{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_609754", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Veerkracht melkkoeien", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/veerkracht-melkkoeien-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 609754, "identifier": "mediaitem_609754", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/veerkracht-melkkoeien-dossier.htm", "title": "Veerkracht melkkoeien", "lead": "De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling door, met naast een groeiend aantal dieren per bedrijf, ook aandacht voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en milieu. Dit vraagt om goed afgestemd management.\nIn deze context is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technische hulpmiddelen en concrete handvaten die het mogelijk maken om de gezondheidsstatus van de koeien als individu te monitoren en te kunnen sturen (managen). Dit kan met ondersteuning van (semi-) automatische gegevensverzameling en, op termijn ook automatische verwerking hiervan. Eerdere projecten rondom het meten van veerkracht bij koeien hebben indicatoren opgeleverd voor de veerkracht van koeien rondom de transitieperiode. Het doel in dit project is om de kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouders en erfbetreders (studenten), te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/f/609763_fullimage_melkkoe2.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jaclou-dl-5602247/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "koe", "weide", "veld", "vee", "wei", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2021-10-11T12:10+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-07T13:50+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Ingrid van Dixhoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/ingrid-van-dixhoorn-1.htm" }, { "title": "Henri Holster", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/henri-holster-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19480213", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "991154", "872700" ] } } , { "identifier": "element_19848450", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_598944", "title": "Voorspellende waarde van veerkracht bij melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/voorspellende-waarde-van-veerkracht-bij-melkvee-1.htm" }, "lead": "Een dier dat goed in staat is om te gaan met verstoringen heeft veerkracht. Je kunt de veerkracht van een koe aflezen aan bijvoorbeeld de hartslag of lichaamstemperatuur. Door die te meten kun je voorspellingen doen over de kans dat een koe ziek wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/c/cid598944_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_198134867_koeien_stal.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport", "gkn_antibiotica" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "gkn_antibiotica", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "dww_huisvesting" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600656", "title": "Fokken op veerkrachtige koeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/fokken-op-veerkrachtige-koeien-1.htm" }, "lead": "Fokken op veerkracht is mogelijk. Alhoewel de melkproductie achteruit lijkt te gaan, levert het per saldo de veehouder meer op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/a/cid600656_shutterstock_88278034.jpg", "width": 8544, "height": 5696, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-11T10:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_melkvee", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag", "dww_productiedieren" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Fokken, Koeien", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Vleesveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600753", "title": "Lagere milieubelasting door fokkerij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/lagere-milieubelasting-door-fokkerij-1.htm" }, "lead": "Nederlandse veefokkers verminderen de milieubelasting van dierlijke producten met 1% per jaar door zich te richten op algehele efficiëntie. Zo vermindert de emissie van broeikasgassen en verbetert de stikstof- en fosfaatefficiëntie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/6/cid600753_147045566.jpg", "width": 510, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596021", "title": "Fokken en managen koe: lang leven, veel geven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/fokken-en-managen-koe-lang-leven-veel-geven-1.htm" }, "lead": "Veeteelt behandelt in haar juni-nummer een actueel onderwerp: hoe kun je de levensduur van een melkkoe verlengen en haar zoveel mogelijk melk laten geven? Fokkerij én management onder de loep genomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/3/cid596021_87178646.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-09-10T11:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600639", "title": "De stikstof raakt op en dit is wat veerkracht daartegen kan doen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-stikstof-raakt-op-en-dit-is-wat-veerkracht-daartegen-kan-doen-1.htm" }, "lead": "Door overconsumptie verdwijnt de stikstof in de vorm van eiwit langzaam uit de voedselketen. Met een slimmer veeteeltsysteem en een andere manier van vlees eten, wordt geprobeerd het tij te keren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/2/e/cid600639_shutterstock_439237396_koeien_aerial.jpg", "width": 8000, "height": 6000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantaardige_bronnen", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "deachtergrondvanveerkrachtdenken", "title": "De achtergrond van Veerkracht denken", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Resilience thinking of Veerkracht denken, richt zich meer op het verminderen van de impact van bepaalde verstoringen of uitdagingen dan op het verminderen of verwijderen van de verstoring zelf. Er wordt rekening gehouden met verstoringen die van binnen uit het systeem komen en soms onvermijdelijk zijn (denk aan het speenmoment bij varkens of de transitieperiode bij koeien) en van buiten af, bijvoorbeeld infecties van bedrijfsgebonden kiemen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Resilience thinking gaat daarbij uit van het intrinsieke vermogen van (in dit geval) dieren om met verstoringen en variatie om te kunnen gaan, aangezien ze over een adaptief vermogen beschikken. Dit betekent ook dat de omgeving variabel kan zijn en de grenzen of instellingen in het management een bepaalde brandbreedte kunnen/mogen hebben.<\/p>

Variatie en diversiteit<\/strong><\/p>

Juist ook variatie en diversiteit is een kenmerk van veerkracht. De bescherming komt dus meer vanuit het dier zelf, die in staat is weerstand te bieden tegen bepaalde verstoringen. Het adaptief vermogen is intrinsiek aanwezig, maar kan ook extra ondersteund of gestimuleerd worden door bijvoorbeeld extra ontwikkelen van het immuunsysteem, voer strategieën, omgevingsinvloeden zoals hokverrijking bij varkens of goed ligcomfort bieden bij koeien of andere aspecten die diersoort specifiek gedrag en het welzijn bevorderen en daarmee het vermogen om met verstoringen om te kunnen gaan stimuleren. Dit kan ook door de aanleg en het aanleren van specifiek gedrag te stimuleren wat nodig en nuttig is voor de toekomst (denk bijvoorbeeld aan sociaal gedrag voor varkens, graasgedrag bij koeien).<\/p>

Veerkracht denken<\/strong><\/p>

De veehouder stuurt dus op andere zaken dan bij het beheers model (dat zich bijvoorbeeld richt op het buitenhouden van kiemen hygiëne of het verbreken de overdracht van kiemen tussen dieren) en benut informatie van de dieren om bij te stellen in management dat gericht is op een van deze aspecten: Aanleg/aanleren, voeding (management), huisvesting en verrijking, stimuleren van immuunsysteem. Het veerkracht denken kan een belangrijke aanvullende strategie zijn binnen het bedrijf om gezondheid te bevorderen en problemen daadwerkelijk te voorkomen.<\/p>" } , { "identifier": "element_19480217", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["889002"] } } , { "identifier": "element_19848457", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over veerkracht en de melkveehouderij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=veerkracht AND koe&wq_flt=trefwoord/dut&wq_val=melkveehouderij&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "metenvanveerkracht:kengetallen", "title": "Meten van Veerkracht: Kengetallen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Vanuit eerdere projecten zijn kengetallen ontwikkeld welke een indicator kunnen zijn voor een goede of minder goede veerkracht van koeien gedurende de transitieperiode. Deze kenmerken kunnen al gemeten zijn tijdens de droogstand, wanneer de koe nog gezond is en daarmee dus een echte voorspeller zijn, zodat ingrijpen waar nodig nog mogelijk is.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De gegevens kunnen met behulp van bijvoorbeeld stappentellers, vreetsensoren, koepoorten, robotbezoek of andere waarnemingen dagelijks vast worden gelegd op het bedrijf en met rekenregels kunnen kenmerken per koe en per koppel worden weergegeven. De volgende kenmerken zullen door veehouders en erfbetreders binnen KOM worden toegepast en ervaringen zullen in een grotere groep worden gedeeld.<\/p>

 1. Vreetgedrag aspecten<\/strong>, Hoeveel tijd besteedt een koe aan eten per dag, en hoe verhoudt zich dat tot de melkproductie, welk ritme heeft een koe in vreetgedrag (vaak korte periodes of in minder frequente re lange perioden?), heeft de koe een vast patroon over de dag of niet. Over het algemeen blijven de koeien die het meeste eten ‘en dit op een vast ritme per dag doen het gezondst gedurende de transitieperiode.<\/strong><\/li>
 2. Dag-nacht ritme<\/strong> (rusten, eten, herkauwen, actviteit) Een vast ritme over de dag en goed dag nacht patroon is ook een teken dat een koe goed voorbereid is voor de lactatie. Welke factoren beïnvloeden dit ritme op jouw bedrijf?<\/li>
 3. Overgang droogstands ritme – lactatie ritme<\/strong>: een te grote overgang in ritme van de droogstand naar de lactatie is ongunstig voor de gezondheid van koeien. Hoe groot is deze overgang voor jouw koeien op koppel niveau en welke individuele koeien springen eruit? <\/li>
 4. Synchroniciteit<\/strong>. Hoe synchroon is jouw koppel in bepaald gedrag en welke koeien zijn niet synchroon met de koppel?<\/li>
 5. Fluctuaties in dagelijkse melkgift<\/strong>, kunnen we dit koppelen aan andere gedragskenmerken? Is er een relatie met voerregime of melkers of andere management factoren. <\/li><\/ol>" } ] }, { "area": "hetmanagementvanveerkracht", "title": "Het management van Veerkracht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De kengetallen van veerkracht alleen leveren al veel inzicht in, maar uiteindelijk is het doel om aanpassingen aan het management te doen, zodat de veerkracht van individuele koeien en de hele koppel verbetert. Het vraagt dus om een goede analyse van het bedrijf en inzicht in factoren die de kenmerken beïnvloeden.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Deze zijn van bedrijf tot bedrijf verschillend. KoeKompas geeft een goed beeld van de risico factoren op het bedrijf en biedt opties voor handelingsperspectief om de veerkracht te verbeteren. Door de continue metingen, kunnen aanpassingen in het management direct worden geëvalueerd aan het gedrag en dus de veerkracht kengetallen van de koeien.<\/p>

  Mogelijke manieren van beïnvloeden<\/strong><\/p>

  1. Bezetting van de koppel, hoeveel vreetplekken en hoeveel koeien, worden alle vreetplekken benut. Ditzelfde geldt voor de ligplekken, zijn er favoriete plekken of plekken waar nooit in wordt gelegen.<\/li>
  2. Lichtbeleid<\/li>
  3. Voermomenten, aanschuiven van voer<\/li>
  4. Melkmomenten en patronen<\/li>
  5. Introductie van verse koeien in de koppel<\/li>
  6. Hoe houdt ik de droge koeien en hoe de lacterende, verschillen en overeenkomsten<\/li><\/ol>" } , { "identifier": "element_19848486", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over het management van veerkracht bij melkkoeien", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-master?q=management+AND+veerkracht+AND+melkvee+AND+melkvee&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "dashboardvoormelkveehouders", "title": "Dashboard voor melkveehouders", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Volgt binnenkort", "elements": [ { "identifier": "element_19479455", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "perspectieven", "title": "Perspectieven", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Volgt binnenkort ", "elements": [ { "identifier": "element_19479461", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "lopendonderzoek", "title": "Lopend onderzoek", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Volgt binnenkort", "elements": [ { "identifier": "element_19479467", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

   Overige bronnen <\/h2>" } , { "identifier": "element_19480292", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Why we need resilience thinking to meet societal challenges in bio-based production systems", "link_url": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343516300884?via%3Dihub" } } , { "identifier": "element_19480293", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Veerkracht van Melkvee", "link_url": "https://www.zuivelnlprojecten.nl/nl/zuivelnl-projecten/Show/Veerkracht-van-Melkvee.htm" } } ] } ] }