{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603195", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Welzijn geiten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-geiten-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603195, "identifier": "mediaitem_603195", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/welzijn-geiten-dossier.htm", "title": "Welzijn geiten", "lead": "Geiten werden in het verleden vooral gehouden om het eigen gezin van melk te voorzien. De laatste decennia heeft de professionele melkgeitenhouderij zich snel ontwikkeld, en is de geit grotendeels verdwenen als melkleverancier voor het gezin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/7/609101_fullimage_geit.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 745, "focuspoint-y": 491, "alternative_text": "Geit - Capri23Auto via Pixabay", "photographer": "Capri23Auto", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/capri23auto-1767157/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geit-bok-sik-boerderijdier-4362047/", "keywords": [ "dierenwelzijn", "geitenhouderij", "vee", "geit", "dier", "bok" ] }, "publication_date": "2021-09-02T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T14:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_dierverzorging", "dww_productiedieren_overig" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_productiedieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dierverzorging", "gkn_home", "gkn_geitenhouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/klt8PLioyzM", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Dierenwelzijnsweb logo", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-logo.htm" }, "link_extra_image": "https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb.htm", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19013017", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "459357", "1033948" ] } } , { "identifier": "element_19846352", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisgeiten welnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_598887", "title": "Pijnlijke botproblemen bij geiten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/pijnlijke-botproblemen-bij-geiten-1.htm" }, "lead": "Ogenschijnlijk normaal geboren lammeren kunnen een afwijkende stand van de poten vertonen. Ze hebben botproblemen. Ze lopen minder goed of zijn kreupel. Botproblemen veroorzaken veel veel pijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/cid598887_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_110121173_geit_geiten.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598890", "title": "Aandacht voor uiergezondheid bij geiten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/aandacht-voor-uiergezondheid-bij-geiten-1.htm" }, "lead": "Mastitis of uierontsteking komt soms voor bij melkgeiten, maar het is lastig te zien. Veel geiten hebben uierinfecties zonder duidelijke zichtbare verschijnselen. Het celgetal en kiemgetal kan helpen infecties op te sporen. Door aanpassing in de melkstal kun je infecties beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/1/cid598890_geiten%2520in%2520stal_bron%2520Wageningen%2520UR%2520Livestock%2520Research_530%2520-%2520kopie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_greenport", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600474", "title": "Long en gewrichtsaandoeningen bij geiten door mycoplasma", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/long-en-gewrichtsaandoeningen-bij-geiten-door-mycoplasma-1.htm" }, "lead": "Luchtweginfecties bij geiten worden vaak veroorzaakt door bacteriën, maar mycoplasma's kunnen ook een rol spelen. Daarnaast lijken mycoplasma's ook gewrichtsontstekingen te kunnen veroorzaken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/8/cid600474_goat-2827508_640.jpg", "width": 640, "height": 429, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "In 2008 waren er in totaal ongeveer 355.000 geiten in Nederland, waarvan bijna 210.000 melkgeiten. Het merendeel van deze dieren wordt bedrijfsmatig gehouden (op ruim 400 bedrijven). ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Opvallend voor de geitenhouderij is dat ‘middenbedrijven’ vrijwel geheel ontbreken: of het aantal geiten is klein (1 tot 10) of het aantal geiten is groot (100 tot 3000). Voor de kleinere houders geldt dat dit veelal hobbyfokkers of hobbyhouders zijn die een paar dieren in het weitje bij huis willen.<\/p>

Een deel van de geitenhouderijen heeft een zorgfunctie: geiten zijn door hun aard en grootte zeer geschikt als zorgdier voor de cliënten van zorgboerderijen. Een speciale categorie geitenhouders zijn de kinderboerderijen. Geiten (vooral dwerggeiten maar ook grotere rassen) zijn populair omdat ze niet schuw zijn richting mensen. Het totale aantal geiten op kinderboerderijen is echter zeer beperkt.<\/p>

In dit dossier worden de belangrijkste oorzaken van welzijnsproblemen bij bedrijfsmatig gehouden melkgeiten besproken. Welzijnsproblemen bij geiten hangen grotendeels samen met moederloze opfok, lammersterfte, export van geitenlammeren, ontbreken van klimmogelijkheden, onthoornen, en infectieziekten.<\/p>

Zie het Welfare Quality dossier voor meer informatie over het meten van welzijn aan de hand van dierkenmerken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19013035", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "634313", "858680" ] } } , { "identifier": "element_19846172", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over welzijn van geiten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=welzijn+AND+geiten&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "moederlozeopfok", "title": "Moederloze opfok", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In de melkgeitenhouderij is het gebruikelijk om de lammeren direct bij de moeder weg te halen in verband met ziekteoverdracht en ook om de moeders direct te kunnen melken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hiermee is het uiten van moederlijk gedrag, wisselwerking en contact tussen moeder en jong beperkt of zelfs afwezig. Scheiden van de dieren levert veel stress op. Er zijn geitenhouders die experimenteren met het langer bijeen houden. Indien ziektes op het bedrijf voorkomen waarvoor geen genezing mogelijk is (Para-tbc en CAE), is het echter niet verstandig om lammeren bij de geit te houden zie “Infectieziekten”).<\/p>" } , { "identifier": "element_19627877", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "364237", "856387", "434420" ] } } , { "identifier": "element_19846223", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over moederloze opfok bij geiten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=moederloze%20opfok%20AND%20geiten&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=geiten&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "lammersterfte", "title": "Lammersterfte", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Lammersterfte bij geiten is relatief hoog. Dit kan wel oplopen tot 10%. Een belangrijke oorzaak hiervan is de moederloze opfok van geiten. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarnaast is uitval gerelateerd aan hygiëne, management, en huisvesting. <\/p>

Aanbevelingen:<\/p>