{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606077", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Vogelgriep", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelgriep-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606077, "identifier": "mediaitem_606077", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/vogelgriep-dossier.htm", "title": "Vogelgriep", "lead": "Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus. Het is vooral voor kippen en kalkoenen een zeer besmettelijke ziekte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/3/617591_fullimage_print%20version%20300%20dpi-wav-dronten_dsc2152_nl_kippen_buiten.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": 902, "focuspoint-y": 624, "alternative_text": "Pluimee - Wageningen University & Research", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "kip", "pluimveehouderij", "kippen", "leghennen", "leghen", "pluimee", "uitloop" ] }, "publication_date": "2021-09-20T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-23T14:09+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_27172643", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1058123", "457634", "858203", "1053547" ] } } , { "identifier": "element_27166664", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_636764", "title": "Vogelgriep: behoefte aan duidelijke protocollen en heldere communicatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vogelgriep-behoefte-aan-duidelijke-protocollen-en-heldere-communicatie.htm" }, "lead": "Onlangs vond het debat in de Tweede Kamer over vogelgriep plaats. Daarin was niet alleen aandacht voor de risico’s en oplossingsrichting voor pluimveehouders maar ook voor de rol van dierenhulp­verleners in het veld en hoe lokale overheden met vogelgriep worstelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/8/cid636764_Vogelopvangcentrum%20de%20F%C3%BBgelpits.jpg", "width": 768, "height": 594, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-08T09:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-23T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_diervizier", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/diervizier-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie DierVizier", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-diervizier.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelgriep", "target_audience_abstract": "Gemeenten, Dierenwelzijns-organisaties", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_631228", "title": "Vogelgriep grijpt verder om zich heen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/vogelgriep-grijpt-verder-om-zich-heen.htm" }, "lead": "Op steeds meer plekken wordt vogelgriep geconstateerd, op pluimveebedrijven door het hele land maar ook bij wilde dieren. In bijvoorbeeld de gemeente Ede werd een bedrijf met vogelgriep getroffen. In de 10 kilometer zone rondom dit bedrijf liggen 215 andere pluimveebedrijven waar nu per direct een vervoersverbod voor geldt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/4/631237_fullimage_chicken-g530536c52_1280.jpg", "width": 1280, "height": 868, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "3 Kippen via Capri23auto", "photographer": "Capri23auto", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/capri23auto-1767157/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/chicken-hen-poultry-rump-popo-3607863/", "keywords": [ "kippen", "drie", "pluimvee" ] }, "publication_date": "2022-01-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-23T11:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_diervizier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_diervizier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelgriep", "target_audience_abstract": "Pluimveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_617590", "title": "De vogelgriep verspreidt zich over Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-vogelgriep-verspreidt-zich-over-nederland.htm" }, "lead": "Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen die verwant kunnen zijn aan het menselijke griepvirus. Momenteel is het H5 vogelgriepvirus aanwezig in Nederland. Voor pluimveehouders blijft alertheid van groot belang.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/3/617591_fullimage_print%20version%20300%20dpi-wav-dronten_dsc2152_nl_kippen_buiten.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": 902, "focuspoint-y": 624, "alternative_text": "Pluimee - Wageningen University & Research", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "kip", "pluimveehouderij", "kippen", "leghennen", "leghen", "pluimee", "uitloop" ] }, "publication_date": "2021-11-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-25T08:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelgriep", "target_audience_abstract": "Pluimveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "vogelgriep", "title": "Vogelgriep", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Vogelgriep, vogelpest of aviaire influenza wordt veroorzaakt door het aviaire influenzavirus. Van dit virus zijn voor pluimvee ziekteverwekkende of virulente vormen bekend, maar er zijn ook niet- ziekteverwekkende vormen bekend.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De ziekteverwekkende vormen veroorzaken aviaire influenza (vogelgriep of vogelpest). Daarvan zijn in Nederland vier uitbraken bekend: in 1926, 2003, 2016 en 2021. In 2003 betrof het een besmetting met het H7N7 variant. In november dat jaar werd een besmetting met de variant van H5N8 aangetroffen, een hoogpathogene besmettelijke variant. En in november 2016 werd in Nederland opnieuw een besmetting met deze variant gevonden bij dode watervogels.<\/p>

De ziekte kan ook worden overgedragen op mensen. Bij de uitbraak van 2003 overleed een Nederlandse dierenarts, die betrokken was bij de ruiming. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat er een risico bestaat dat het virus zich zou kunnen aanpassen aan de mens, zodat het gemakkelijk van mens naar mens verspreidt en zo een epidemie kan veroorzaken.<\/p>" } , { "identifier": "element_27172700", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "353175", "1062078", "1023359", "1023853" ] } } , { "identifier": "element_19707909", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Bekijk alle bronnen in de Kennisbank over vogelgriep", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=vogelgriep+OR+\"aviaire+influenza\"+OR+vogelpest&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "overdracht", "title": "Overdracht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het virus, dat de ziekte veroorzaakt, kan honderd dagen overleven bij een temperatuur rond het vriespunt. Bij hogere temperaturen kan het virus veel langer overleven, afhankelijk van het type virus, de temperatuur en het fysisch milieu.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het virus wordt primair verspreid door handel in levende besmette vogels, besmette mest en besmet vlees dat voor voer gebruikt wordt. Maar wilde vogels blijken het virus ook over te kunnen dragen. Daarom is een ophokplicht van pluimvee bij gevonden besmettingen nodig. Dit was het geval in 2017, toen werd een bedrijf met vleeseenden in Biddinghuizen geruimd, en gold de ophokplicht in de rest van het land.<\/p>" } , { "identifier": "element_27112688", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1053632", "860019", "546588", "632031" ] } } ] }, { "area": "aanpak", "title": "Aanpak", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Wanneer er een besmetting van vogelgriep gevonden wordt, neemt de Rijksoverheid maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo is er in 2003 een vervoersverbod van pluimvee ingesteld en een ophok- en afschermplicht.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij de recent gevonden besmetting in 2022 heeft de overheid opnieuw een ophok- en afschermplicht ingesteld en aanvullende maatregelen genomen. De maatregelen gelden voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.<\/p>

Pluimveehouders die verschijnselen van vogelgriep bij hun dieren aantreffen, zijn verplicht dit te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Als uit onderzoek blijkt dat er vogelgriep heerst op een bedrijf, start de Rijksoverheid met de bestrijding. Bij besmettingen bij locaties met 50 of meer vogels wordt sinds 2021 een beperkingsgebied van 10 kilometer ingesteld. Voor 2021 lag die grenswaarde op 250 vogels. <\/p>

Vaccin<\/h3>

Er is een vaccin ontwikkeld om de dieren preventief te kunnen enten tegen vogelpest. Alleen Nederland en Frankrijk mogen hun pluimvee inenten. Andere landen uit de Europese Unie mogen het vlees en de eieren van deze dieren niet weigeren te importeren. Alleen buitenloopkippen en hobbykippen, eenden en ganzen mogen worden gevaccineerd. Inmiddels is een vaccinatiecampagne begonnen.<\/p>" } , { "identifier": "element_23052760", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "651341", "1153925", "551290", "858203" ] } } , { "identifier": "element_19707914", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over vaccinatie tegen vogelgriep", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(vogelgriep+OR+\"aviaire+influenza\"+OR+vogelpest)+AND+vaccin*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19228493", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Dit moet je weten over de vogelgriep", "source": "NOS op 3, 2016", "url": "https://youtu.be/y62DDHJjJlE", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_26977837", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Wordt de vogelgriep de nieuwe pandemie?", "source": "Universiteit van Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=-JqIGoML4Hw", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] } } } , { "identifier": "element_27176754", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Vijf vragen over de afschermplicht bij hobbyvogels", "source": "NVWA, 2020", "url": "https://youtu.be/oENrWi421gI", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/4b09e417-513b-489d-8981-1a6ac9ab8d73_still-preventie-video.jpg", "width": 960, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" } } } , { "identifier": "element_27174914", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Preventie van vogelgriep in Nederland", "source": "WUR, 2017", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=0RG-HEAG74c", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_21395266", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's over vogelgriep", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=vogelgriep&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Laatste informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19228516", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Rijksoverheid", "link_url": "https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep" } } , { "identifier": "element_19228517", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wageningen Bioveterinary Research", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/Dierziekten/Virusziekten/Vogelgriep-1.htm" } } , { "identifier": "element_19228518", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Pluimveeweb", "link_url": "https://www.pluimveeweb.nl/dossier/144655-vogelgriep/" } } , { "type": "text", "html": "

Leermateriaal<\/h2>" } , { "identifier": "element_19228535", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wikiwijs arrangement 'Vogelgriepvirus' , Ontwikkelcentrum, 2014", "link_url": "https://maken.wikiwijs.nl/55482/Vogelgriepvirus" } } , { "type": "text", "html": "

Extra informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19228536", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Onderzoeksinformatie in Narcis", "link_url": "https://www.narcis.nl/search/uquery/Vogelgriep%20or%20%22aviaire%20influenza%22/Language/EN/coll/all/pageable/0" } } , { "identifier": "element_19228537", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Informatie van het RIVM", "link_url": "https://www.rivm.nl/aviare-influenza" } } , { "identifier": "element_19228538", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Informatie van Levende Have", "link_url": "https://www.levendehave.nl/dossiers/vogelgriep" } } ] } ] }