{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_607577", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Welzijn schapen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-schapen.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 607577, "identifier": "mediaitem_607577", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-schapen.htm", "title": "Welzijn schapen", "lead": "De omvang van de schapenstapel in Nederland bedroeg in 2008 volgens de landbouwtelling ruim 1,2 miljoen dieren waarvan ruim 600.000 ooien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/c/609102_fullimage_schaap.jpg", "width": 1280, "height": 828, "focuspoint-x": 662, "focuspoint-y": 434, "alternative_text": "Schaap - congerdesign via Pixabay", "photographer": "congerdesign", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/schaap-texel-holland-4772994/", "keywords": [ "weide", "veld", "schapenhouderij", "schapen", "veehouderij", "voeren", "schaap", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-29T16:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-13T17:48+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_schapenhouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_schapenhouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Circa 60% van de schapen wordt bedrijfsmatig gehouden door zo’n 5000 houders. Het resterende deel wordt hobbymatig gehouden.<\/p>

Het aantal ooien op bedrijfsmatige schapenhouderijen loopt uiteen van enkele tientallen tot meer dan duizend. Bij hobbyhouders varieert dit van 1 tot zo’n 100. In de professionele schapenhouderij is in toenemende mate sprake van schaalvergroting.<\/p>

De schapenhouderij is overwegend een grondgebonden sector en vervult in toenemende mate een rol in terreinbeheer (dijken, heide, natuurterreinen, bermen e.d.). Het overgrote deel van de schapen wordt in (afgerasterde) weiden gehouden. Het gros van de schapen wordt gehouden voor de vleesproductie. De melkschapenhouderij is met ruwweg 40 bedrijven kleinschalig.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij schapen besproken. Welzijnsproblemen bij schapen hangen grotendeels samen met hitte, lammersterfte, hoge ziektegevoeligheid en oormerken.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier<\/a> voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19339588", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "381436", "398212", "381801", "370193" ] } } , { "identifier": "element_19878689", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608400", "title": "Hebben oud-Nederlandse rassen de toekomst?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hebben-oud-nederlandse-rassen-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "Waar nu in de veehouderij de voorkeur uitgaat naar efficiënte rassen met een topproductie, is er in de meer biodiversiteitsvriendelijke landbouw ruimte voor dieren met andere eigenschappen. Met name zeldzame, Nederlandse runderrassen hebben geschikte kenmerken om een rol te gaan spelen in de agro-ecologische landbouw. Zij zijn meer robuust dan hun Holstein-collega’s. Voor de oorspronkelijk Nederlandse schapen-, geiten- en paardenrassen lijkt dat in mindere mate te gelden, maar meer onderzoek is nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/b/cid608400_lakenvelder.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T12:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Toekomst Oud-Nederlandse Rassen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601670", "title": "Kenmerken van zeldzame landbouwhuisdierrassen in agro-ecologische landbouwsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kenmerken-van-zeldzame-landbouwhuisdierrassen-in-agro-ecologische-landbouwsystemen-1.htm" }, "lead": "Verondersteld wordt dat de van oorsprong Nederlandse landbouwhuisdierrassen, eeuwenlang gefokt en aangepast aan lokale omstandigheden een rol kunnen spelen in agro-ecologische systemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/e/cid601670_MRIJ%2520koeien%2520-%2520DSC_9478%25C2%25A9%2520Rob%2520Buiter.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-12T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "2026-04-12T14:45+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "nieuwsbrief_KOL", "WOT-03-004", "WOT-03-003", "WOT-03-002", "WOT-03-001", "GKN2IMPORT", "animal_breeding_genomics", "cows" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601524", "title": "Zeldzaam schapenras Flevolander nu ook onder zorg van SZH", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/zeldzaam-schapenras-flevolander-nu-ook-onder-zorg-van-szh-1.htm" }, "lead": "In de jaren zeventig van de 20e eeuw zijn in Nederland drie nieuwe schapenrassen ontwikkeld met als doel de schapenhouderij rendabeler te maken door het aantal lammeren per ooi per jaar te verhogen. Dat waren de rassen Flevolander, Noordhollander en Swifter. De eerste twee rassen hebben qua populatiegrootte een zeldzame status. Sinds kort is de Flevolander opgenomen in de lijst rassen ‘onder zorg van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/f/3/cid601524_flevolander%2520schaap.jpg", "width": 4032, "height": 3024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-07T10:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "nieuwsbrief_KOL", "WOT-03-004", "WOT-03-003", "WOT-03-002", "WOT-03-001", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "hitte", "title": "Hitte", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "In de Nederlandse schapenweiden zijn niet altijd voldoende schaduwplekken aanwezig of ontbreken ze, waardoor een flink deel van de populatie hittestress ondervindt als de temperatuur boven de ca. 23 graden Celcius stijgt. Maar ook beneden deze temperatuur kunnen bewolde, lacterende en drachtige dieren al hittestress ondervinden, wat te merken is aan een verhoogde ademhalingsfrequentie, extra vochtinname, verminderde voeropname, en lagere melkgift.", "elements": [ { "identifier": "element_19878928", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "941342", "1035735", "864090", "941413" ] } } ] }, { "area": "lammersterfte", "title": "Lammersterfte", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De lammersterfte binnen een maand na geboorte bedraagt ruim 10% en kan in de melkschapensector zelfs nog hoger oplopen. Het grootste deel van de lammersterfte treedt op binnen de eerste levensweek. Belangrijke oorzaken zijn te lage geboortegewichten, onderkoeling, ondervoeding, geboorte-infecties, aangeboren afwijkingen en verstoten. Vroeg spenen, zoals bij lammeren van melkschapen (direct na biestopname), heeft een negatieve invloed op de immuunrespons en de groei van de lammeren. Bij lammeren kunnen ook gezondheidsproblemen ontstaan door onvoldoende geventileerde stallen.", "elements": [ { "identifier": "element_19338912", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "428115", "313832", "988603", "286670" ] } } , { "identifier": "element_19878789", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over aflammeren en lammersterfte", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=lammersterfte+OR+aflammeren&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_SCHAPENHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "hogeziektegevoeligheid", "title": "Hoge ziektegevoeligheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Schapen zijn gevoelig voor veel besmettelijke en niet besmettelijke ziekten en aandoeningen. De gevolgen voor het welzijn variëren sterk, van hoge sterftepercentages (blauwtong, parasieten) en abortus (toxoplasma) tot chronisch pijnlijke aandoeningen (rotkreupel, blauwtong) en slijtage (zwoegerziekte, parasieten).", "elements": [ { "identifier": "element_19338951", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "387974", "365524", "286669", "286665", "859970" ] } } , { "identifier": "element_19878786", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over ziektegevoeligheden", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=ziektegevoeligheid+OR+aandoeningen&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_SCHAPENHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "oormerken", "title": "Oormerken", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Oormerken veroorzaken behalve een kleine verwonding vaak ook een ontstekingsreactie van een week tot enkele weken. 2% van de dieren heeft gedurende 3 maanden of langer in ernstigere mate last van een ontsteking met pus en zwelling van het oor. Het uitscheuren van oormerken door het haken achter raster, flexinet of hokafscheiding komt regelmatig voor. Alternatieven voor oormerken zijn pensbolussen en injectaten beide in combinatie met 1 oormerk. De pensbolussen zijn echter niet direct na geboorte, maar pas vanaf een leeftijd van vier weken, toepasbaar. Het inbrengen van injectaten in de buik of een pensbolus geeft aanzienlijk minder pijn dan het aanbrengen van oormerken in het oor.", "elements": [ { "identifier": "element_19339584", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "408957", "417340", "396283" ] } } , { "identifier": "element_19878759", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over oormerken", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=oormerken&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_SCHAPENHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wet- en regelgeving<\/h2>" } , { "identifier": "element_19339613", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wet Dieren - RVO", "link_url": "https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/wet-dieren" } } , { "type": "text", "html": "

Relevante organisaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_19339615", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Schapenhouderij - LTO Nederland", "link_url": "https://www.lto.nl/sector/dier/schapenhouderij/" } } , { "identifier": "element_19339619", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Schapen en geiten - Gezondheidsdienst voor Dieren", "link_url": "https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Diersoorten/Schaap-Geit" } } , { "identifier": "element_19339620", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vereniging van Speciale Schapenrassen (VSS)", "link_url": "http://www.vssschapen.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

Extra bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19339603", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Hittestress bij schapen - Levende Haven", "link_url": "https://www.levendehave.nl/dierenwikis/schapen/hittestress-bij-schapen" } } , { "identifier": "element_19339605", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Welzijn biologische schapen en geiten - Dossier Biokennis", "link_url": "https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Welzijn-biologische-schapen-en-geiten.htm" } } ] } ] }