{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_688750", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "TEST met Stikstof", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 688750, "identifier": "mediaitem_688750", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm", "title": "TEST met Stikstof", "lead": "Nederland stoot te veel stikstof uit. Dit vormt een flinke belemmering voor diverse projecten in woningbouw en infrastructuur. Het probleem bestaat al veel langer, maar is in 2022 tot een landelijke crisis uitgegroeid. Plannen van kabinet Rutte-4 om de stikstofuitstoot in Nederland nu eens goed aan te pakken, stuitten op fel verzet van de Nederlandse boeren. Uitspraken van de Raad van State dwingen de overheid echter om tot minder populaire maatregelen over te gaan en de bescherming van de natuur serieuzer te nemen. Wat is stikstof, en waarom hebben er zo'n last van? Wie stoot stikstof uit? Welke maatregelen kun je nemen? Lees er alles over in dit dossier over stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/5/610546_fullimage_mest%20uitrijden.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mest uitrijden - Pascvii via Pixabay", "photographer": "Pascvii", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pascvii-2888153/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landbouw-landelijk-bevruchting-6533227/", "keywords": [ "kale akker", "bevruchting", "akker", "tractor", "mest" ] }, "publication_date": "2022-12-19T17:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-20T11:10+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/UcDM80wf7-Q", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_31489310", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1179280", "1005160", "1175484", "1176141", "1171646" ] } } , { "id": 31526740, "url": "http://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet (S&R)", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_news"],\r\n "from": 1,\r\n "to": 4,\r\n "wmamodularcontent0gkn_news0related_dossier_raw": "mediaitem-688750",\r\n "sortBy": "publicationDate",\r\n "sortOrder": "desc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "false" } ] }, { "area": "watisstikstof?", "title": "Wat is stikstof?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Zuivere stikstof is een gas dat 78% uitmaakt van de lucht die we inademen. Deze stikstof (N2<\/sub>) is onschadelijk voor mens en natuur en vormt dus geen probleem. De stikstof die wél schadelijk is zit in verbindingen als stikstofoxiden en ammoniak.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De stikstof die wél een probleem vormt, is reactieve stikstof die vooral in de lucht komt door toedoen van de mens. Deze reactieve stikstof vormt verbindingen met andere stoffen en vind je terug in stikstofoxiden (NOx<\/sub>) en ammoniak (NH3<\/sub>)<\/p>

De hoeveelheid reactieve stikstof op aarde is afgelopen eeuw verdubbeld, aldus hoogleraar Jan Willem Erisman in een video<\/a> van de Universiteit van Nederland. Als er bij processen reactieve stikstof vrijkomt, spreken we ook wel van stikstofuitstoot.<\/p>

De vrijgekomen stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofneerslag, ook wel stikstofdepostie genoemd. Ammoniak slaat gemiddeld genomen dichter bij de bron neer dan stikstofoxiden.<\/p>" } , { "identifier": "element_31489314", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "869296", "986748", "1026762", "1170474", "869391" ] } } , { "type": "text", "html": "