{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595438", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Vogelmijt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 595438, "identifier": "mediaitem_595438", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-dossier.htm", "title": "Vogelmijt", "lead": "Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector.\n\nIedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen.\n\nDe vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting.\n\nEen vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/", "keywords": [ "veehouderij", "kippen", "vleeskuikens", "stal" ] }, "publication_date": "2021-08-24T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T13:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/iydEgdkvZ80", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Thea van Niekerk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/thea-van-niekerk-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18784535", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1000011", "869152", "878264", "1019386" ] } } , { "identifier": "element_19793771", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601812", "title": "Monitoring helpt om grip te krijgen op vogelmijt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-helpt-om-grip-te-krijgen-op-vogelmijt-1.htm" }, "lead": "Vogelmijt of bloedluis kan bij pluimveehouders voor een behoorlijke schade zorgen. Door intensieve monitoring kun je grip houden op deze parasiet van kippen, zegt Marije Overgaauw. 'Leer je stal kennen en handel snel,' is haar advies.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/c/cid601812_shutterstock_118043836_kippen_boerderij.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-30T14:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Vogelmijt", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600997", "title": "Handvatten voor aanpak vogelmijt bij pluimvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/handvatten-voor-aanpak-vogelmijt-bij-pluimvee-1.htm" }, "lead": "De vogelmijt of bloedluis veroorzaak veel schade bij pluimvee. De bestrijding is vaak lastig. In een rapport is kennis over de vogelmijt samengevat. Het geeft handvatten voor aanpak op legpluimveebedrijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/4/5/cid600997_DSC2393a_NL_voliere_kippen_stal.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-07T10:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergezondheid", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_diergezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Vogelmijt, Bloedluis, Bestrijding", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_595096", "title": "Betere beheersing vogelmijtplaag met geautomatiseerde teller", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/betere-beheersing-vogelmijtplaag-met-geautomatiseerde-teller-1.htm" }, "lead": "Zonder een goed monitoringsysteem zijn de ontwikkeling en bestrijding van een mijtenplaag niet goed te bepalen. Dit concludeert Monique Mul op basis van haar promotieonderzoek bij Wageningen University & Research. Mul ontwikkelde een mijtenteller die goed werkt in de praktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/c/cid595096_Poultry%2520Red%2520Mite_PhD%2520thesis%2520Monique%2520Mul_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-21T16:31+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "vogelmijt", "title": "Vogelmijt", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De vogelmijt is de meest voorkomende ectoparasiet bij pluimvee. Hij heeft bloed nodig van een gastheer (bij voorkeur een kip of een vogel), verblijft alleen op de gastheer om bloed te zuigen, dat duurt 30-60 minuten. Eens in de 2-4 dagen heeft hij bloed nodig.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De vogelmijt is met het blote oog te zien. De lengte varieert tussen de 0,4 en 1,13 mm, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium en de aanwezigheid van bloed. De vogelmijt heeft monddelen waarmee ze het bloed tot zich kunnen nemen.<\/p>

De kleur varieert van grijs/wit tot zwart, maar wanneer ze bloed hebben gezogen zijn ze licht tot donkerrood. Larven en nimfen zonder bloed zijn doorschijnend wit en kleiner.<\/p>

Hoe ziet de levenscyclus eruit?<\/strong><\/h3>

Onder optimale condities (25-35 °C en hoge luchtvochtigheid) komen de eitjes na 7 dagen uit. Gemiddeld leven vogelmijten 20 dagen waarbij ze ongeveer 50 eitjes legt. Bij afwezigheid van bloed kunnen vogelmijten 9 maanden overleven.<\/p>

De omstandigheden in de legpluimveestal zijn ideaal voor een snelle toename van de populatie.<\/p>

Temperaturen hoger dan 45°C en lager dan -20°C overleven de vogelmijten niet.<\/p>" } , { "identifier": "element_18786625", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1019996", "550837", "1019929", "1030884" ] } } , { "type": "text", "html": "