{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_608356", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Welzijn reptielen ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-reptielen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 608356, "identifier": "mediaitem_608356", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-reptielen-dossier.htm", "title": "Welzijn reptielen", "lead": "Reptielen bestaan al miljoenen jaren en hebben zich aan vrijwel iedere habitat aangepast. Ze zijn niet gedomesticeerd, maar worden al lang door mensen gehouden. Deels voor voedsel (leguaan, schildpad, krokodil), maar een aantal soorten wordt ook als gezelschapsdier gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/f/609819_fullimage_gekko.jpg", "width": 1280, "height": 861, "focuspoint-x": 688, "focuspoint-y": 502, "alternative_text": "Gekko - miniformat65 via Pixabay", "photographer": "miniformat65", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/miniformat65-87415/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vraag-me-af-gekko-gekko-dier-256046/", "keywords": [ "reptiel", "gekko", "terrarium" ] }, "publication_date": "2021-10-04T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T14:07+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_gezelschapsdieren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_gezelschapsdieren_overig", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_dierverzorging", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19385562", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "448111", "440788", "420036", "900386", "1011763", "1011763" ] } } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn veel verschillende soorten reptielen en ze zijn zeer uiteenlopend in o.a. grootte, kleur en lichaamsvorm, maar ook in de eisen die zij stellen aan hun omgeving, huisvesting, voeding en verzorging.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hoewel exacte getallen niet bekend zijn, lijken moerasschildpadden, enkele slangensoorten, leguanen en agamen het meest als gezelschapsdier gehouden te worden.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij reptielen besproken. Welzijnsproblemen hangen grotendeels samen met verkeerde voeding, gebrekkige huisvesting, gebrek aan UV licht, verkeerd hanteren, wildvang en impulsaankopen.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier <\/a>voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19844068", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle bronnen in de Kennisbank over het welzijn van reptielen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=welzijn+reptiel*&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "gebrekkigehuisvesting", "title": "Gebrekkige huisvesting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor een goede huisvesting van reptielen is het belangrijk de oorspronkelijke leefomgeving nauwkeurig na te bootsen. Elke soort heeft zijn eigen specifieke wensen. Houd rekening met\/zorg voor:", "elements": [ { "type": "text", "html": "