{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603795", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Welzijn honden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-honden-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603795, "identifier": "mediaitem_603795", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-honden-dossier.htm", "title": "Welzijn honden", "lead": "De hond wordt gezien als gezinslid. Een op de vijf Nederlandse huishoudens is in bezit van een of meerdere honden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/2/609858_fullimage_honden.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 323, "focuspoint-y": 446, "alternative_text": "Honden - kim_hester via Pixabay", "photographer": "kim_hester", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/kim_hester-3648659/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/rottweiler-puppy-hond-honden-1785760/", "keywords": [ "honden", "rottweiler", "puppies", "hek" ] }, "publication_date": "2021-09-06T09:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T14:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_dierverzorging", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "dww_huisvesting" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "dww_huisvesting", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19050800", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "914495", "990759", "865171" ] } } , { "identifier": "element_19847572", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_610325", "title": "Nieuwe regels chippen en registreren van honden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/chippen-hondenpups-vanaf-1-april-verplicht-2.htm" }, "lead": "Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/e/608844_fullimage_golden%20retrievers.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Golden Retrievers - Max Pixel via maxpixel.net", "photographer": "Max Pixel", "photographer_hyperlink": "https://www.maxpixel.net/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "DWW", "source_info_hyperlink": "https://www.maxpixel.net/Golden-Retriever-Puppy-Dog-Puppy-While-It-Is-Eating-2706672", "keywords": [ "honden", "voer", "pups", "golden retreivers" ] }, "publication_date": "2021-09-16T16:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-12T16:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_gezelschapsdieren" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren, Honden, Chippen", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_595125", "title": "Invoering verbod stroomstootapparatuur bij honden voorzien voor juli 2021", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/invoering-verbod-stroomstootapparatuur-bij-honden-voorzien-voor-juli-2021-1.htm" }, "lead": "Stroomstoten bij honden kunnen leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. Omdat het welzijn van honden voorop staat wordt het gebruik van stroomstoten bij van honden verboden. Het verbod geldt voor alle apparatuur waarmee stroomstoten aan honden afgegeven kunnen worden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuurde het besluit afgelopen week naar de Eerste- en Tweede Kamer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/e/cid595125_Agility2-Pixaby_950.jpg", "width": 950, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-19T17:04+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T19:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Honden, Training", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594809", "title": "Informatie en bronnen over bijtincidenten door honden gebundeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/informatie-en-bronnen-over-bijtincidenten-door-honden-gebundeld-1.htm" }, "lead": "Regelmatig verschijnen er berichten in de media over bijtincidenten door honden. In een dossier van het Dierenwelzijnsweb wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die de landelijke overheid en gemeenten (kunnen) treffen in geval van een bijtincident en het voorkomen daarvan. Handelingsperspectief van gemeenten wordt geschetst aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden van maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/f/cid594809_Foto%2520door%2520Lesly%2520Juarez%2520via%2520Unsplash_950.jpg", "width": 950, "height": 327, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-06T13:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_honden", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_honden", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_gezelschapsdieren" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Honden, Bijtincidenten", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de publicatie" } } ] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Gemiddeld zijn er in huishoudens die honden houden, 1,3 honden aanwezig. In totaal zijn er ongeveer 1,8 miljoen honden in Nederland (TNS-NIPO). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit aantal is de laatste jaren ongewijzigd. Bijna 70% van de huishoudens geeft aan een rashond te bezitten. Naar schatting is bijna de helft (47%) van alle honden in Nederland een rashond, waarvan 62% een stamboom heeft. Veel voorkomende rassen zijn Golden en Labrador Retriever, Duitse Herder, Berner Sennenhond, Staffordshire terrier en de Engelse Bulldog. Honden worden naast gezelschapsdier in 5% van de gevallen ook gehouden als hulphond, bewaking, hoeden, jacht en ongediertebestrijding, sledetrekken en entertainment.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste welzijnsproblemen bij honden besproken. Welzijnsproblemen bij honden hangen grotendeels samen met erfelijke aandoeningen en te ver doorgevoerde raskenmerken, overgewicht, gebrek aan beweging, ondeskundige trainingsmethoden en gebruik hulpmiddelen, onvoldoende socialisatie, en sociale isolatie en verveling.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19847768", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle bronnen over hondenwelzijn", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=honden*+AND+welzijn&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "erfelijkeaandoeningen", "title": "Erfelijke aandoeningen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Erfelijke aandoeningen en te ver doorgevoerde raskenmerken veroorzaken langdurige en ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Registratie van erfelijke afwijkingen en de implementatie van rasspecifieke instructies voor exterieur keurmeesters zijn de eerste stappen voor een oplossing. Aangepast fokbeleid kan op termijn de problemen verkleinen. <\/p>" } , { "identifier": "element_19050931", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "68038", "891191", "1011973" ] } } ] }, { "area": "gebrekkigesocialisatie", "title": "Gebrekkige socialisatie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Honden zijn sociale (groeps)dieren, die gezelschap nodig hebben. Voor plezierig samenleven met mensen, honden en andere diersoorten moeten honden ‘gesocialiseerd’ zijn.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een hond heeft twee socialisatieperiodes. De eerste tussen de drie en twaalf weken en de tweede tussen de twaalf weken tot aan de puberteit. De fokker en de eigenaar zijn dus beide verantwoordelijk voor een goede socialisatie, die de hond in staat stelt op een constructieve en plezierige manier met zijn soort- en huisgenoten om te gaan. Wanneer een hond onvoldoende is gesocialiseerd kan dit leiden tot onder andere agressie naar huis- en soortgenoten en andere soorten probleemgedrag.<\/p>" } , { "identifier": "element_19053234", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "462402", "650675", "866239" ] } } , { "identifier": "element_19847789", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over socialisatie van honden", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=honden+AND+welzijn+AND+socialisatie+NOT+grazers+NOT+struisvogel*+NOT+varken*&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "ondeskundigebegeleiding", "title": "Ondeskundige begeleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Probleemgedrag bij hanteren kan voortkomen uit traumatische ervaringen, onvoldoende socialisatie, verstoorde hiërarchische verhoudingen, erfelijke aanleg, leerervaringen en verveling.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Als de oorzaak van het probleemgedrag niet aangepakt wordt, maar de hond wel gestraft wordt, leidt dit tot meer ongerief voor de hond. Ondeskundige begeleiding van eigenaren met probleemhonden kan tot een onjuiste diagnose leiden, met een niet succesvolle behandeling tot gevolg. Het ongerief kan door overmatig of verkeerd straffen vergroot worden. Een ander aandachtspunt is het ‘vermenselijken’ van honden door de eigenaar, met soms knellende kledingstukken en/of te veel snoepen en te weinig beweging als bronnen van ongerief tot gevolg.<\/p>

Sociale isolatie en verveling<\/h3>

Honden kunnen vanwege een diversiteit aan oorzaken ongewenst gedrag gaan vertonen als ze te lang alleen gelaten worden, of te weinig beweging en uitdagingen krijgen. Hier kunnen ongewenste gedragingen of zelfs pathologisch gedrag uit voortkomen, zoals overmatig aandacht vragen, waken of blaffen, overmatige angst, vernielingen aanrichten, onzindelijkheid, of stereotiep en/of automutilatief gedrag. Het langdurig opsluiten in een kennel of bench ter voorkoming van vernieling, kan ook leiden tot gedragsproblemen en ongerief.<\/p>" } , { "identifier": "element_19053216", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1011599", "1011740" ] } } ] }, { "area": "overgewicht", "title": "Overgewicht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Naar schatting 50% van de honden is te dik en 25% heeft ernstig overgewicht. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het komt vooral voor bij oudere honden en gesteriliseerde/gecastreerde honden, omdat de stofwisseling bij deze dieren verlaagd is en ze doorgaans wat minder actief zijn. Obesitas vormt in de hondenpopulaties een ernstig gezondheidsprobleem. Te veel voeren, tussendoortjes en te weinig beweging veroorzaken overgewicht. De meeste commercieel beschikbare voeders zijn optimaal afgestemd op de voedingsbehoefte van honden. Aanvullingen zijn dan ook niet nodig en hebben vaak een negatief effect. Zo kan de toevoeging van calcium tot blaasstenen en botafwijkingen lijden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19053148", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "984301", "859507", "1011747" ] } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_19049758", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Les Welzijn honden", "link_url": "http://www.dierenwelzijnsweb.nl/web/show/search?id=3951953&langid=43&from=&to=&webid=3617332&searchid=3961011&keyword=&key=&value=id=urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2193574%20OR%20urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2193575%20OR%20urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2193581%20OR%20urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2193576" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Wet- en regelgeving<\/h2>" } , { "identifier": "element_19050627", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Welzijnseisen voor dieren: Wet dieren", "link_url": "https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/wet-dieren" } } , { "identifier": "element_19050645", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Regels voor huisvesting en verzorging van dieren", "link_url": "https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/huisvesting-en-verzorging" } } , { "identifier": "element_19050705", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Diersoorten op de huisdierenlijst", "link_url": "https://mijn.rvo.nl/documents/20448/32873/Huisdierenlijst+zoogdieren+per+1+februari+2015.pdf/b44bbd6b-d2b7-4e7b-96d5-b22f9c40fa3b?version=1.0&t=1454580110592&download=false" } } , { "type": "text", "html": "

Relevante organisaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_19050732", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland", "link_url": "http://www.raadvanbeheer.nl/" } } , { "identifier": "element_19050741", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren", "link_url": "https://www.licg.nl/" } } , { "identifier": "element_19050751", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren", "link_url": "http://www.sophia-vereeniging.nl/nl" } } , { "identifier": "element_19050761", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde", "link_url": "http://www.knmvd.nl/home" } } , { "identifier": "element_19050763", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Raad voor Dierenaangelegenheden", "link_url": "https://www.rda.nl/" } } ] } ] }