nOnder de titel ‘Gezonde vleeskuikens’ kunnen de vijf kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door vleeskuikenhouders bij het inwerken van nieuw personeel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:09+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=okWdnYzt_u4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593818", "title": "Groen­bemesters", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/groenbemesters-dossier.htm" }, "lead": "De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs, en opdrachten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/2/609828_fullimage_klaver.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Klaver - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/klaver-bloesem-purper-weide-klaver-3430247/", "keywords": [ "klaver", "groenbemester", "bloem" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=R1j-vk1nMDY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_651865", "title": "Het Nieuwe Telen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/het-nieuwe-telen-dossier.htm" }, "lead": "In het project Het Nieuwe Telen (HNT) Gas Erop! zijn vier groene HBO-instellingen en het groene MBO samen opgetrokken om de adoptie van HNT via het onderwijs te versnellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/d/cid651865_1658739934067_greenhouse-g403f234e7_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-24T12:56+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T12:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/scVrirK128w", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615436", "title": "Historische ontwikkeling veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/historische-ontwikkeling-veehouderij-dossier.htm" }, "lead": "In drie films wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van belangrijke voedselproducerende sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij en aquacultuur. Deze films zijn een inleiding op het ontstaan van de betreffende sector en hoe de aandacht voor dierenwelzijn hier invloed op heeft (gehad).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/6/0/616020_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen - teach3rman via Pixabay", "photographer": "teach3rman", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/teach3rman-14459204/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varkens-big-schattig-grappig-5004721/", "keywords": [ "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "publication_date": "2021-11-11T13:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-12T12:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_duurzame_visserij", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "fishfarming_visteelt" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_pluimvee", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_732737", "title": "Hittestress", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/hittestress-dossier.htm" }, "lead": "Hittestress bij melkvee kan in Nederland al optreden vanaf 20 °C. Dit betekent voor Nederland dat een kwart van het jaar de kans op hittestress bij melkkoeien bestaat. Door de klimaatveranderingen zal hittestress bij melkvee steeds vaker optreden. Wat is hittestress, hoe kun je het herkennen in melkvee, en wat kun je er aan doen om de negatieve effecten te verminderen? Op deze pagina worden deze vragen beantwoord.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/2/733099_fullimage_koetjes.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": 416, "focuspoint-y": 295, "alternative_text": "Nieuwsgierige koeien in de wei - uzuri via Shutterstock", "photographer": "uzuri", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/uzuri", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/herd-curious-cows-5388955", "keywords": [ "koeien", "koe", "melkvee", "weiland", "grasland", "zonnig", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-06-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-13T14:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-06-06T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_671469", "title": "Huis- en hobbydieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/huis-en-hobbydieren-dossier.htm" }, "lead": "In Nederland leven miljoenen huis- en hobbydieren. Bijna 4 miljoen huishoudens hebben 1 of meer huisdieren en naar schatting vijftig- tot honderdduizend particulieren houden hobbymatig landbouwdieren. Deze dieren hebben een positieve impact op de leefbaarheid van een stad of dorp en de zorg voor kwetsbare inwoners. Het gaat dan het niet alleen om dieren binnenshuis, maar ook om dieren in de wei en om het huis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/0/671476_fullimage_cat-3261420_960_720.jpg", "width": 960, "height": 640, "focuspoint-x": 506, "focuspoint-y": 342, "alternative_text": "", "photographer": "Uschi Dugulin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/uschi_du-6837866/", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Kat huisdier", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kat-huisdier-dier-grijs-huiskat-3261420/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-15T10:22+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T12:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_diervizier" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_604435", "title": "Iepziekte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/iepziekte-dossier.htm" }, "lead": "De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboom van Nederland. Nadat de iep aangetast werd door iepziekte, is het belang van de iep als laanboom afgenomen. Groenbeheerders hadden weinig vertrouwen meer in deze laanboom.\n\nToch is de iep een ideale laan- en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen (cultivars) ontwikkeld met een veel hogere resistentie tegen de iepziekte. Recent onderzoek laat zien dat het met deze cultivars weer heel goed mogelijk is om iepen te planten.\n\nHerstel van het vertrouwen in de iep is het doel van het project 'Toekomst voor de iep', een initiatief van onder meer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Alterra (onderdeel van Wageningen UR), overheden en bedrijven. In dit dossier vind je informatie over de iep en over de resultaten van het onderzoek in de afgelopen jaren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/9/609822_fullimage_iepenblad.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 566, "focuspoint-y": 598, "alternative_text": "Iepenblad - Pezibear via Pixabay", "photographer": "Pezibear", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pezibear-526143/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bladeren-tak-hangende-iep-close-up-768222/", "keywords": [ "iep", "boom", "bladeren", "iepenbladeren", "tak" ] }, "publication_date": "2021-09-09T12:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T19:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/St7NcYmh0rY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Jelle Hiemstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jelle-hiemstra-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607185", "title": "Insecten in Food & Feed", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/insecten-in-food-en-feed-dossier.htm" }, "lead": "Insecten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de food en feed. In dit dossier vind je een overzicht van wat er allemaal kan met insecten voor menselijke en dierlijke consumptie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/a/610531_fullimage_insects%20for%20food%20and%20feed.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "sprinkhanen met saus eten", "photographer": "ChristophMeinersmann", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/christophmeinersmann-1576342/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/eten-grillen-eiwit-insecten-2499717/", "keywords": [ "insects for food and feed", "insecten als eten", "krekels" ] }, "publication_date": "2021-09-27T12:41+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T20:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "eetbare_insecten_edible_insects" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/4dbSE653I-0", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_610551", "title": "Invloeden op veranderend eetpatroon", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/invloeden-op-veranderend-eetpatroon-dossier.htm" }, "lead": "Hoe beïnvloed je een veranderend eetpatroon? Wat moet veranderen om gedrag te veranderen? Is het verstrekken van informatie wel effectief? Het antwoord uit de onderzoeken lijkt: soms…. Wat doet Marketing? En welk (dwang?)-effect heeft beleid? De informatie in dit dossier kun je als docent in de lessen gebruiken om studenten meer bewust te maken van hun eetpatroon en duurzame voedselkeuzes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/b/610552_fullimage_supermarkt.jpg", "width": 1280, "height": 736, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Supermarkt - Alexas_Fotos via Pixabay", "photographer": "Alexas_Fotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/winkelen-bedrijf-kleinhandel-2613984/", "keywords": [ "schappen", "eetpatroon", "eten", "voedselkeuzes", "winkelen", "supermarkt", "winkelwagen" ] }, "publication_date": "2021-10-13T16:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-17T12:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Harry Kortstee", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-kortstee.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_591107", "title": "Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/japanse-duizendknoop-dossier.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. En de plant is lastig te bestrijden.\n\nDe soort groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Langs wegen kan hij voor onveilige situaties zorgen. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. In natuurgebieden verdringt de plant, omdat hij zo sterk is, de in het land zelf voorkomende planten. Daarbij komt dat de soort lastig te bestrijden is. De aanpak kost veel geld, de plant zorgt zo voor economische schade.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/0/609091_fullimage_japanse%20duizenknoop.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Japanse duizendknoop - HOerwin56 via Pixabay", "photographer": "HOerwin56", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hoerwin56-2108907/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/duizendknoop-struik-plant-2699120/", "keywords": [ "invasieve exoten", "fallopia", "japanse duizendknoop", "planten" ] }, "publication_date": "2021-08-12T11:22+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-17T13:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_exoten", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/exqSKCnHBdI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593817", "title": "Kaderrichtlijn Water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }, "lead": "Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Nederland moet dit voor 2027 bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/2/610547_fullimage_waterdruppel2.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - qimono via Pixabay", "photographer": "qimono", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/afzetten-plons-water-vloeistof-3698073/", "keywords": [ "druppel", "bos", "sloot", "water", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T20:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_hydrotheek" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_hydrotheek" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=gQ5rYGkPgHc", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Powered by GroenPact TEST", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/powered-by-groenpact-test.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenpact.nl/verbinden/thema/duurzaamwaterbeheer", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593825", "title": "Kastanje­bloedings­ziekte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kastanjebloedingsziekte-dossier.htm" }, "lead": "De paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten) in Nederland worden bedreigd door de kastanjeziekte. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom.\n\nIn 2002 kwamen de eerste symptoommeldingen binnen en in 2004 waren veel paardenkastanjebomen in het land aangetast. In 2006 werd de veroorzaker van de ziekte geïdentificeerd als de bacterie Pseudomonas syringae pathovar aesculi.\n\nOnderzoeksinstellingen, gemeenten en andere organisaties hebben hun krachten gebundeld in de werkgroep Aesculaap. De werkgroep onderhoudt contacten met boomexperts, adviseurs van stedelijk groen, onderzoek, beleidsmedewerkers van gemeenten, landschapsbeheerders, medewerkers groen en onderhoud.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/b/609830_fullimage_paardenkastanjeboom.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paardenkastanje - Sztrapacska74 via Pixabay", "photographer": "Sztrapacska74", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/sztrapacska74-8968314/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kastanjeboom-paardekastanje-herfst-4518680/", "keywords": [ "paardenkastanje", "boom", "bladeren", "kastanje" ] }, "publication_date": "2021-08-23T16:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-21T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628111", "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/0/628112_fullimage_zaailing.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 395, "alternative_text": "Zaailing - shameersrk via Pixabay", "photographer": "shameersrk", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/shameersrk-9381176/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/", "keywords": [ "overdracht", "zaailing", "planten", "hand" ] }, "publication_date": "2022-01-13T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marleen Riemens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marleen-riemens-1.htm" }, { "title": "Caroline van der Salm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/caroline-van-der-salm.htm" }, { "title": "Marianne Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-groot-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-29T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_595427", "title": "Klimaat­adaptatie in de open teelten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/klimaatadaptatie-in-de-open-teelten-dossier.htm" }, "lead": "Door de droge en hete zomers van de laatste jaren komt klimaatverandering prominenter in beeld bij overheden, waterschappen, ketenpartijen en boerenbedrijven. Voor agrarisch ondernemers zijn lagere opbrengsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld beregening een direct gevolg van die klimaatverandering.\n\nDoor deze veranderingen en daaraan gerelateerde financiële risico’s voor boerenbedrijven in kaart te brengen, wordt duidelijk waar de knelpunten gaan ontstaan en waar adaptatiemaatregelen toegepast kunnen worden om deze risico’s beheersbaar te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/9/cid595427_cid601405_Tekening%2520klimaat.jpg", "width": 1536, "height": 1024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T08:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-22T08:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_basis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_basis", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Saskia Houben", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/saskia-houben-.htm" }, { "title": "Arwen van der Gugten", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/arwen-van-der-gugten-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609096", "title": "Knaagdier­beheersing", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/knaagdierbeheersing-dossier.htm" }, "lead": "Vanaf 1 januari 2023 moeten agrarische ondernemers die bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren (rodenticiden) gebruiken in het bezit zijn van een licentie: Geïntegreerde knaagdierbeheersing op agrarisch bedrijf (ipm-kba).\nIn dit dossier vind je informatie over de cursus geïntegreerde knaagdierbeheersing: over de knaagdieren en achtergrondinformatie. Het dossier is samengesteld op verzoek van de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC-Raad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/d/609842_fullimage_bosmuis.jpg", "width": 1280, "height": 604, "focuspoint-x": 838, "focuspoint-y": 92, "alternative_text": "Bosmuis - Alexas_Fotos via Pixabay", "photographer": "Alexas_Fotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/muis-knaagdier-schattig-zoogdier-1708363/", "keywords": [ "muis", "bosmuis", "knaagdier" ] }, "publication_date": "2021-10-07T13:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-22T09:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Herman Janssen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/herman-janssen.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607373", "title": "Kringloop­landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" }, "lead": "In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/5/609320_fullimage_pinwheel-4550711_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld met windmolens- van Al3xanderD op pixabay", "photographer": "Al3xanderD- Alexander Droegen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/al3xanderd-1476718/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/windmolen-veld-korrel-hemel-4550711/", "keywords": [ "veld", "korrel", "windmolen", "windmolens" ] }, "publication_date": "2021-09-28T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T13:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_geitenhouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_kalverhouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dirk-van-apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_645878", "title": "Kuiken­overleving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kuikenoverleving.htm" }, "lead": "Helaas gaat de weidevogelstand al jaren achteruit. Dit geldt zowel voor graslanden zonder weidevogelbeheer, als graslanden met beheer (van Turnhout et al., 2019). Er zijn sterke aanwijzingen dat dit niet zo zeer te maken heeft met een lage uitkomst van nesten, maar met een lage kuikenoverleving (Roodbergen et al., 2012; Plard et al., 2020). Waar ligt dit aan? En hoe kan dat worden verbeterd? Dat leest u in dit dossier over kuikenoverleving. Hierbij richten we ons op de grutto, kievit en tureluur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/0/646399_fullimage_weidevogel.jpg", "width": 1124, "height": 649, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto met kuiken - © Annemarie Loof", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Annemarie Loof", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Grutto met kuiken", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-04-19T16:12+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T13:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biodiversiteit", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2022-04-21T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_591102", "title": "LED-belichting in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/led-belichting-in-de-glastuinbouw-dossier.htm" }, "lead": "In de tuinbouw wordt al jaren mede dankzij belichting het donker teruggedrongen en het groeiseizoen verlengd. Met als resultaat een jaarrond hogere productie van producten van dezelfde constante kwaliteit. \nVoor de belichting worden tot op heden traditionele lampen (met name zogeheten SON-T lampen) gebruikt. Meeliftend op de ontwikkelingen in andere sectoren wint LED-belichting ook in de tuinbouw meer terrein. Dat heeft alles te maken met de hogere efficiency in lichtopbrengst, de langere levensduur en de grotere mogelijkheden tot het samenstellen van gewasspecifieke lichtrecepten..", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/3/610558_fullimage_greenhouse-gc37b82067_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 649, "focuspoint-y": 331, "alternative_text": "Sierteelt - Driesel via Pixabay", "photographer": "Driesel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/driesel-4260712/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/broeikasgassen-kwekerij-bloemenbed-4948726/", "keywords": [ "sierteelt", "kas", "bloemen", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-08-12T10:45+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-03T12:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "Dossier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=v9FO1Y5iNB0", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "VBNE logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vbne-logo.htm" }, "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608841", "title": "Lean en creatief in de levensmiddelen­industrie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/lean-en-creatief-in-de-levensmiddelenindustrie-dossier.htm" }, "lead": "Hoe kun je processen in de levensmiddelenindustrie optimaliseren? Met welke managementstrategieën kun je je medewerkers stimuleren het meeste uit je bedrijf te halen? Informatie over deze en andere vragen vind je in dit dossier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/d/609756_fullimage_paprika%20aubergine.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mrsbrown-692504/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "voedsel", "paprika's", "aubergines", "markt", "groenten" ] }, "publication_date": "2021-10-06T14:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-03T12:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734306", "title": "Leefbaarheid en ontwikkeling van het platteland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/leefbaarheid-en-ontwikkeling-van-het-platteland.htm" }, "lead": "De landbouw en het platteland staan voor gigantische opgaven op het gebied van klimaat, energie, stikstof, natuur, water en wonen. Hoe kan het GLB bijdragen aan het versterken van leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/1/667460_fullimage_polder_dorp.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-11-17T16:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-01T17:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605026", "title": "Massaria­ziekte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/massariaziekte-dossier.htm" }, "lead": "De massariaziekte veroorzaakt een snel optredende houtrot in takken van platanen met takbreuk als gevolg. De massariaziekte bevindt zich aan de bovenzijde van takken en is vanaf de grond vrijwel onmogelijk te zien. Dit kan ernstige problemen opleveren met betrekking tot de openbare veiligheid. De noodzakelijke frequentie van controle van platanen en de manier waarop, zijn door de massariaziekte fundamenteel gewijzigd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/a/609114_fullimage_plataanblad.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 604, "focuspoint-y": 417, "alternative_text": "Plataanbladeren - Hans via Pixabay", "photographer": "Hans", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hans-2/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/plataan-bladeren-boom-takken-1469825/", "keywords": [ "zonlicht", "boom", "bladeren", "platanus hispanica", "plataan", "lucht" ] }, "publication_date": "2021-09-13T15:38+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-03T13:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=Z2H8sXGSwZ8", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Jelle Hiemstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jelle-hiemstra-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607947", "title": "Melkvee­houderij en duurzaamheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveehouderij-en-duurzaamheid-dossier.htm" }, "lead": "Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/4/609323_fullimage_koe%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "koeien in wieland- elsemargriet van pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-wei-gras-koeien-natuur-3405317/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weilanden", "wei", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-10-01T11:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-04T12:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Dossier", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594563", "title": "Melkvee­voeding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/melkveevoeding-dossier.htm" }, "lead": "Op een melkveebedrijf speelt voeding een centrale rol in het managen van de veestapel. Een hoge melkproductie en daarbij een goede gezondheid is een topprestatie voor de koe. Goed ruwvoer en krachtvoer in de juiste rantsoensamenstelling is hiervoor de basis.\n\nDit dossier gaat over voeding voor de koe: van grondstof tot voeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/d/609821_fullimage_melkvee%20in%20stal.jpg", "width": 1280, "height": 707, "focuspoint-x": 940, "focuspoint-y": 399, "alternative_text": "Koeien in stal - Matthias Boeckel via Pixabay", "photographer": "Matthias Boeckel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/matthiasboeckel-3930681/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-boerenerf-koeien-schuur-vee-4464199/", "keywords": [ "koeien", "vee", "melkkoeien", "melkvee", "stal", "voeding" ] }, "publication_date": "2021-08-23T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-04T13:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_onderwijs" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/tf1tuabRT2U", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_617967", "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }, "lead": "Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Zo bevat mest stoffen als stikstof (N) en fosfor (P) en kalium (K), die onontbeerlijk zijn voor een goede gewasopbrengst en een vruchtbare bodem. In de akker- en weidebouw wordt mest daarom gebruikt om het gewas goed te laten groeien. Maar mest, zeker een teveel aan mest, kan ook leiden tot uit- en afspoeling, waardoor mest in het milieu kan komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/f/617742_fullimage_tractor-gc5da516f7_1280.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tractor-agricultural-machine-4990321/", "keywords": [ "mestinjectie", "drijfmest", "giertank", "trekker" ] }, "publication_date": "2021-11-26T10:49+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-06T21:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_terreinbeheer", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=dq7utFTIFnE", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609021", "title": "Milieu­kansen van melkvee­houderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/milieukansen-van-melkveehouderij-dossier.htm" }, "lead": "De melkveehouderij heeft te maken met generieke gebruiksnormen van het mestbeleid. Elk melkveebedrijf is anders. Voor het ene bedrijf ligt de norm te hoog en voor de ander juist weer te laag om te voldoen aan de milieuprestaties. Daarom is de ontwikkeling van generiek naar bedrijfsspecifiek belangrijk. Daarnaast is voor het behalen van een goede opbrengst is een vereiste dat de bodem goed in orde is. Dat kan alleen als er voldoende organische stof in de bodem zit. Naast dit thema zijn uitstoot van ammoniak en broeikasgassen, en hun relaties op economie en milieueffecten belangrijke thema's.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/609118_fullimage_melkkoe.jpg", "width": 1280, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in wei - GregMontani via Pixabay", "photographer": "GregMontani", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/gregmontani-1014946/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-weiland-alm-bergen-berg-weide-3466106/", "keywords": [ "koe", "weide", "platteland", "veehouderij", "nederland", "vee", "wei", "melkkoe", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-10-07T09:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-06T21:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Dossier", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Jeroen Nolles", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/jeroen-nolles-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "2021-03-17T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_604233", "title": "Mond- en klauwzeer (MKZ)", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mond-en-klauwzeer-dossier.htm" }, "lead": "In het voorjaar van 2001 was Europa in de ban van het Mond- en Klauwzeer (MKZ) virus. In februari werden in Engeland en Frankrijk besmettingen aangetroffen. Op 21 maart 2001 werd MKZ in Nederland vastgesteld. Het was voor het eerst sinds 1984 dat de ziekte weer in Nederland voor kwam. In Nederland werden vijfentwintig gevallen vastgesteld. Ruim 250.000 gezonde dieren werden geruimd. Ook in sociaal opzicht liet de ziekte zijn sporen na.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/2/592140_fullimage_melkveehouder%20doet%20mee%20aan%20onderzoek.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-08T12:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-10T20:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_687850", "title": "Monitoring van Weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/monitoring-van-weidevogels.htm" }, "lead": "Weidevogelbeleid én weidevogelbeheer draait elk jaar opnieuw om het vliegvlug krijgen van voldoende kuikens van weidevogels. Daarvoor moet je weten hoe het gaat met de stand van een vogelsoort in een gebied. Ook moet je goed in kaart kunnen brengen waar de weidevogels broeden en foerageren en waar ook de kuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Welke data je paraat moet hebben en hoe je deze het beste kan verzamelen, is afhankelijk van het doel waarvoor je het gebruikt: aanpassingen in het weidevogelbeheer, vernieuwen van de afspraken met boeren of aanpassingen in het beleid\n\nIn dit dossier kun je lezen wat beleids- en beheermonitoring inhouden en hoe je dit kunt gebruiken voor het optimaliseren van het weidevogelbeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/5/687859_fullimage_scholekster.jpg", "width": 866, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Scholekster", "photographer": "Annemarie Loof", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "veld", "scholekster", "weidevogel", "gras" ] }, "publication_date": "2022-12-15T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-13T14:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_734015", "title": "Monitoring van akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/monitoring-van-akkervogels-dossier.htm" }, "lead": "Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is gericht op de bescherming van zogenaamde doelsoorten. Dit zijn soorten die gebonden zijn aan het agrarisch gebied en die gebaat zijn bij specifieke beheermaatregelen om daarmee habitatten te creëren om de populatie in stand te houden/te verbeteren. In dit dossier richten wij ons op de akkervogels. Voorbeelden van doelsoorten in het akkervogelbeheer zijn veldleeuwerik, patrijs, kwartel, gele kwikstaart en grauwe kiekendief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/8/608892_fullimage_218%20print%20version%20300%20dpi-shutterstock_81806293_veldleeuwerik_vogel.jpg", "width": 1548, "height": 1080, "focuspoint-x": 955, "focuspoint-y": 836, "alternative_text": "Veldleeuwerik - Rob Christiaans via Shutterstock", "photographer": "Rob Christiaans", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/robchristiaans", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "www.shutterstock.com", "keywords": [ "boerenlandvogel", "veldleeuwerik", "vogel" ] }, "publication_date": "2023-06-29T14:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T18:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-06-29T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_605330", "title": "Multi­disciplinaire voedsel­innovatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/multidisciplinaire-voedselinnovatie-dossier.htm" }, "lead": "Om tot succesvolle productinnovatie te komen is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Samenwerking tussen stakeholders van verschillende disciplines en het begrijpen van het perspectief van de consument is hierbij van groot belang. Dit dossier presenteert een aantal theorieën over productontwikkeling en interne en externe communicatie op het gebied van multidisciplinair innoveren in de voedselindustrie.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-09-15T09:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T12:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Harriëtte Snoek", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harriette-snoek-1.htm" }, { "title": "Siet Sijtsema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/siet-sijtsema-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603183", "title": "Nature based solutions", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/nature-based-solutions-dossier.htm" }, "lead": "Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. \n\nHet vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/c/609834_fullimage_groene%20stad2.jpg", "width": 1280, "height": 959, "focuspoint-x": 540, "focuspoint-y": 450, "alternative_text": "Groene stad - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/architectuur-gebouwen-auto-s-stad-1837176/", "keywords": [ "auto's", "groene stad", "park", "wegen" ] }, "publication_date": "2021-09-02T12:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-10T21:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "Dossier", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_groeneagenda", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=VtAfotCA9y4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Joop Spijker", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joop-spijker-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_617764", "title": "Natuurlijk gezond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurlijk-gezond-dossier.htm" }, "lead": "Dieren op een natuurlijke manier gezond houden vraagt kennis en inzicht en een ander management. Gebruik maken van natuurlijke middelen is een mogelijkheid om de gezondheid van dieren te bevorderen, door een verhoogde weerstand. Zo kun je ziektes voorkomen en aanpakken, en het gebruik van antibiotica verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/600570_fullimage_varkensstal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-25T12:17+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-10T22:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=awWaCFZe9sU", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609038", "title": "Nieuwe technieken planten­veredeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/nieuwe-technieken-plantenveredeling-dossier.htm" }, "lead": "In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit dossier bevat lesmateriaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door te laten stromen naar verschillende niveaus in het Groene onderwijs. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risico’s van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/f/609723_fullimage_maisveld.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Akker - islandworks via Pixabay", "photographer": "islandworks", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/islandworks-1139623/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/boerderij-veld-gebied-boerderij-2642467/", "keywords": [ "maisveld", "veld", "akker", "gewassen" ] }, "publication_date": "2021-10-07T10:35+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-11T12:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Clemens van de Wiel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/clemens-van-de-wiel.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "2018-01-10T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_616021", "title": "Onderwijs­dagen veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onderwijsdagen-veehouderij-dossier.htm" }, "lead": "Vanaf 2007 organiseert het Onderwijsvernieuwingsprogramma Dier een onderwijsdag voor veehouderijdocenten. Op deze dagen worden in workshops de nieuwste onderzoeken en projectresultaten vanuit onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd. De presentaties leveren samen een schat van informatie op, die in dit dossier per thema gerangschikt zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/610548_fullimage_melkkoe3.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoe - JACLOU-DL via Pixabay", "photographer": "JACLOU-DL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-holstein-koe-4269568/", "keywords": [ "koe", "holstein", "melkvee", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-11-15T10:27+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T07:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Dossier", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Cor Duim", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/cor-duim.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606085", "title": "Onkruid­bestrijding op verhardingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/onkruidbestrijding-op-verhardingen-dossier.htm" }, "lead": "De makkelijkste en goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Nadeel is dat veel van deze bestrijdingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater. Sinds maart 2016 mogen professionele gebruikers het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer toepassen op verhardingen. In dit dossier vind je informatie over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/4/609835_fullimage_onkruid.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Onkruid op verharding - Fundacja Poblize via Pixabay", "photographer": "Fundacja Poblize", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fundacja_poblize-626675/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/mosterd-onkruid-plant-pioneer-bloem-3707652/", "keywords": [ "straat", "tegels", "onkruid" ] }, "publication_date": "2021-09-20T14:37+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-11T13:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_groenvoorziening" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_groenvoorziening" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608813", "title": "Paarden­training", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/paardentraining-dossier.htm" }, "lead": "Paarden worden getraind voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld voor dressuur, springen, eventing, endurance, de men- of tuigsport, voor de keuring, voltige, reining of andere western disciplines, of voor de nieuwere takken van sport als Working Equitation of TREC.\nHoewel de disciplines nogal kunnen verschillen, is een deel van de training vergelijkbaar. In alle gevallen zullen de spierkracht, uithoudingsvermogen en coördinatie getraind moeten worden. En in alle disciplines komen leerprincipes, dus de manier waarop paarden leren, aan bod.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/a/715136_fullimage_horse-g3986b7605_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "paard in training - Alexa via Pixabay", "photographer": "Alexa", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/terms/", "source_info": "pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-gietvorm-reiterhof-dier-2758813/", "keywords": [ "paard", "training", "hand" ] }, "publication_date": "2021-10-06T11:12+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-04T11:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_paardenhouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Bart Ducro", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-ducro-2.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595430", "title": "Plantaardige eiwitbronnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/plantaardige-eiwitbronnen-dossier.htm" }, "lead": "Om de groeiende wereldbevolking op onze beperkte landbouwgrond van eten te kunnen voorzien, zal een eiwittransitie moeten plaatsvinden. Eiwittransitie is het minder consumeren van dierlijke eiwitten en het meer consumeren van plantaardige eiwitten. In dit dossier staat uitleg over de soorten plantaardig eiwit, de productie en de toepassingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/f/609092_fullimage_plantaardige%20eiwitbronnen.jpg", "width": 1280, "height": 847, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Peulvruchten - vicki4net via Pixabay", "photographer": "vicki4net", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vicki4net-1885233/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/boon-nier-wit-erwt-soep-droog-1684304/", "keywords": [ "bonen", "kidney bonen", "erwten", "voedsel", "peulvruchten", "eten", "voeding", "witte bonen" ] }, "publication_date": "2021-08-24T09:37+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T20:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Fred van de Velde", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/fred-van-de-velde.htm" }, { "title": "Evert Visser", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/evert-visser.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595440", "title": "Pluimvee­voeding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/pluimveevoeding-dossier.htm" }, "lead": "Voer is een van de primaire levensbehoeften van het dier. Deze pagina gaat over alles wat komt kijken bij zowel de samenstelling va het voer zelf, als het voeren van vleeskuikens en leghennen. Het voer voor de pluimveehouderij wordt aangeleverd door voerleveranciers. Het houderijsysteem is niet grondgebonden, en pluimveehouders verbouwen het voer vaak niet zelf.\nDenk bij kippenvoer bijvoorbeeld aan de samenstelling van het voer, de voerbehoefte van de kip, hoe je een rantsoenberekening maakt. En hoe werkt de spijsvertering? Hoe heeft voeding effect op de gezondheid en het gedrag? De antwoorden vind je in dit dossier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-24T11:10+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-17T21:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595443", "title": "Predatie van weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" }, "lead": "Weidevogelnesten zijn kwetsbaar voor predatie omdat de nesten open op de grond liggen. Daarnaast scharrelen de kuikens gedurende een maand zelf hun eten bij elkaar.\n\nHierdoor zijn weidevogellegsels meerdere maanden kwetsbaar voor predatie door bijvoorbeeld roofvogels, vossen en marterachtigen. De predatiedruk op weidevogels neemt steeds meer toe in Nederland. Predatie is afhankelijk van de predatorsamenstelling, het landschap maar ook van het weidevogelbeheer. In dit dossier kunt u meer lezen over predatie van weidevogellegsels en hoe dit met aanpassingen in het landschap en het beheer verminderd kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/608893_fullimage_214.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 700, "focuspoint-y": 152, "alternative_text": "Vos in het veld - nathalieburblis via Pixabay", "photographer": "nathalieburblis", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nathalieburblis-3857394/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rode-vos-natuur-vos-wild-roofdier-6194015/", "keywords": [ "veld", "roofdier", "vos", "wild" ] }, "publication_date": "2021-08-24T12:06+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-17T21:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605041", "title": "Proces­technologie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/procestechnologie-dossier.htm" }, "lead": "Procestechnologie is het omzetten van grondstoffen naar een eindproduct op industriële schaal.\n\nIn de voedingsmiddelenindustrie kennen de grondstoffen een grote variatie en zijn vaak afkomstig van verschillende leveranciers. Het eindproduct moet smakelijk zijn en voldoen aan strenge richtlijnen voor hygiëne en kwaliteit.\n\nEen procesoperator die werkt in de voedingsmiddelenindustrie, combineert zijn technische kennis met kennis van grondstoffen, verpakkingen, hygiëne en kwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/6/609857_fullimage_kaas.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kaas - Anthony Arnaud via Pixabay", "photographer": "Anthony Arnaud", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/anthonyarnaud-943147/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kaas-verfijning-melk-boerderij-koe-5125021/", "keywords": [ "melk", "rijpen", "kaas", "kaas maken" ] }, "publication_date": "2021-09-13T20:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-17T21:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603828", "title": "Q-koorts", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/q-koorts-dossier.htm" }, "lead": "Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). Schapen en geiten kunnen de ziekte overdragen op andere dieren en op mensen. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.\n\nSinds 2007 is in Nederland het aantal mensen, dat besmet is met de Q-koortsbacterie flink toegenomen. In 2008 is het aantal gestegen van 168 naar 1000, in 2009 zijn al ongeveer 2354 personen besmet met de bacterie en is er sprake van een epidemie. Sinds april 2009 worden kleine herkauwers (schapen en geiten) verplicht gevaccineerd. Na 2010 is het aantal Q-koortspatienten weer gedaald. De NVWA meldt in april 2019 dat er in Nederland op professionele melkgeitenbedrijven en melkschapenbedrijven geen besmettingen zijn. Het laatste besmette bedrijf is in 2016 vrij verklaard.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/d/615035_fullimage_schapen.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 819, "focuspoint-y": 568, "alternative_text": "Schapen - herbert2512 via Pixabay", "photographer": "herbert2512", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/herbert2512-2929941/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-lam-dieren-weiland-wol-1547720/", "keywords": [ "lammeren", "veld", "schapen", "veehouderij", "vee" ] }, "publication_date": "2021-09-06T12:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-18T15:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "Dossier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_schapenhouderij", "gkn_udv", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/kkSVh9I_CuE", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_728147", "title": "Q-organismen in de boomkwekerij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/q-organismen-boomkwekerij-dossier.htm" }, "lead": "Quarantainewaardige organismen zijn organismen die beperkt of (nog) niet in Nederland aanwezig zijn en een bedreiging vormen voor teelten en de groene ruimte. In dit overkoepelende dossier, worden 4 informatiesheets aangeboden over Q-organismen in de boomkwekerij: de japanse kever, de aziatische boktor, de oost-aziatische boktor en de essenprachtkever.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/1/682343_fullimage_aziatische-boktor.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Anoplophora chinensis - KKPCW - Wikimedia Commons", "photographer": "KKPCW", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Creative Commons Licence", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wikimedia Commons", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anoplophora_chinensis_on_the_leaf_-_2.jpg", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-03-29T10:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-22T13:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-22T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_588778", "title": "Rhinovirus bij paarden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/rhinovirus-bij-paarden-dossier.htm" }, "lead": "Alle paarden in Nederland komen regelmatig met het rhinopneumonie-virus in contact. Het is helaas niet bekend waarom een bedrijf soms getroffen wordt door abortussen of verlammingsproblemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/9/609761_fullimage_paard2.jpg", "width": 1280, "height": 809, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "paard", "hoofd", "pony" ] }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-22T19:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=fAXy2TE4yuM", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "www.dierenwelzijnsweb.nl", "last_update": "2021-06-02T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_603854", "title": "Schaapherder en natuurbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/schaapherder-en-natuurbeheer-dossier.htm" }, "lead": "In de afgelopen decennia is de schaapherder steeds vaker ingezet als natuurbeheerder. Natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers huren de herder met zijn kudde schapen in om graslanden, heidevelden, dijken en andere terreinen te begrazen. \n\nDit dossier is opgezet door het praktijknetwerk \"Daarom eten we schaap\". In dit praktijknetwerk werkten schapenhouders, onderzoekers, communicatiedeskundigen en mensen uit het onderwijs van 2011 tot 2014 samen aan het professionaliseren van de extensieve schapenhouderij als combinatie van natuurbeheer en landbouwproductie. Het praktijknetwerk kreeg financiële ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/d/610542_fullimage_schapenkudde.jpg", "width": 1280, "height": 729, "focuspoint-x": 998, "focuspoint-y": 380, "alternative_text": "Schapenkudde - Dreamy_Photos via Pixabay", "photographer": "Dreamy_Photos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/dreamy_photos-11966122/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-kudde-hond-vee-grazen-6554180/", "keywords": [ "kudde", "schapen", "heidebeheer", "natuurbeheer", "hond" ] }, "publication_date": "2021-09-06T14:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-22T20:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_schapenhouderij", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_schapenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603833", "title": "Schmallen­berg­virus", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/schmallenbergvirus-dossier.htm" }, "lead": "In december 2011 kwamen er bij de Gezondheidsdienst voor Dieren meldingen binnen van misvormingen bij pasgeboren lammeren. Het bleek te gaan om een nieuwe dierziekte bij schapen en koeien in Nederland: het Schmallenbergvirus.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/5/614422_fullimage_schapen%20en%20lammeren.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 448, "focuspoint-y": 552, "alternative_text": "Schapen - Vinding via Pixabay", "photographer": "Vinding", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vinding-11802576/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-lam-de-waddenzee-5078377/", "keywords": [ "lammeren", "schapen", "vee", "lammetjes", "waddenzee", "weiland" ] }, "publication_date": "2021-09-06T12:46+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-19T13:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609117", "title": "Sensor­technologie in de melkvee­houderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/sensortechnologie-in-de-melkveehouderij-dossier.htm" }, "lead": "De moderne veehouderij bestaat uit grote bedrijven die steeds verder geautomatiseerd worden. Via allerlei technologieën en sensoren komt een grote hoeveelheid data beschikbaar voor de melkveehouder. De bedoeling van deze technologieën is om de veehouder te ondersteunen in zijn management.\nEen efficiëntere bedrijfsvoering kent veel voordelen:\n•\tVoor het dier: eerdere signalering van gezondheidsproblemen en daardoor een beter welzijn\n•\tVoor de veehouder: sneller kunnen ingrijpen bij problemen waardoor deze minder ernstig worden en niet escaleren\n•\tVoor het milieu: betere benutting van het voer en minder medicijngebruik\nEen betere efficiëntie op het bedrijf levert daarom een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de veehouderij. Voor het groene onderwijs is het erg belangrijk dat toekomstige veehouders en andere toekomstige werknemers in de agrarische sector goed op de hoogte zijn van de nieuwste (sensor)technologieën en de methoden om deze data optimaal te benutten in de praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/609325_fullimage_sensortechnologie%20in%20de%20melkveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay", "photographer": "Matthias boeckel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/matthiasboeckel-3930681/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-boerenerf-koeien-schuur-vee-4464199/", "keywords": [ "koe", "koeien", "sensortechonolgie in de melkveehouderij", "vreten", "eten", "stal", "schuur" ] }, "publication_date": "2021-10-07T15:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-23T11:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_precisielandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607565", "title": "Smart farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/smart-farming-dossier.htm" }, "lead": "Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een razend snel groeiend terrein waar techniek, data en kennis bij elkaar komen om nieuwe diensten mogelijk te maken. In dit dossier vind je informatie over de mogelijkheden Akkerweb en acht Smart Farming applicaties die door het onderwijs kunnen worden gebruikt (mbo en hbo).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/3/609100_fullimage_tractor.jpg", "width": 1280, "height": 724, "focuspoint-x": 787, "focuspoint-y": 471, "alternative_text": "Gewasbescherming - PiotrZakrzewski via Pixabay", "photographer": "PiotrZakrzewski", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/piotrzakrzewski-1483646/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landbouw-tractor-gebied-land-6502282/", "keywords": [ "veld", "tractor", "pesticiden", "akkerbouw", "gewasbescherming", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-09-29T14:54+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-23T12:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Thomas Been", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/thomas-been-2.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_651682", "title": "Sowing Seeds of Knowledge", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/sowing-seeds-of-knowledge-dossier.htm" }, "lead": "Nederland is een wereldwijde hotspot voor plantenveredeling en plantenwetenschappen. Er vindt veel publiek-privaat veredelingsonderzoek plaats, waarbij met name het grootbedrijf betrokken is. 90% van de veredelingsbedrijven behoort echter tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het ‘Sowing seeds of knowledge’ project probeert een brug te slaan tussen veredelingsonderzoek en het MKB, door het organiseren van workshops en bijeenkomsten waarbij onderzoekers en MKB met elkaar in contact komen en waar kennis uit publiek-privaat veredelingsonderzoek gedeeld wordt. Het project wordt betaald vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en uitgevoerd door Plant Breeding, Wageningen University & Research samen met Plantum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/3/cid651682_1655975004041_20160404-GW011.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-23T17:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T13:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "dr. MJM (Rene) Smulders", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/-dr.-mjm-rene-smulders-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608837", "title": "Staart- en maneneczeem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/staart-en-maneneczeem-dossier.htm" }, "lead": "Staart- en maneneczeem (SME) of zomereczeem is een veel voorkomende allergische aandoening bij paarden en pony’s en veroorzaakt veel leed. Gedurende vijf jaar hebben onderzoekers gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van methodes om de diagnose van SME beter te kunnen stellen, om het optreden van SME bij paarden terug te dringen en om SME te kunnen behandelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/a/609759_fullimage_paardenmaan.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/fotoblend-87167/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "paard", "pony", "manen" ] }, "publication_date": "2021-10-06T13:57+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-23T12:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Bart Ducro", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-ducro-2.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603667", "title": "Stikstof", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }, "lead": "Nederland stoot te veel stikstof uit. Dit vormt een flinke belemmering voor diverse projecten in woningbouw en infrastructuur. Het probleem bestaat al veel langer, maar is in 2022 tot een landelijke crisis uitgegroeid. Plannen van kabinet Rutte-4 om de stikstofuitstoot in Nederland nu eens goed aan te pakken, stuitten op fel verzet van de Nederlandse boeren. Uitspraken van de Raad van State dwingen de overheid echter om tot minder populaire maatregelen over te gaan en de bescherming van de natuur serieuzer te nemen. Wat is stikstof, en waarom hebben er zo'n last van? Wie stoot stikstof uit? Welke maatregelen kun je nemen? Lees er alles over in dit dossier over stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/2/672137_fullimage_istock-1318154575.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 683, "focuspoint-y": 368, "alternative_text": "", "photographer": "Tofotografie", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Tofotografie?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Het injecteren van een vers gemaaid gazon met een rode injecteur", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/het-injecteren-van-een-vers-gemaaid-gazon-met-een-rode-injecteur-gm1318154575-405374445", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-05T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-24T12:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_plant", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/UcDM80wf7-Q", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606057", "title": "Strokenteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-dossier.htm" }, "lead": "Bij strokenteelt worden op één perceel verschillende gewassen in stroken naast elkaar geteeld. Ieder gewas wordt apart beheerd, waarbij gewaskeuze en strookbreedte belangrijk zijn. Eén van de voordelen van strokenteelt is dat de biodiversiteit op het perceel toeneemt en gewasziektes afnemen. Daarnaast hebben de gewassen geteeld in stroken meestal een vergelijkbare of hogere opbrengst dan in monoculturen. Daarentegen kan de mechanisatie een uitdaging zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Strokenteelt – Dirk van Apeldoorn & ERF, via WUR", "photographer": "Dirk van Apeldoorn & ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm", "keywords": [ "akkerbouw", "teelt", "strokenteelt", "stroken" ] }, "publication_date": "2021-09-20T10:58+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-24T12:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/dirk-van-apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609713", "title": "Technologi­sche innovaties in de paarden­houderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/technologische-innovaties-in-de-paardenhouderij-dossier.htm" }, "lead": "Het verbeteren van de paardensport gebeurt de laatste tijd ook veel met technologische innovaties. Zo zijn er methoden die de gezondheid en beweging van het paard registreren, maar wist je dat er ook technologische innovaties zijn voor de gezondheid van de ruiter? Lees er alles over in dit dossier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/a/609841_fullimage_paard%20in%20stal.jpg", "width": 1280, "height": 851, "focuspoint-x": 521, "focuspoint-y": 595, "alternative_text": "Paard in stal - Alexas_Fotos via Pixabay", "photographer": "Alexas_Fotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/alexas_fotos-686414/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-dier-paardrijden-reiterhof-1006558/", "keywords": [ "paard", "stal" ] }, "publication_date": "2021-10-11T09:56+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-24T13:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "Dossier", "gkn_paardenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Linda Roost", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/linda-roost.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606073", "title": "Technologie in de voedings­industrie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/technologie-in-de-voedingsindustrie-dossier.htm" }, "lead": "De voedingsmiddelenindustrie is divers en bestaat uit allerlei voedselproducenten. De ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie gaan snel. Duurzaamheid is ook in deze industrie steeds belangrijker, en dit heeft invloed op hoe het product gemaakt wordt en waar ingrediënten vandaan komen. In dit dossier vind je per branche informatie over hoe verschillende eindproducten gemaakt worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/e/609823_fullimage_brood.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 611, "focuspoint-y": 465, "alternative_text": "Broodingrediënten - Vugarahmadov via Pixabay", "photographer": "Vugarahmadov", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vugarahmadov-16884529/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/brood-tarwe-meel-eten-6486963/", "keywords": [ "tarwe", "granen", "brood bakken", "meel", "brood" ] }, "publication_date": "2021-09-20T12:32+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-24T13:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605368", "title": "Transparantie in de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/transparantie-in-de-veehouderij-dossier.htm" }, "lead": "In de Nota Dierenwelzijn (2007) staat dat in 2015 burgers moeten kunnen zien hoe veehouders met hun dieren omgaan. Om dit te bereiken, moeten veehouders hun bedrijven open gaan stellen aan burgers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/598734_fullimage_emissiearme%20koeien.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Jolan Chapin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jolanchapin-8631146", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-15T16:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T14:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=E4Qxn2nP_X8", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_609754", "title": "Veerkracht melkkoeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/veerkracht-melkkoeien-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling door, met naast een groeiend aantal dieren per bedrijf, ook aandacht voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en milieu. Dit vraagt om goed afgestemd management.\nIn deze context is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technische hulpmiddelen en concrete handvaten die het mogelijk maken om de gezondheidsstatus van de koeien als individu te monitoren en te kunnen sturen (managen). Dit kan met ondersteuning van (semi-) automatische gegevensverzameling en, op termijn ook automatische verwerking hiervan. Eerdere projecten rondom het meten van veerkracht bij koeien hebben indicatoren opgeleverd voor de veerkracht van koeien rondom de transitieperiode. Het doel in dit project is om de kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouders en erfbetreders (studenten), te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/f/609763_fullimage_melkkoe2.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "koe", "weide", "veld", "vee", "wei", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-10-11T12:10+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T19:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Ingrid van Dixhoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ingrid-van-dixhoorn-1.htm" }, { "title": "Henri Holster", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/henri-holster-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_604236", "title": "Verslogistiek sierteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/verslogistiek-sierteelt-dossier.htm" }, "lead": "De eisen aan de logistiek op de boomkwekerijen worden steeds hoger. Klanten bestellen steeds vaker, in kleinere hoeveelheden, vragen daarbij korte levertijden en stellen specifieke eisen wat betreft labels en verpakkingen. In de boomkwekerij blijkt het niet eenvoudig te zijn aan deze eisen te voldoen. Zo is er in de boomkwekerij sprake van een grote diversiteit in soorten en vindt de teelt voor het overgrote deel buiten plaats waardoor uitlevering gevoelig is voor weers-invloeden. Hierdoor is het realiseren van een snel en efficiënt uitleversysteem een grote uitdaging waar veel boomkwekers mee worstelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/0/610556_fullimage_kas.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kas met bloemen - Uwe Driesel via Pixabay", "photographer": "driesel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/driesel-4260712/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/greenhouse-nursery-flower-bed-4948726/", "keywords": [ "sierteelt", "greenhouse", "kas", "glastuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-09-08T13:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T21:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_boomkwekerij", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Gerben Splinter", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerben-splinter.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_732019", "title": "Voedings­stoffen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedingsstoffen-dossier.htm" }, "lead": "Een voedingsmiddel bestaat uit voedingsstoffen. Er zijn twee categorieën voedingsstoffen: macronutriënten (deze komen in grote hoeveelheden voor) en micronutriënten (deze komen in kleine hoeveelheden voor). Voedingsstoffen hebben in je lichaam een of meerdere taken. Ze kunnen dienen als brandstoffen, bouwstoffen, reservestoffen en/of beschermende stoffen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/9/732503_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_56991715_nutrition_etiket.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Brian A Jackson", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/flynt", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/reading-nutrition-label-on-food-packaging-56991715", "keywords": [ "voedingsstoffen", "eten", "voeding", "macronutrienten", "micronutrienten", "etiket" ] }, "publication_date": "2023-05-22T11:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-28T17:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606050", "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit-dossier.htm" }, "lead": "In dit dossier vind je bronnen over kwaliteitszorg en voedselveiligheid. Het kan ook over milieumaatregelen gaan, als deze ingrijpen op de kwaliteitszorg en voedselveiligheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/2/609762_fullimage_groenten%20snijden.jpg", "width": 1280, "height": 889, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "prei", "paprika", "wortel", "ui", "groente", "mes", "snijden", "snijplank" ] }, "publication_date": "2021-09-20T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T10:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598719", "title": "Voedselbossen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselbossen-dossier.htm" }, "lead": "In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt.\n\nEen voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/a/609097_fullimage_voedselbos.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 748, "focuspoint-y": 494, "alternative_text": "Frambozen - Ieva_K via Pixabay", "photographer": "Ieva_K", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ieva_k-1410028/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vers-natuur-eten-bes-heerlijk-1652341/", "keywords": [ "kleinfruit", "fruit", "bessen", "frambozen", "voedselbos" ] }, "publication_date": "2021-08-25T10:23+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T21:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/M5B3f5gxHkA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605362", "title": "Voedsel­verspilling en reststromen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselverspilling-en-reststromen-dossier.htm" }, "lead": "Een derde deel van al het geproduceerde voedsel wordt niet gegeten. Wereldwijd gaat het jaarlijks om 1,3 miljard ton verspild voedsel. Dat is ongelofelijk zonde. In dit dossier zetten we praktische oplossingen op een rij om deze reststromen tóch te kunnen gebruiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/b/609766_fullimage_suikerbietenoogst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 508, "focuspoint-y": 482, "alternative_text": "Geoogste suikerbieten - distelAPPArath via Pixabay", "photographer": "distelAPPArath", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/distelapparath-2726923/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/suikerbieten-oogst-geoogst-hoop-3728065/", "keywords": [ "veld", "landbouw", "oogst", "akkerbouw", "suikerbieten" ] }, "publication_date": "2021-09-15T15:28+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-27T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_voedselverspilling", "gkn_wvlo", "gkn_biobased_economy" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=u6_YS5UjPyI", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606077", "title": "Vogelgriep", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelgriep-dossier.htm" }, "lead": "Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus. Het is vooral voor kippen en kalkoenen een zeer besmettelijke ziekte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/1/746424_fullimage_istock-1161613384%20vogelgriep%20bijgesneden.jpg", "width": 980, "height": 653, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bio kippen close up, lesichkadesign via iStock", "photographer": "lesichkadesign", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/lesichkadesign?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Bio kippen close up", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/bio-kippen-close-up-gm1161613384-318361806?phrase=Hen", "keywords": [ "hen", "wit" ] }, "publication_date": "2021-09-20T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-24T10:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595438", "title": "Vogelmijt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-dossier.htm" }, "lead": "Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector.\n\nIedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen.\n\nDe vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting.\n\nEen vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-24T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T11:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/iydEgdkvZ80", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Thea van Niekerk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/thea-van-niekerk-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598727", "title": "Welfare Quality: meten van dierenwelzijn", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welfare-quality-meten-van-dierenwelzijn-dossier.htm" }, "lead": "Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven zoals het door het dier wordt ervaren. Een goed welzijn betekent voor dieren dat er voldaan wordt aan de natuurlijke behoeftes van het dier. Gedrag en gezondheid geven belangrijke signalen af over hoe het met het welzijn gesteld is. Goede huisvesting en voeding zijn basisvoorwaarden om dierenwelzijn te optimaliseren. Kennis over de biologie van het dier is nodig om te weten wat het dier nodig heeft en hoe het functioneert. Alleen dan zijn signalen van ‘onwelzijn’ of juist van positief welzijn te herkennen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/c/609840_fullimage_varkens2.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": 924, "focuspoint-y": 554, "alternative_text": "Varkens in buitenverblijf - Zachtleven via Pixabay", "photographer": "Zachtleven", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/zachtleven-9577367/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varken-zwijnen-snuit-boerderij-6571250/", "keywords": [ "modder", "varkens", "buiten" ] }, "publication_date": "2021-08-25T12:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T11:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_circusdieren", "dww_dierentuindieren", "dww_hulp_en_diensten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_proefdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_wild", "dww_zorg", "gkn_gezelschapsdieren", "dww_ hulp_en_ diensten_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_ hulp_en_ diensten_overig", "dww_circusdieren", "dww_dierentuindieren", "dww_hulp_en_diensten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_zorg", "dww_wild", "dww_proefdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/0/f6bb357b-8b06-431a-a21f-f24a066dc606_DWW_logo_8ac4ab27_183x63.jpg", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603167", "title": "Welzijn cavia’s", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-cavias-dossier.htm" }, "lead": "De cavia (Cavia aperea f. porcellus) is een knaagdier dat van nature in de Andes voorkomt en waarschijnlijk circa 3000 jaar geleden door de voorlopers van de Inca’s is gedomesticeerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/6/609764_fullimage_cavia.jpg", "width": 1280, "height": 800, "focuspoint-x": 428, "focuspoint-y": 384, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/analogicus-8164369/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "cavia", "hok", "huisdier" ] }, "publication_date": "2021-09-02T10:26+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_gezelschapsdieren" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603790", "title": "Welzijn fretten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-fretten-dossier.htm" }, "lead": "De fret (Mustela putorius furo) behoort, evenals de nerts, bunzing en otter, tot de marterachtigen (Mustelidae).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/6/609860_fullimage_fret.jpg", "width": 1280, "height": 867, "focuspoint-x": 966, "focuspoint-y": 511, "alternative_text": "Fret - amayaeguizabal via Pixabay", "photographer": "amayaeguizabal", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/amayaeguizabal-151412/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/fret-dier-huisdier-huiselijk-1215159/", "keywords": [ "huisdier", "fret" ] }, "publication_date": "2021-09-06T09:13+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-27T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603195", "title": "Welzijn geiten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-geiten-dossier.htm" }, "lead": "Geiten werden in het verleden vooral gehouden om het eigen gezin van melk te voorzien. De laatste decennia heeft de professionele melkgeitenhouderij zich snel ontwikkeld, en is de geit grotendeels verdwenen als melkleverancier voor het gezin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/7/609101_fullimage_geit.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 745, "focuspoint-y": 491, "alternative_text": "Geit - Capri23Auto via Pixabay", "photographer": "Capri23Auto", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/capri23auto-1767157/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geit-bok-sik-boerderijdier-4362047/", "keywords": [ "dierenwelzijn", "geitenhouderij", "vee", "geit", "dier", "bok" ] }, "publication_date": "2021-09-02T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-02T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_productiedieren_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_productiedieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_geitenhouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/klt8PLioyzM", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598718", "title": "Welzijn gezelschaps­konijnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-gezelschapskonijnen-dossier.htm" }, "lead": "Oorspronkelijk is het konijn waarschijnlijk afkomstig uit Azië, waarna het zich over grote delen van de wereld verspreid heeft. Het konijn behoort tot de familie van de haasachtigen (Lagomorpha), en is geen knaagdier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/9/1/609765_fullimage_konijn.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 620, "focuspoint-y": 577, "alternative_text": "Konijn op grasveld - PublicDomainPictures via Pixabay", "photographer": "PublicDomainPictures", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/publicdomainpictures-14/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hangende-oren-konijn-haas-dier-314881/", "keywords": [ "wortel", "konijn" ] }, "publication_date": "2021-08-25T10:23+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T19:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603795", "title": "Welzijn honden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-honden-dossier.htm" }, "lead": "De hond wordt gezien als gezinslid. Een op de vijf Nederlandse huishoudens is in bezit van een of meerdere honden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/2/609858_fullimage_honden.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 323, "focuspoint-y": 446, "alternative_text": "Honden - kim_hester via Pixabay", "photographer": "kim_hester", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/kim_hester-3648659/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rottweiler-puppy-hond-honden-1785760/", "keywords": [ "honden", "rottweiler", "puppies", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-06T09:55+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T19:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "dww_huisvesting" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "dww_huisvesting", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605340", "title": "Welzijn katten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-katten-dossier.htm" }, "lead": "De kat of huiskat (Felis sylvestrus catus) is een van de eerste huisdieren van de mens. Het aantal huiskatten in Nederland is ca. 3,3 miljoen. Ongeveer 25% van alle huishoudens heeft een of meer katten (TNS-NIPO).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/f/609859_fullimage_kat.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kat op hek - MabelAmber via Pixabay", "photographer": "MabelAmber", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mabelamber-1377835/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kat-huisdier-katachtig-dier-bond-3846780/", "keywords": [ "huisdier", "kat", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-15T11:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T20:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren", "dww_katten", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/lct59pb_rP8", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605670", "title": "Welzijn leghennen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-leghennen-dossier.htm" }, "lead": "In Nederland worden in totaal zo’n 45 miljoen (opfok)leghennen gehouden. Er bestaan verschillende typen huisvestingssystemen waarin de dieren worden gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/2/612433_fullimage_kippen.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippen - Jai79 via Pixabay", "photographer": "Jai79", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jai79-498637/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-legkip-schuur-zwitserland-624977/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "leghennen" ] }, "publication_date": "2021-09-17T14:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-03T20:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/XvCV3tQm8fs", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606076", "title": "Welzijn melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-melkvee-dossier.htm" }, "lead": "De koe en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen melkkoeien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/4/610548_fullimage_melkkoe3.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkkoe - JACLOU-DL via Pixabay", "photographer": "JACLOU-DL", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-holstein-koe-4269568/", "keywords": [ "koe", "holstein", "melkvee", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-09-20T13:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-05T13:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_melkvee", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/KktIv7gciYg", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606084", "title": "Welzijn nertsen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-nertsen-dossier.htm" }, "lead": "Sinds het einde van 2020 zijn er geen nertsenfokkerijen meer in Nederland. Doordat er veel corona-uitbraken waren bij nertsen op nertsenfokkerijen is besloten dat er zo snel mogelijk een einde moest komen aan de pelsdierhouderij. Eerder telde Nederland 140 fokkerijen. Het aantal nertsen in Nederland (moederdieren) was gestegen van ongeveer 700.000 in 2006 naar bijna 900.000 dieren in 2009.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/c/611854_fullimage_mink-gc3b16276c_1280.jpg", "width": 1280, "height": 857, "focuspoint-x": 720, "focuspoint-y": 492, "alternative_text": "Nerts - Derek Naulls via Pixabay", "photographer": "toadienaulls", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/toadienaulls-2545847/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/nerts-dier-dieren-in-het-wild-1394881/", "keywords": [ "nerts", "dier" ] }, "publication_date": "2021-09-20T14:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-31T22:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_606091", "title": "Welzijn paarden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-paarden-dossier.htm" }, "lead": "Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen de 300.000 en 500.000 paarden hebben. Het paard is een zogenaamd ‘multi-purpose’ dier, dat, in tegenstelling tot de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het vlees wordt gefokt en gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/d/610550_fullimage_paard4.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paard - Chiemsee2016 via Pixabay", "photographer": "Chiemsee2016", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/chiemsee2016-1892688/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-brown-hoofd-bruin-paard-1201143/", "keywords": [ "paard", "paardenhouderij", "hoofd", "dier" ] }, "publication_date": "2021-09-20T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T15:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "dww_paarden" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_paarden", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608356", "title": "Welzijn reptielen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-reptielen-dossier.htm" }, "lead": "Reptielen bestaan al miljoenen jaren en hebben zich aan vrijwel iedere habitat aangepast. Ze zijn niet gedomesticeerd, maar worden al lang door mensen gehouden. Deels voor voedsel (leguaan, schildpad, krokodil), maar een aantal soorten wordt ook als gezelschapsdier gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/f/609819_fullimage_gekko.jpg", "width": 1280, "height": 861, "focuspoint-x": 688, "focuspoint-y": 502, "alternative_text": "Gekko - miniformat65 via Pixabay", "photographer": "miniformat65", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/miniformat65-87415/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vraag-me-af-gekko-gekko-dier-256046/", "keywords": [ "reptiel", "gekko", "terrarium" ] }, "publication_date": "2021-10-04T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_607577", "title": "Welzijn schapen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-schapen.htm" }, "lead": "De omvang van de schapenstapel in Nederland bedroeg in 2008 volgens de landbouwtelling ruim 1,2 miljoen dieren waarvan ruim 600.000 ooien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/c/609102_fullimage_schaap.jpg", "width": 1280, "height": 828, "focuspoint-x": 662, "focuspoint-y": 434, "alternative_text": "Schaap - congerdesign via Pixabay", "photographer": "congerdesign", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-texel-holland-4772994/", "keywords": [ "weide", "veld", "schapenhouderij", "schapen", "veehouderij", "voeren", "schaap", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-29T16:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T16:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_schapenhouderij", "gkn_dierverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608369", "title": "Welzijn varkens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-varkens-dossier.htm" }, "lead": "De varkenshouderij kent de volgende diercategorieën: guste en drachtige zeugen, kraamzeugen met kraambiggen, gespeende biggen en vleesvarkens. In 2010 waren er ca. 12.3 miljoen varkens op ruim 7000 bedrijven aanwezig (CBS, april 2010). Nederland heeft relatief veel zeugen, waardoor een fors aantal gespeende biggen geëxporteerd wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/e/609820_fullimage_varkens.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 364, "focuspoint-y": 353, "alternative_text": "Varkens - Lichtsammler via Pixabay", "photographer": "Lichtsammler", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/lichtsammler-11059614/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varkens-schattig-grappig-vies-4028140/", "keywords": [ "modder", "varkens", "varkensstal" ] }, "publication_date": "2021-10-04T11:57+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-06T16:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_varkens", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_varkens", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_udv" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628677", "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm" }, "lead": "Vóór de intensivering van de landbouw waren de geoogste akkers ’s winters het foerageergebied van verschillende soorten akkervogels. Efficiëntere oogst, snelle grondbewerking na de oogst en effectieve onkruidbestrijding hebben ertoe geleid dat het aanbod van onkruidzaden en granen voor overwinterende akkervogels sterk is afgenomen (Ottens et al., 2013).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/8/628706_fullimage_gerst%20winter.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 584, "alternative_text": "Gerst in de winter - 339731 via Pixabay", "photographer": "339731", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/339731-339731/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/wheat-barley-field-farm-633247/", "keywords": [ "graan", "sneeuw", "akker", "winter", "gerst" ] }, "publication_date": "2022-01-14T10:17+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-07T12:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_605032", "title": "Zeewier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/zeewier-dossier.htm" }, "lead": "Voor de groeiende wereldbevolking is meer voedsel nodig. Maar er is steeds minder grond en water beschikbaar voor landbouw. Daarom kijken steeds meer onderzoekers en bedrijven naar de mogelijkheden voor zeewierteelt. Zeewier heeft alleen zonlicht nodig, zuivert het zeewater en is ook nog gezond. Het is makkelijk te verwerken in voedsel, maar wordt tegenwoordig voor steeds meer toepassingen gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/1/610543_fullimage_zeewier.jpg", "width": 1920, "height": 1440, "focuspoint-x": 1065, "focuspoint-y": 614, "alternative_text": "zeewier onderwater", "photographer": "StockSnap", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stocksnap-894430/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-water-oceaan-zee-onderwater-2616239/", "keywords": [ "zeewier", "zee" ] }, "publication_date": "2021-09-13T16:16+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T11:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=DxAEzcesO1I", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_603868", "title": "Ziekte van Lyme", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/ziekte-van-lyme-dossier.htm" }, "lead": "De ziekte van Lyme, ook wel borreliose genoemd, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. Het is een infectieziekte die meestal wordt overgedragen door de schapenteek Ixodes ricinus. Onterecht wordt hij soms ook wel hondenteek genoemd. De teek is vooral bekend als overbrenger van de lymeziekte in Nederland. \n\nLyme is een zogenoemde Vector-Borne-Disease. Overgedragen door een gastheer, in dit geval de teek. Naast Lyme kan een teek ook met verschillende soorten bacteriën geïnfecteerd zijn. Of met bacteriën én virussen én parasieten. Een voorbeeld van een virus is Tekenencefalitis (TBE; Tick Borne Encephalitis). Deze ziekmakers kunnen net als de Borrelia via een tekenbeet overgedragen worden op de mens. Dit noemt men tekenbeet co-infecties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/5/5/611678_fullimage_teek.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": 656, "focuspoint-y": 538, "alternative_text": "Teek - JerzyGorecki via Pixabay", "photographer": "JerzyGorecki", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jerzygorecki-2233926/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kruis-aan-ziekte-van-lyme-mijten-1271763/", "keywords": [ "teek", "teken", "ziekte van lyme" ] }, "publication_date": "2021-09-06T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T12:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/PVJLhna6R4M", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_610525", "title": "Zout", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/zout-dossier.htm" }, "lead": "Zout is van oudsher een belangrijk ingrediënt in de voedselbereiding en smaakmaker bij uitstek. Teveel zout is slecht voor de gezondheid, het verhoogt de bloeddruk en daarmee de kans op hart- en vaatziekten.\nWat is de rol van zout in voeding? Hoeveel zout heeft een mens nodig? Waarom eten Nederlanders zoveel zout? Minder zout: alle feiten op een rij.\n\nHet belangrijkste zout in voeding is keukenzout, ofwel natriumchloride (NaCl). Eén gram keukenzout bestaat uit 0,4 g natrium en 0,6 g chloride. Zout lost goed op in water; een oplossing van keukenzout in water noemt men pekel.\nWaar in dit dossier de term 'zout' staat, wordt 'natriumchloride' bedoeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/9/610544_fullimage_salt-g22ac2a6ad_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Zoutvaatje - KantineArt via Pixabay", "photographer": "KatineArt", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/katineart-1833633/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zout-zout-shaker-specerijen-keuken-4160306/", "keywords": [ "zout", "voeding" ] }, "publication_date": "2021-10-13T14:22+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T12:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marianne Geleijnse", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-geleijnse.htm" }, { "title": "Anke Janssen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/anke-janssen-1.htm" }, { "title": "Joost Blankestijn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/joost-blankestijn.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } } ] } ] } ] }