{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606050", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606050, "identifier": "mediaitem_606050", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit.htm", "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "lead": "In dit dossier vind je bronnen over kwaliteitszorg en voedselveiligheid. Het kan ook over milieumaatregelen gaan, als deze ingrijpen op de kwaliteitszorg en voedselveiligheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/2/609762_fullimage_groenten%20snijden.jpg", "width": 1280, "height": 889, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-09-20T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T14:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Esther-Wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19223225", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1020735", "400773", "861223", "764354" ]} } , { "identifier": "element_19219458", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "producent", "title": "Producent", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De veiligheid en kwaliteit van een voedingsmiddel begint bij de producenten. Bedrijven die met voedsel omgaan, moeten dat op een veilige en hygiënische manier doen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ze moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Ook moeten ze kunnen aantonen waar het product vandaan komt en waar het naar toe is gegaan. Verder moeten ze aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) melden als ze een onveilig voedingsmiddel op de markt hebben gebracht.<\/p>" } , { "identifier": "element_19259674", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1006609", "1004877", "1004491", "1002586" ]} } , { "identifier": "element_19219464", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "wet-enregelgeving", "title": "Wet- en regelgeving", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "In Europa geldt de wet Algemene levensmiddelen verordening (ALV) of General Food Law. Deze wet stelt eisen aan de hele productieketen van voedsel, van de boer tot aan de gebruiker. Ook zijn er voorschriften voor verpakkingen.\r\n\r\n ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De overheid heeft de regels uit de ALV in Nederlandse wetten vertaald. Deze regels voor de Nederlandse voedselveiligheid staan in de Warenwet<\/a>. <\/p>

In de 'Codex Alimentarius<\/a>' staan afspraken die gelden over de hele wereld. <\/p>" } , { "identifier": "element_19220376", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1002581", "328783", "1034651" ]} } , { "identifier": "element_19219470", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "toezicht", "title": "Toezicht", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "De overheid controleert of voedingsproducenten zich aan de wet houden. Deze controles worden gedaan door De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).\r\n\r\n ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Zij doen dit aan de hand van regels voor voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet of in de Europese wetgeving (ALV).<\/p>" } , { "identifier": "element_19259987", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "989083", "989084", "1000490", "1006456" ]} } , { "identifier": "element_19219476", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "productinformatie", "title": "Productinformatie", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Wat zit er in levensmiddelen die je hebt gekocht? Is het etiket wel duidelijk? En wat mogen producenten wel of niet op hun etiket zetten. Wanneer is het misleiding en wanneer verleiding?", "elements": [ { "type": "text", "html": "

.<\/p>" } , { "identifier": "element_19220988", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "997186", "1004488", "1006226", "1033439" ]} } , { "identifier": "element_19219482", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "keurmerken", "title": "Keurmerken", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Als het product voldoet aan opgestelde voorwaarden en regels naast de wetten krijgt het soms een keurmerk op de verpakking. Wat vertellen keurmerken?", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De koper kan dan in één oogopslag zien dat het bijvoorbeeld om een biologisch product gaat. Sommige keurmerken geven alleen aan dan dat een product voldoet aan de wettelijke voorschriften. <\/p>" } , { "identifier": "element_19220989", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "985909", "1006446", "1018908", "1018910" ]} } , { "identifier": "element_19219488", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "toekomst", "title": "Toekomst", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "Voedselveiligheid is geen objectief gegeven. Vaak spelen meerdere belangen een rol. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Soms staan wetten en regels nieuwe ontwikkelingen in de weg. En moeten er nieuwe regels komen voor nieuwe voedingsmiddelen, zoals insecten?<\/p>" } , { "identifier": "element_19260040", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "999635", "1004495" ]} } , { "identifier": "element_19219494", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19220991", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar Wageningen Food Safety Research Voedselveiligheid", "source": "NBO Challenge Voedselverspilling", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=vjEtMqKLepU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19221055", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "NUTRITION: When is a company allowed to claim that chocolate sprinkles are really good for you?", "source": "Universiteit van Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=EsZy9r9ja0M&t=1s", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19219508", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voedingscentrum<\/h2>" } , { "identifier": "element_19221637", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Over de NVWA", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/nederlandse-voedsel-en-warenautoriteit.aspx" } } , { "identifier": "element_19221642", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wet- en regelgeving voedsel", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/wet-en-regelgeving.aspx" } } , { "identifier": "element_19221645", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV)", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/algemene-levensmiddelenverordening.aspx" } } , { "identifier": "element_19221657", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Codex Alimentarius", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/codex-alimentarius.aspx" } } , { "type": "text", "html": "

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit<\/h2>" } , { "identifier": "element_19221663", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Voedselveiligheid", "link_url": "https://www.nvwa.nl/voedselveiligheid" } } , { "identifier": "element_19221703", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "HACCP: Hygiënescores", "link_url": "https://www.nvwa.nl/onderwerpen/haccp" } } ] } ] }