{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606050", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606050, "identifier": "mediaitem_606050", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/voedselveiligheid-en-voedselkwaliteit-dossier.htm", "title": "Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit", "lead": "In dit dossier vind je bronnen over kwaliteitszorg en voedselveiligheid. Het kan ook over milieumaatregelen gaan, als deze ingrijpen op de kwaliteitszorg en voedselveiligheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/2/609762_fullimage_groenten%20snijden.jpg", "width": 1280, "height": 889, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/congerdesign-509903/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "prei", "paprika", "wortel", "ui", "groente", "mes", "snijden", "snijplank" ] }, "publication_date": "2021-09-20T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T13:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19223225", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1020735", "400773", "861223", "764354" ] } } , { "identifier": "element_19848001", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601768", "title": "Meelworm goedgekeurd voor menselijke consumptie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/meelworm-goedgekeurd-voor-menselijke-consumptie-1.htm" }, "lead": "De gele meelworm, de larve van een kever, is door de Europese EFSA goedgekeurd voor menselijke consumptie. De gedroogde meelwormen kunnen een goede eiwitvervanger zijn in diverse voedselproducten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/6/cid601768_shutterstock_257741323_meelwormen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601157", "title": "Sneller bacteriën opsporen met een biosensor", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sneller-bacterien-opsporen-met-een-biosensor-1.htm" }, "lead": "De consumptie van verse groenten en fruit is gezond, maar is niet altijd zonder risico. Groenten en fruit kunnen besmet zijn met ziekmakende bacteriën. Met een biosensortechniek zou je die bacteriën snel kunnen opsporen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/d/cid601157_nadine-primeau-FfLlgRfL5l8-unsplash.jpg", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_voeding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601224", "title": "Gewasbeschermingsmiddelen vormen geen risico voor ons zenuwstelsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/gewasbeschermingsmiddelen-vormen-geen-risico-voor-ons-zenuwstelsel-1.htm" }, "lead": "De aanwezige residuen van gewasbeschermingsmiddelen op ons voedsel die een mogelijk effect hebben op ons zenuwstelsel, vormen geen risico. De berekende hoeveelheid nog aanwezig middel op groente en fruit zit onder de veiligheidsnorm, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/3/cid601224_350.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "producent", "title": "Producent", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De veiligheid en kwaliteit van een voedingsmiddel begint bij de producenten. Bedrijven die met voedsel omgaan, moeten dat op een veilige en hygiënische manier doen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ze moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Ook moeten ze kunnen aantonen waar het product vandaan komt en waar het naar toe is gegaan. Verder moeten ze aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) melden als ze een onveilig voedingsmiddel op de markt hebben gebracht.<\/p>" } , { "identifier": "element_19259674", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006609", "1004877", "1004491", "1002586" ] } } , { "identifier": "element_19879079", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen met betrekking tot de producenten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(voedselveiligheid+OR+voedselkwaliteit)+AND+(producent+OR+industrie)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "wet-enregelgeving", "title": "Wet- en regelgeving", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In Europa geldt de wet Algemene levensmiddelen verordening (ALV) of General Food Law. Deze wet stelt eisen aan de hele productieketen van voedsel, van de boer tot aan de gebruiker. Ook zijn er voorschriften voor verpakkingen.\r\n\r\n ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De overheid heeft de regels uit de ALV in Nederlandse wetten vertaald. Deze regels voor de Nederlandse voedselveiligheid staan in de Warenwet<\/a>. <\/p>

In de 'Codex Alimentarius<\/a>' staan afspraken die gelden over de hele wereld. <\/p>" } , { "identifier": "element_19220376", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1002581", "328783", "1034651" ] } } , { "identifier": "element_19879088", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over wet- en regelgeving", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(voedselveiligheid+OR+voedselkwaliteit)+AND+(wetgeving+OR+regelgeving+OR+beleid+OR+overheid*)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "toezicht", "title": "Toezicht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De overheid controleert of voedingsproducenten zich aan de wet houden. Deze controles worden gedaan door De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zij doen dit aan de hand van regels voor voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet of in de Europese wetgeving (ALV).\r\n\r\n ", "elements": [ { "identifier": "element_19259987", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "989083", "989084", "1000490", "1006456" ] } } , { "identifier": "element_19879132", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het toezicht op voedselkwaliteit en -veiligheid", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=toezicht+AND+(voedselveiligheid+OR+voedselkwaliteit)&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "productinformatie", "title": "Productinformatie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wat zit er in levensmiddelen die je hebt gekocht? Is het etiket wel duidelijk? En wat mogen producenten wel of niet op hun etiket zetten. Wanneer is het misleiding en wanneer verleiding?", "elements": [ { "identifier": "element_19220988", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "997186", "1004488", "1006226", "1033439" ] } } ] }, { "area": "keurmerken", "title": "Keurmerken", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Als het product voldoet aan opgestelde voorwaarden en regels naast de wetten krijgt het soms een keurmerk op de verpakking. Wat vertellen keurmerken? De koper kan dan in één oogopslag zien dat het bijvoorbeeld om een biologisch product gaat. Sommige keurmerken geven alleen aan dan dat een product voldoet aan de wettelijke voorschriften. ", "elements": [ { "identifier": "element_19220989", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "985909", "1006446", "1018908", "1018910" ] } } , { "identifier": "element_19879104", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over keurmerken", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=keurmerken&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "toekomst", "title": "Toekomst", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voedselveiligheid is geen objectief gegeven. Vaak spelen meerdere belangen een rol. Soms staan wetten en regels nieuwe ontwikkelingen in de weg. En moeten er nieuwe regels komen voor nieuwe voedingsmiddelen, zoals insecten?", "elements": [ { "identifier": "element_19260040", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "999635", "1004495" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19220991", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar Wageningen Food Safety Research Voedselveiligheid", "source": "NBO Challenge Voedselverspilling", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=vjEtMqKLepU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19221055", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "NUTRITION: When is a company allowed to claim that chocolate sprinkles are really good for you?", "source": "Universiteit van Nederland", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=EsZy9r9ja0M&t=1s", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19219508", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voedingscentrum<\/h2>" } , { "identifier": "element_19221637", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Over de NVWA", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/nederlandse-voedsel-en-warenautoriteit.aspx" } } , { "identifier": "element_19221642", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Wet- en regelgeving voedsel", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/wet-en-regelgeving.aspx" } } , { "identifier": "element_19221645", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV)", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/algemene-levensmiddelenverordening.aspx" } } , { "identifier": "element_19221657", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Codex Alimentarius", "link_url": "https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/codex-alimentarius.aspx" } } , { "type": "text", "html": "

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit<\/h2>" } , { "identifier": "element_19221663", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Voedselveiligheid", "link_url": "https://www.nvwa.nl/voedselveiligheid" } } , { "identifier": "element_19221703", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "HACCP: Hygiënescores", "link_url": "https://www.nvwa.nl/onderwerpen/haccp" } } ] } ] }