{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606091", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Welzijn paarden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-paarden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606091, "identifier": "mediaitem_606091", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-paarden-1.htm", "title": "Welzijn paarden", "lead": "Huidige schattingen geven aan dat we in Nederland tussen de 300.000 en 500.000 paarden hebben. Het paard is een zogenaamd ‘multi-purpose’ dier, dat, in tegenstelling tot de landbouwhuisdieren in Nederland, niet meer voor het vlees wordt gefokt en gehouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/d/610550_fullimage_paard4.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paard - Chiemsee2016 via Pixabay", "photographer": "Chiemsee2016", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/chiemsee2016-1892688/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/paard-brown-hoofd-bruin-paard-1201143/" }, "publication_date": "2021-09-20T15:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "dww_paarden" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_paarden", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19231851", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "11672", "764674", "1026893", "551474", "430352" ]} } , { "identifier": "element_19231663", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Paarden worden op zeer verschillende manieren ingezet: bij de bereden politie, in de landbouw, in het natuurbeheer, in de gezondheidszorg, voor management trainingen, bij zorgboerderijen, bij paardenmelkerijen, in de (top)sport en in de recreatie\/ontspanning. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze laatste groep is veruit de grootste. Bijna 900.000 mensen zijn actief met de sport bezig, ruim 450.000 mensen rijden wel eens paard.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij paarden besproken. Welzijnsproblemen in de paardenhouderij hangen grotendeels samen met (individuele) huisvesting, voederregime en gebruik. Vermindering van welzijnsproblemen bij paarden is voor een belangrijk deel afhankelijk van kennisverspreiding en bewustwording.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier<\/a> voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19231667", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": []} } , { "identifier": "element_19231669", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "abruptenvroegspenen", "title": "Abrupt en vroeg spenen", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Het spenen is voor het veulen altijd stressvol. Tijdens het spenen wordt het contact met de merrie verbroken en moet het veulen volledig overschakelen van moedermelk op een rantsoen van krachtvoer en ruwvoer.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Latere en een meer geleidelijke scheiding van de merrie en geleidelijke overgang qua voeding zouden op korte en mogelijk ook lange termijn gedragsproblemen (zoals stalondeugden) kunnen verminderen. <\/p>" } , { "identifier": "element_19231893", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "434420", "376683", "459827" ]} } , { "identifier": "element_19231675", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "ontoereikendehuisvesting", "title": "Ontoereikende huisvesting", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Samengevat is voor een paard van belang:\r\n\r\n", "elements": [ { "type": "text", "html": "