{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_628677", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 628677, "identifier": "mediaitem_628677", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm", "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "lead": "Vóór de intensivering van de landbouw waren de geoogste akkers ’s winters het foerageergebied van verschillende soorten akkervogels. Efficiëntere oogst, snelle grondbewerking na de oogst en effectieve onkruidbestrijding hebben ertoe geleid dat het aanbod van onkruidzaden en granen voor overwinterende akkervogels sterk is afgenomen (Ottens et al., 2013).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/8/628706_fullimage_gerst%20winter.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 584, "alternative_text": "Gerst in de winter - 339731 via Pixabay", "photographer": "339731", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/339731-339731/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/wheat-barley-field-farm-633247/", "keywords": [ "graan", "sneeuw", "akker", "winter", "gerst" ] }, "publication_date": "2022-01-14T10:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T21:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In Groot-Brittannië is aangetoond dat er met name in de tweede helft van de winter te weinig voedsel is voor de vogels (Siriwardena et al., 2008). Deze voor zaadeters moeilijke periode van het jaar, waarin het aanbod aan zaden op z’n laagst is, wordt wel de ‘hungry gap’ genoemd.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland is aangetoond dat het aantal akkervogels van de rode lijst, toeneemt naarmate de beschikbaarheid van zaden toeneemt in een gebied. Dit betekent dat voedselbeschikbaarheid een limiterende factor is voor akkervogels (Kleijn et al., 2014). Het gaat hierbij om akkervogels die in de winter geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van zaden en granen.<\/p>

Doelsoorten die baat hebben bij een verhoging van het aanbod aan zaden in de winter zijn geelgors en grauwe gors, kneu, patrijs, ringmus en de veldleeuwerik. Daarnaast profiteren ook roofvogels die afhankelijk zijn van muizen die ’s winters in de akkers leven en daar zaden en granen eten. Deze doelsoorten zijn de blauwe kiekendief, kerkuil, ruigpootbuizerd, torenvalk en velduil (BIJ12, 2014). <\/p>" } , { "identifier": "element_20860378", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1025333"] } } ] }, { "area": "waaromgaathetnietgoedmetdewinteroverlevingvanakkervogels?", "title": "Waarom gaat het niet goed met de winteroverleving van akkervogels?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Sinds de afgelopen decennia zijn er minder zaden en granen voor akkervogels beschikbaar in de winter. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit heeft te maken met de veranderingen op het akkerland (Bos et al., 2010) zoals: <\/p>