{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_595438", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Vogelmijt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 595438, "identifier": "mediaitem_595438", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelmijt-2.htm", "title": "Vogelmijt", "lead": "Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector.\n\nIedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen.\n\nDe vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting.\n\nEen vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/610472_fullimage_kippenstal.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Kippenstal - twinquinn84 via Pixabay", "photographer": "twinquinn84", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/twinquinn84-2145334/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-boerderij-gevogelte-vee-haan-4689310/" }, "publication_date": "2021-08-24T10:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T09:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/iydEgdkvZ80", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Thea van Niekerk", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Thea-van-Niekerk-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_18784535", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1000011", "869152", "878264", "1019386" ]} } , { "identifier": "element_18784282", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "vogelmijt", "title": "Vogelmijt", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De vogelmijt is de meest voorkomende ectoparasiet bij pluimvee. Hij heeft bloed nodig van een gastheer (bij voorkeur een kip of een vogel), verblijft alleen op de gastheer om bloed te zuigen, dat duurt 30-60 minuten. Eens in de 2-4 dagen heeft hij bloed nodig.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De vogelmijt is met het blote oog te zien. De lengte varieert tussen de 0,4 en 1,13 mm, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium en de aanwezigheid van bloed. De vogelmijt heeft monddelen waarmee ze het bloed tot zich kunnen nemen.<\/p>

De kleur varieert van grijs/wit tot zwart, maar wanneer ze bloed hebben gezogen zijn ze licht tot donkerrood. Larven en nimfen zonder bloed zijn doorschijnend wit en kleiner.<\/p>

Hoe ziet de levenscyclus eruit?<\/strong><\/h3>

Onder optimale condities (25-35 °C en hoge luchtvochtigheid) komen de eitjes na 7 dagen uit. Gemiddeld leven vogelmijten 20 dagen waarbij ze ongeveer 50 eitjes legt. Bij afwezigheid van bloed kunnen vogelmijten 9 maanden overleven.<\/p>

De omstandigheden in de legpluimveestal zijn ideaal voor een snelle toename van de populatie.<\/p>

Temperaturen hoger dan 45°C en lager dan -20°C overleven de vogelmijten niet.<\/p>" } , { "identifier": "element_18786625", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1019996", "550837", "1019929", "1030884" ]} } , { "type": "text", "html": "