{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606091", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Welzijn paarden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-paarden-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606091, "identifier": "mediaitem_606091", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-paarden-dossier.htm", "title": "Welzijn paarden", "lead": "Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen de 300.000 en 500.000 paarden hebben. Het paard is een zogenaamd ‘multi-purpose’ dier, dat, in tegenstelling tot de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het vlees wordt gefokt en gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/d/610550_fullimage_paard4.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paard - Chiemsee2016 via Pixabay", "photographer": "Chiemsee2016", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/chiemsee2016-1892688/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-brown-hoofd-bruin-paard-1201143/", "keywords": [ "paard", "paardenhouderij", "hoofd", "dier" ] }, "publication_date": "2021-09-20T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T14:06+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "dww_paarden" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_paarden", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19231851", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "11672", "764674", "1026893", "551474", "430352" ] } } , { "identifier": "element_19847332", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600996", "title": "Tips om hittestress bij dieren te voorkomen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/tips-om-hittestress-bij-dieren-te-voorkomen-1.htm" }, "lead": "Met temperaturen van boven de dertig graden, wordt het de komende week heet. Veel dieren kunnen hierdoor last van hittestress krijgen. Van belang is voldoende water, schaduw en verkoeling, en bij aanhoudende hitte dat de dieren blijven eten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/0/cid600996_Groepshuisvesting%2520paarden_bron%2520Marko%2520Ruis_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-22T20:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-15T20:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_huisvesting", "dww_katten", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_varkens", "dww_zorg", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_kinderboerderijdieren", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_varkens", "dww_zorg" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Hittestress, Huisdieren, Landbouwhuisdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600386", "title": "Met app welzijn en gezondheid paarden en ezels monitoren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/met-app-welzijn-en-gezondheid-paarden-en-ezels-monitoren-1.htm" }, "lead": "Houders van paarden en ezels kunnen nu met behulp van de app EPWA, de Equine Pijn- en WelzijnsApp, eenvoudig nagaan of hun dieren pijn hebben. Met de app kun je ook de gezondheid en het gedrag van het paard bijhouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/4/cid600386_app-welzijn-1000x620_EPWA_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-26T20:47+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_paarden", "dww_sport_en_ontspanning", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_paarden", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_sport_en_ontspanning" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600082", "title": "Welzijn paarden op maneges onder de loep", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/welzijn-paarden-op-maneges-onder-de-loep-1.htm" }, "lead": "Stichting Dier en Recht rapporteerde in april dit jaar dat bij het merendeel van de paarden in Nederlandse maneges het welzijn onvoldoende is. Daarbij zijn tekortkomingen geconstateerd zoals onvoldoende bewegingsvrijheid voor de paarden, onvoldoende hygiëne, afwijkend gedrag en slecht voerbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/d/cid600082_Manegepaarden_Marko%2520Ruis_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_paarden", "dww_sport_en_ontspanning", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_paarden", "dww_huisvesting", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_diervoeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Paarden worden op zeer verschillende manieren ingezet: bij de bereden politie, in de landbouw, in het natuurbeheer, in de gezondheidszorg, voor management trainingen, bij zorgboerderijen, bij paardenmelkerijen, in de (top)sport en in de recreatie\/ontspanning. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze laatste groep is veruit de grootste. Bijna 900.000 mensen zijn actief met de sport bezig, ruim 450.000 mensen rijden wel eens paard.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij paarden besproken. Welzijnsproblemen in de paardenhouderij hangen grotendeels samen met (individuele) huisvesting, voederregime en gebruik. Vermindering van welzijnsproblemen bij paarden is voor een belangrijk deel afhankelijk van kennisverspreiding en bewustwording.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier<\/a> voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19847391", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over welzijn van paarden", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=welzijn%20AND%20paard&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "abruptenvroegspenen", "title": "Abrupt en vroeg spenen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het spenen is voor het veulen altijd stressvol. Tijdens het spenen wordt het contact met de merrie verbroken en moet het veulen volledig overschakelen van moedermelk op een rantsoen van krachtvoer en ruwvoer.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Latere en een meer geleidelijke scheiding van de merrie en geleidelijke overgang qua voeding zouden op korte en mogelijk ook lange termijn gedragsproblemen (zoals stalondeugden) kunnen verminderen. <\/p>" } , { "identifier": "element_19629623", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "376683", "459827", "434420" ] } } , { "identifier": "element_19847504", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over het spenen en welzijn van paarden", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=spenen%20AND%20welzijn%20AND%20paard&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=paarden&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=paardenfokkerij&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "ontoereikendehuisvesting", "title": "Ontoereikende huisvesting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Samengevat is voor een paard van belang:\r\n\r\n", "elements": [ { "type": "text", "html": "