{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_605368", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Transparantie in de veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/transparantie-in-de-veehouderij-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 605368, "identifier": "mediaitem_605368", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/transparantie-in-de-veehouderij-dossier.htm", "title": "Transparantie in de veehouderij", "lead": "In de Nota Dierenwelzijn (2007) staat dat in 2015 burgers moeten kunnen zien hoe veehouders met hun dieren omgaan. Om dit te bereiken, moeten veehouders hun bedrijven open gaan stellen aan burgers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/598734_fullimage_emissiearme%20koeien.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Jolan Chapin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jolanchapin-8631146", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-09-15T16:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T14:27+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=E4Qxn2nP_X8", "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "identifier": "element_19990044", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_610331", "title": "Strengere regels om aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers te verminderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/strengere-regels-om-aantal-stalbranden-en-dierlijke-slachtoffers-te-verminderen-1.htm" }, "lead": "Landbouwminister Schouten stelt een pakket aan maatregelen voor om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland terug te dringen. De meeste dierlijke slachtoffers vallen, voor zover de oorzaak bekend is, bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra. Daarom worden jaarlijkse visuele keuringen van elektra voor álle stallen verplicht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/9/cid610331_Brand%2520%2528%25C2%25A9Pixabay%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-10-09T16:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Stalbranden, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouder, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_595025", "title": "Wijziging Wet dieren leidt tot politieke discussie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/wijziging-wet-dieren-leidt-tot-politieke-discussie-1.htm" }, "lead": "Bij de stemming over de wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving heeft de Tweede Kamer begin mei ingestemd met 3 amendementen die zijn ingebracht door de Partij voor de Dieren. Het betekent dat het houden en beschermen van gehouden dieren vanaf 2023 steviger in de wet is vastgelegd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/9/cid595025_Praktijkstal%2520eenden%2520%2520%2528%25C2%25A9WUR%2529_950.jpg", "width": 950, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-03T22:17+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-06T07:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "related_dossier": [], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Wet dieren", "target_audience_abstract": "Beleidsmaker, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601596", "title": "Terugblik op webinar ‘Stal van de Toekomst’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/terugblik-op-webinar-stal-van-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "Vrijdag 23 april werd het webinar ‘Stal van de Toekomst’ georganiseerd. Centraal stond een systeem waarbij met behulp van dagontmesting emissies worden gereduceerd en tegelijk diergezondheid en arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Als organisatie kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst waarop we veel enthousiaste reacties ontvingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/3/cid601596_Screenshot%25202021-04-30%2520at%252013.28.43.png", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-30T12:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stallen, Mest, Emissies", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "inleiding", "title": "Inleiding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Dit dossier is bedoeld om leerlingen bekend te maken met het begrip transparantie. Wat houdt het begrip precies in? Wat betekent het voor de bedrijven als ze zich met transparantie gaan bezighouden? Welke activiteiten zijn er zoal mogelijk? ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De laatste jaren zijn er steeds meer bedrijven die hiermee aan de slag gaan. Door het bedenken van allerlei activiteiten proberen zij burgers te interesseren voor het boerenbedrijf. Het openstellen van een bedrijf levert niet alleen de burgers informatie op. Het imago van het boerenbedrijf verbetert er ook door. En daar heeft de hele sector baat bij.<\/p>" } , { "identifier": "element_19172015", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "380853", "22241", "413888", "935182" ] } } , { "identifier": "element_19996141", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over transparantie in de veehouderij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=transparantie&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_MELKVEEHOUDERIJ||GKN_VARKENSHOUDERIJ||GKN_PLUIMVEEHOUDERIJ&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "eenkijkjebijdrieverschillendebedrijven", "title": "Een kijkje bij drie verschillende bedrijven", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In het kader van het onderwijsproject Dierenwelzijn in beeld zijn drie films gemaakt. In iedere film staat een andere tak van de veehouderij centraal: de melkveehouderij, de pluimveehouderij en de varkenshouderij. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Melkveehouderij<\/h3>

In deze educatieve film vertellen burgers wat ze weten over het boerenbedrijf en of ze het een goed idee vinden dat burgers gaan kijken bij boerenbedrijven. Daarna vertellen drie melkveehouders hoe en waarom zij hun bedrijf open stellen voor burgers.<\/p>

Varkenshouderij<\/h3>

Teun is varkenshouder en wil weten hoe hij transparantie leuk maakt voor burgers. Hij vraag het burgers op straat en gaat kijken bij twee varkenshouders die hierin slagen. Van transparantie iets leuks maken blijkt nodig omdat veel mensen liever niet geconfronteerd worden met het dier achter hun stukje vlees.<\/p>

Pluimveehouderij<\/h3>

De 18-jarige Gert wil graag pluimveehouder worden. Hij gaat in deze educatieve video op bezoek bij twee pluimveehouders die op verschillende manieren hun bedrijf open stellen voor burgers. Hij wil onder andere weten of hier ook lastige kanten aan zitten<\/p>" } ] }, { "area": "films", "title": "Films", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19996392", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Transparantie in de melkveehouderij", "source": "Dierenwelzijn", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=ZLH6dtgb7Fo", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19996393", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Transparantie in de varkenshouderij", "source": "Dierenwelzijn", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=eUbhDa7lft4", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19996394", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Transparantie in de pluimveehouderij", "source": "Dierenwelzijn", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=p4qprviiylQ", "image": {"error": "no image selected"} } } ] }, { "area": "opdrachten", "title": "Opdrachten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De drie films worden ondersteund door opdrachten en een docentenhandleiding.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Algemene opdrachten<\/strong><\/a><\/h4>

Informatie voor docenten<\/strong><\/a><\/h4>

Opdrachten bij de film ‘Transparantie in de melkveehouderij'<\/strong><\/a><\/h4>

Opdrachten bij de film ‘Transparantie in de pluimveehouderij’<\/strong><\/a><\/h4>

Opdrachten bij de film ‘Transparantie in de varkenshouderij’<\/strong><\/a><\/h4>" } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bezoek een bedrijf<\/h2>" } , { "identifier": "element_19997165", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zoek een boerderij in jouw buurt", "link_url": "https://lekkernaardeboer.nl/index.php?rwp=ZoekEenBoerderij" } } , { "identifier": "element_19997166", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zichtstallen van de pluimveehouderij", "link_url": "http://www.kipkiplekker.nl/KIP-in-zicht/article/102/Zichtstallen" } } , { "identifier": "element_19997167", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Zichtstallen van de varkenshouderij", "link_url": "https://thepigstory.nl/zichtstallen/" } } , { "type": "text", "html": "

Meer lesmateriaal<\/h2>" } , { "identifier": "element_19997157", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Omgevingsgericht ondernemen op het platteland - Lesideeën voor het onderwijs (VMBO, MBO en HBO), Groene Kennis Coöperatie", "link_url": "http://edepot.wur.nl/254101" } } , { "identifier": "element_19997161", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Omgevingsgericht werken en ondernemen, praktische lesarrangementen voor VMBO landbouw-breed, Groene Kennis Coöperatie", "link_url": "http://edepot.wur.nl/254102" } } ] } ] }