{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606073", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Technologie in de voedings­industrie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/technologie-in-de-voedingsindustrie-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606073, "identifier": "mediaitem_606073", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/technologie-in-de-voedingsindustrie-dossier.htm", "title": "Technologie in de voedings­industrie", "lead": "De voedingsmiddelenindustrie is divers en bestaat uit allerlei voedselproducenten. De ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie gaan snel. Duurzaamheid is ook in deze industrie steeds belangrijker, en dit heeft invloed op hoe het product gemaakt wordt en waar ingrediënten vandaan komen. In dit dossier vind je per branche informatie over hoe verschillende eindproducten gemaakt worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/e/609823_fullimage_brood.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 611, "focuspoint-y": 465, "alternative_text": "Broodingrediënten - Vugarahmadov via Pixabay", "photographer": "Vugarahmadov", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/vugarahmadov-16884529/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/brood-tarwe-meel-eten-6486963/", "keywords": [ "tarwe", "granen", "brood bakken", "meel", "brood" ] }, "publication_date": "2021-09-20T12:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T14:08+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "Dossier", "gkn_wvlo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_wvlo" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Esther Wouters", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/esther-wouters.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19879363", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "859868", "1025028", "864749", "996242" ] } } , { "identifier": "element_19879365", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_613838", "title": "Cursus Kunstmatige Intelligentie voor Agri & Food", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/cursus-kunstmatige-intelligentie-voor-agri-food.htm" }, "lead": "Op 1 november lanceerde de Nederlandse AI Coalitie in samenwerking met Topsector Agri & Food en Groenpact de AI-cursus voor Agri en Food. Dit is de eerste Artificiële Intelligentie-cursus voor de sector Agri en Food. In 11 kennis-sessies krijg je meer inzicht in het begrip Artificiële Intelligentie (AI) en de toepassingen hiervan in de agri & food sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/2/613839_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_267539714_robotica_appel.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot met appel - luchschenF via Shutterstock", "photographer": "luchschenF", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/luchschen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/red-apple-robot-arm-267539714", "keywords": [ "robot", "fruitteelt", "appel", "mechanisatie", "machine", "ai" ] }, "publication_date": "2021-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-12T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_precisielandbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_onderwijs", "gkn_hbo", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_groenpact", "gkn_digitech" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groenpact", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_digitech" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Cursus AI", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Tuinder, Loonwerker, Student", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk alle bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601555", "title": "De appel valt niet ver van de boom: genetische relaties binnen de wilde appelcollectie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/de-appel-valt-niet-ver-van-de-boom-genetische-relaties-binnen-de-wilde-appelcollectie-1.htm" }, "lead": "De wilde appelcollectie is door het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en Wageningen University & Research (WUR) Plant Breeding genetisch onderzocht om inzicht te krijgen in de genetische relatie tussen de appelbomen. Hiermee kan het beheer van de wilde appelcollectie verbeterd worden en blijft genetische diversiteit beter behouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/a/4/cid601555_Mal%2520syl1%2520GBW.JPG", "width": 3872, "height": 2592, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-21T10:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "nieuwsbrief_KOL", "WOT-03-004", "WOT-03-003", "WOT-03-002", "WOT-03-001", "GKN2IMPORT", "plant_breeding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601741", "title": "Minder suiker, net zo aantrekkelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/minder-suiker-net-zo-aantrekkelijk-1.htm" }, "lead": "Hoe vergroot je de consumentenacceptatie van voedingsproducten met verlaagd suikergehalte? Wageningen Food & Biobased Research toont aan dat - naast herformulering van het product – ook psychologische processen de smaakwaarneming en de keuze voor deze producten kunnen beïnvloeden. Verpakkingskenmerken als kleur en labels kunnen de verwachting wekken dat producten met minder suiker zoeter smaken. Op dinsdag 29 juni presenteerden Wageningse experts hun bevindingen aan de bakkerij- en zoetwarenindustrie in een online workshop.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/9/cid601741_shutterstock_1331910926.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-08T15:49+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "2026-07-08T15:49+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "GKN2IMPORT", "nutrition_and_health" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "zuivel&ei", "title": "Zuivel & ei", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Zuivel bederft snel dus het is belangrijk dat het goed houdbaar blijft. Daarom doorloopt zuivel een heel productieproces voordat het bij de consument komt. In de fabriek wordt de kwaliteit van zuivelproducten vaak gecontroleerd.", "elements": [ { "identifier": "element_21629352", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "999590", "1010606", "1010595", "999594", "1152030", "1152025" ] } } , { "identifier": "element_19879373", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over zuivel en ei", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(zuivelproducten+OR+eieren)+AND+productieproces&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "vleesvervangers", "title": "Vleesvervangers", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Met het oog op de toekomst worden vleesvervangers steeds belangrijker. Het eten van minder vlees en vis zorgt voor een beter milieu. ", "elements": [ { "identifier": "element_22364127", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1010603", "1000790", "1000159", "1000797", "1153926" ] } } , { "identifier": "element_19879391", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over vleesvervangers", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(vleesvervanger*+OR+\"vegetarische+burgers\"+OR+kweekvlees)+AND+productieproces&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "brood&banket", "title": "Brood & Banket", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Brood is een graanproduct. Het is gemaakt van bloem of meel., water, gist of een ander rijsmiddel en zout. Vaak bevat het ook broodverbeteraar. Naast deze vijf hoofdingrediënten kunnen nog tal van andere ingrediënten worden toegevoegd. Banket zijn zowel zoete als hartige producten uit de bakkerij. De broodindustrie is een brede sector met veel bakkerijen die zich gespecialiseerd hebben.", "elements": [ { "identifier": "element_19254495", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006232", "1010586", "1019401" ] } } , { "identifier": "element_19879528", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over brood en banket", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(brood*+OR+banket*)+AND+productieproces&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "koek&zoetwaren", "title": "Koek & Zoetwaren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Koek, suiker en zoetwaren zijn een van de sterkst verkopende segmenten op de voedselmarkt. \r\n\r\nTegenwoordig krijgt het gebruik van natuurlijke ingrediënten en gezonde alternatieven steeds meer aandacht.", "elements": [ { "identifier": "element_19254497", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006468", "1009699", "996498", "1010587", "1010591" ] } } , { "identifier": "element_19879529", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over koek en zoetwaren", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(koek*+OR+zoetwaren)+AND+productieproces&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "specerijen&ingrediënten", "title": "Specerijen & Ingrediënten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Bij de productie van kruiden en specerijen is voedselveiligheid van belang. Om bacteriën te doden behandelt de producent ze vaak met stoom. Verhitting doodt namelijk bacteriën.", "elements": [ { "identifier": "element_19228281", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1010589", "1010614", "1010590", "1010593" ] } } ] }, { "area": "aardappel,groente&fruit", "title": "Aardappel, Groente & Fruit", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Bij de productie van groente, fruit en aardappelen is het belangrijk dat er niet teveel resten van bestrijdingsmiddelen op zitten. Nieuwe aardappelrassen hebben minder bestrijdingsmiddelen nodig. Voor voorgesneden groene, fruit en aardappelen bestaan slimme machine's.", "elements": [ { "identifier": "element_19254541", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006611", "1006427", "1006442", "1006438", "1010597" ] } } , { "identifier": "element_19879535", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over aardappelen, groente en fruit", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(aardappel*+OR+groente*+OR+fruit)+AND+productieproces+NOT+melk+NOT+vlees*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "petfood&diervoeding", "title": "Petfood & Diervoeding", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Petfood is plantaardig of dierlijk materiaal bedoeld voor consumptie door huisdieren. De diervoederketen is een complexe keten met subketens en vele schakels. Voordat een grondstof diervoeding wordt ondergaat het namelijk een aantal stappen, zoals het malen en mengen van grondstoffen en het persen van de grondstoffen tot een brok. De uitdaging is om grondstoffen te gebruiken voor diervoeding die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.", "elements": [ { "identifier": "element_19228769", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1006604", "1010596", "1010598", "1010592", "1010605" ] } } , { "identifier": "element_19879537", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer bronnen over petfood en diervoeding", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=(petfood+OR+diervoeding)+AND+productieproces&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_VOEDING&wq_srt_desc=score" } } ] }, { "area": "duurzaamproduceren", "title": "Duurzaam produceren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor bedrijven zijn milieu en duurzaamheid steeds belangrijkere onderwerpen. Duurzaamheid is rekening houden met de toekomstige generaties. Bij duurzame productie kan je denken aan nieuwe technieken, zoals het kweken van insecten. Maar ook voedsel produceren die rekening houdt met de natuurlijke omgeving, zoals vlees van dieren die aan natuurbeheer doen.", "elements": [ { "identifier": "element_22364194", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "997189", "994156", "1000310", "1002447", "998683", "1153584", "1153931" ] } } , { "identifier": "element_19224463", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19228811", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Waarom voedsel meer impact heeft op het klimaat dan vervoer", "source": "Voedingscentrum", "url": "https://youtu.be/K3p_CyT0JZY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19228890", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Meer restproducten verwerken in kippenvoer", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=F9E-eLPo1rI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19224248", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Websites<\/h2>" } , { "identifier": "element_19228962", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "The Food Hub", "link_url": "https://thefoodhub.org/" } } , { "identifier": "element_19228964", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "NVWA - Diervoeding", "link_url": "https://www.nvwa.nl/onderwerpen/diervoeder" } } , { "identifier": "element_19228966", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)", "link_url": "https://www.vbz.nl/" } } , { "identifier": "element_19228968", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nederlands Bakkerij Centrum (NBC)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/538420" } } ] } ] }