{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_605032", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Zeewier", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/zeewier-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 605032, "identifier": "mediaitem_605032", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/zeewier-dossier.htm", "title": "Zeewier", "lead": "Voor de groeiende wereldbevolking is meer voedsel nodig. Maar er is steeds minder grond en water beschikbaar voor landbouw. Daarom kijken steeds meer onderzoekers en bedrijven naar de mogelijkheden voor zeewierteelt. Zeewier heeft alleen zonlicht nodig, zuivert het zeewater en is ook nog gezond. Het is makkelijk te verwerken in voedsel, maar wordt tegenwoordig voor steeds meer toepassingen gebruikt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/1/610543_fullimage_zeewier.jpg", "width": 1920, "height": 1440, "focuspoint-x": 1065, "focuspoint-y": 614, "alternative_text": "zeewier onderwater", "photographer": "StockSnap", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/stocksnap-894430/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-water-oceaan-zee-onderwater-2616239/", "keywords": [ "zeewier", "zee" ] }, "publication_date": "2021-09-13T16:16+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T14:09+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=DxAEzcesO1I", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nieuwe vormen van voedsel uit de zee, kweek van algen, zeewieren, vis en schaal- en schelpdieren is één van de vijf speerpunten van de Europese Blauwe Groei Agenda. Nederland voegt daar de mogelijkheden van zilte teelt aan toe. <\/p>

Er zijn ongeveer tienduizend soorten algen en zeewieren. Zeewieren zijn grotere algen (macro algen). <\/p>

Op dit moment wordt bijna 70% van het voedsel uit zee dat we in Europa eten geïmporteerd. De kweek van vis, schaal- en schelpdieren en “zilte en zeegroenten” leveren in Europa 20% van het voedsel uit de zee en zijn goed voor 85.000 banen. Sinds 2000 is er weinig groei in deze sectoren in Europa, tegen een groei van bijna 7% wereldwijd. De Europese Commissie zet via het Gemeenschappelijk Visserij Beleid in op een sterke ontwikkeling van de kweek van duurzaam voedsel uit de zee. <\/p>

Duurzame kweek van voedsel uit de zee is nodig, omdat traditionele visserij alleen niet in de groeiende vraag naar voedsel uit de zee kan voorzien. Kweek van voedsel uit de zee kan ook bijdragen aan het verminderen van de druk op de wilde visbestanden. De open zee en de kuststreken bieden mogelijkheden voor duurzaam voedsel uit de Noordzee.<\/p>

Er zijn ongeveer tienduizend soorten algen en zeewieren. Zeewieren zijn grotere algen (macro algen).<\/p>

Het groeit makkelijk in onze Noordzee. Zeewier kan wel enkele centimeters per dag groeien. <\/p>

Er wordt nu volop onderzoek gedaan naar zeewier: Hoe kunnen we het produceren? Hoe kunnen we het gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie? Wat zijn andere toepassingen?<\/p>

Daarnaast: onbekend maakt onbemind. Er zijn ook initiatieven nodig om Nederlanders kennis te laten maken met zeewier.<\/p>" } , { "identifier": "element_19165910", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006469", "879326", "880291" ] } } , { "identifier": "element_19680976", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601845", "title": "Wetenschap als basis voor betere vleesvervangers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/wetenschap-als-basis-voor-betere-vleesvervangers-1.htm" }, "lead": "Onderzoekers bij Wageningen University & Research ontwikkelden een nieuwe methode om de textuur van voedingsmiddelen te meten. Daarmee helpen ze de voedingsindustrie bij het verbeteren van het mondgevoel van vleesvervangers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/e/cid601845_shutterstock_1140527705.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-18T13:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "news_pv" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601309", "title": "Duurzame producten van alternatieve eiwitten met de Nationale Eiwitstrategie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/duurzame-producten-van-alternatieve-eiwitten-met-de-nationale-eiwitstrategie-1.htm" }, "lead": "De Europese Unie wil voor de eiwitvoorziening meer zelfvoorzienend worden. De minister wil met de Nationale Eiwitstrategie dat Nederland de duurzame productie van alternatieve eiwitten versterkt. De strategie kent drie sporen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/f/cid601309_soybean-2760711_1280.jpg", "width": 853, "height": 616, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "productieenoogst", "title": "Productie en oogst", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Nederland wil graag een koploper worden in het groeien van zeewier. Op diverse plekken in de zee ontstaan daarom zeewierboerderijen. De teelt van zeewier gebeurt in open water tot op een diepte van 5 meter. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Stichting Noordzeeboerderij<\/a> (North Sea Farmers) zet zich in voor een duurzame zeewierteelt in Nederland. De volgende boerderijen zijn er nu aanwezig:<\/p>