{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_606057", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossiermediaitem", "title": "Strokenteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 606057, "identifier": "mediaitem_606057", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/strokenteelt-1.htm", "title": "Strokenteelt", "lead": "Bij strokenteelt worden op één perceel verschillende gewassen in stroken naast elkaar geteeld. Ieder gewas wordt apart beheerd. Eén van de voordelen van strokenteelt is dat de biodiversiteit op het perceel toeneemt en gewasziektes afnemen. Daarnaast hebben de gewassen geteeld in stroken meestal een vergelijkbare of hogere opbrengst dan in monoculturen. Daarentegen kan de mechanisatie een uitdaging zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/5/609330_fullimage_strokenteelt.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "strokenteelt- drikvan apeldoorn &ERF, via WUR", "photographer": "ERF", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "toestemming via email van Dirk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm" }, "publication_date": "2021-09-20T10:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T14:22+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Dossier", "Akkerbouwers" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Dirk-van-Apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19222543", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1022795", "1023367", "902759", "987734", "987734" ]} } , { "identifier": "element_19221000", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "gewaskeuzeencombinaties", "title": "Gewaskeuze en combinaties", "contentarea_template": "contenttemplate_dossier","background": true,"contentarea_leadtext": "Bij strokenteelt is een goede gewaskeuze belangrijk vanwege meerdere redenen. Een belangrijke reden is dat daar waar de ene strook eindigt en de andere begint de gewassen invloed hebben op elkaar. Deze invloed speelt zowel boven de grond als onder de grond. Dit kan positief of negatief uitpakken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bovengronds heeft bijvoorbeeld de peenvlieg een hekel aan de uiengeur, en de uienvlieg ruikt niet graag peen. Dit is dan ook een goede combinatie. Een voorbeeld van ondergronds interactie is de combinatie van zomertarwe en maïs. De wortels van de maïs kunnen zich onder die van de zomertarwe ontwikkelen. Omdat de tarweplanten deze concurrentie voelen, gaan ze op hun beurt betere wortels maken. Hierdoor kan de opbrengst veel hoger zijn dan de monoculturen van beide gewassen apart geteeld. Daarnaast is bijvoorbeeld grasklaver naast aardappelen een succescombinatie, omdat daardoor de aardappelziekte (Phytophtera infestans<\/em>) minder makkelijk verspreid over het hele veld. Een bijkomend voordeel van een grasstrook naast aardappelen of andere rooivruchten, is dat kieper op een naastgelegen grasstrook met betere draagkracht rijden tijdens het rooien.  <\/p>

Op dit moment zijn verschillende bedrijven bezig met het veredelen van zaden voor mengteelten om zo het rassenaanbod te verbeteren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld worteltypes verbeterd worden, zodat ze beter met elkaar combineren. Je kunt een<\/a><\/a><\/a> training <\/a>volgen om kennis te maken met perceelindeling, de beste gewaskeuzes en combinaties. Hieronder staan een aantal vuistregels: <\/p>