{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_605362", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Verwaarden van reststromen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/verwaarden-van-reststromen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 605362, "identifier": "mediaitem_605362", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/verwaarden-van-reststromen-dossier.htm", "title": "Verwaarden van reststromen", "lead": "Een derde deel van al het geproduceerde voedsel wordt niet gegeten. Wereldwijd gaat het jaarlijks om 1,3 miljard ton verspild voedsel. Dat is ongelofelijk zonde. In dit dossier zetten we praktische oplossingen op een rij om deze reststromen tóch te kunnen gebruiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/b/609766_fullimage_suikerbietenoogst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 508, "focuspoint-y": 482, "alternative_text": "Geoogste suikerbieten - distelAPPArath via Pixabay", "photographer": "distelAPPArath", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/distelapparath-2726923/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/suikerbieten-oogst-geoogst-hoop-3728065/", "keywords": [ "veld", "landbouw", "oogst", "akkerbouw", "suikerbieten" ] }, "publication_date": "2021-09-15T15:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T13:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_voedselverspilling", "gkn_wvlo", "gkn_biobased_economy" ], "keywords": [], "video_header": "https://vimeo.com/315899548", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_22016215", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_621362", "title": "Voedselverspilling meten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voedselverspilling-meten.htm" }, "lead": "Voedselverspilling en voedselverlies voorkomen en verminderen is belangrijk voor een duurzame wereld. Voor de voedingssector is het belangrijk om te meten en weten hoeveel voedsel verspild wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/0/621382_fullimage_webimage-f32f8a85-3a08-4071-823d39d21da4aa83.jpg", "width": 800, "height": 433, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Composting the Kitchen Waste", "photographer": "Pixavril", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Pixels+d%27AVRIL", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/composting-kitchen-waste-198981536", "keywords": [ "voedsel", "voedselverspilling", "afval", "voeding" ] }, "publication_date": "2021-12-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-20T12:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Voedselverspilling", "target_audience_abstract": "Food professional, voedingsbedrijven", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601660", "title": "Onderzoek naar gebruik reststromen voor insectenkweek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/onderzoek-naar-gebruik-reststromen-voor-insectenkweek-1.htm" }, "lead": "Wageningen University & Research onderzoekt binnen een publiek-private samenwerking of reststromen, die nu niet of nauwelijks worden benut, geschikt zijn als voeding voor het kweken van insecten. Het gaat hierbij om organische reststromen zoals voedselresten uit restaurantkeukens en supermarkten, slachtbijproducten en dierlijke mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/4/cid601660_voedselresten_shutterstock_313688300.jpg", "width": 1000, "height": 672, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-28T13:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-07T15:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "news_pv", "kringlooplandbouw_circularagriculture", "eetbare_insecten_edible_insects", "gkn_insectenteelt" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_insectenteelt"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601754", "title": "Webinar: Food for Teachers- Waste is Hip!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/webinar-food-for-teachers-waste-is-hip-1.htm" }, "lead": "Heb je het webinar van Food for Teachers, speciaal bedoeld voor mbo fooddocenten, al bekeken? Hier kun je dat alsnog doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/3/cid601754_50684858593_0f51e31d85_o.jpg", "width": 7110, "height": 4743, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-19T11:16+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-23T16:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_practoraat", "gkn_wvlo", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Webinar Food For Teachers", "target_audience_abstract": "Food Professional", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "voedsel­verspilling", "title": "Voedsel­verspilling", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Er zijn verschillende redenen waarom niet al het eten de eindstreep haalt. Producten worden afgekeurd omdat ze niet de goede vorm of kleur hebben, gaan over datum of de porties zijn te groot. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild. De verspilling van vast voedsel in huishoudens (exclusief dranken, maar inclusief dikke vloeistoffen en zuivel) wordt in 2019 geschat op 34,3 kilo per persoon per jaar. Dat betekent dat consumenten een aandeel hebben van zo’n 23 tot 32% van de totale verspilling in de keten. Daarmee is de consument de grootste verspiller in de hele keten. (Bron: Samen Tegen Voedselverspilling)<\/p>" } , { "identifier": "element_19169532", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1016832", "1030812", "1011097" ] } } , { "identifier": "element_19879305", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over voedselverspilling", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=voedselverspilling&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "reststromen:grotekans", "title": "Reststromen: grote kans", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Bij de productie, verwerking en transport van voeding ontstaan er veel restproducten. Deze reststromen kunnen vaak veel hoogwaardiger benut worden dan op dit moment gebeurt. De Ladder van Moerman is een instrument dat beschrijft hoe je het meest efficiënt om kan gaan met reststromen. Moerman laat zien hoe dat werkt voor voedsel. Preventie van voedselverliezen is daarbij de hoogste trede in de ladder. Hoe hoger in de ladder, hoe waardevoller de toepassing.", "elements": [ { "identifier": "element_22363199", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "869482", "1153930", "1011346", "1023880", "1011910" ] } } , { "identifier": "element_19879306", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over het verwaarden van reststromen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=reststromen+AND+verwaarden&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "tegengaanvanvoedsel­verspilling", "title": "Tegengaan van voedsel­verspilling", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "We moeten anders met eten omgaan om voedselverspilling aan te pakken. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven en de consumenten anders gaan kijken naar het weggooien van eten en leren hoe het anders kan.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De belangrijkste tips om als consument minder voedsel te verspillen zijn:<\/p>

 1. Check je voorraad: wat moet als eerste op worden gegeten?<\/li>
 2. Maak een planning en boodschappenlijstje. <\/li>
 3. Kijk, ruik en proef! Gebruik je zintuigen bij de THT-datum.<\/li>
 4. Eet of vries in vóór of op de THT-datum.<\/li>
 5. Zet je koelkast op 4°C.<\/li>
 6. Kook met een maatbeker.<\/li>
 7. Weet waar je eten het best bewaart. <\/li>
 8. Wees creatief met restjes.<\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_22361372", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1026730", "1153950", "460051", "859362" ] } } ] }, { "area": "inspiratievoordocenten", "title": "Inspiratie voor docenten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Deze lespakketten vormen een uitstekend startpunt om met leerlingen aan de slag te gaan met voedselverspilling. Neem contact met ons op om jouw materiaal in dit overzicht en onze kennisbank op te nemen.", "elements": [ { "identifier": "element_19171753", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "878235", "463431", "456581", "467265" ] } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19169533", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar Reststromen voor productie van insecteneiwitten", "source": "MBO Challenge Voedselverspilling", "url": "https://youtu.be/Hxo2PKcbmMc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19517909", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Food for Teachers: Waste is Hip! met Feike van der Leij,", "source": "CIV Groen - Food", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Fnw0GgbrgUg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19169362", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Platforms tegen voedselverspilling<\/h2>" } , { "identifier": "element_19171736", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "No Waste Network", "link_url": "https://nowastenetwork.nl/verwaarden-van-voedselresten/" } } , { "identifier": "element_19171742", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Verspilling is Verrukkelijk", "link_url": "https://verspillingisverrukkelijk.nl/" } } , { "identifier": "element_19171743", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Samen tegen Voedselverspilling", "link_url": "https://samentegenvoedselverspilling.nl/" } } , { "type": "text", "html": "

  Bedrijven<\/h2>" } , { "identifier": "element_19171744", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De Verspillingsfabriek", "link_url": "https://deverspillingsfabriek.nl/" } } , { "identifier": "element_19171746", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Too Good To Go", "link_url": "https://toogoodtogo.nl/nl" } } , { "identifier": "element_19171750", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kromkommer", "link_url": "https://www.kromkommer.com/" } } ] } ] }