{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_603667", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Stikstof", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 603667, "identifier": "mediaitem_603667", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm", "title": "Stikstof", "lead": "Nederland stoot te veel stikstof uit. Dit vormt een flinke belemmering voor diverse projecten in woningbouw en infrastructuur. Het probleem bestaat al veel langer, maar is in 2022 tot een landelijke crisis uitgegroeid. Plannen van kabinet Rutte-4 om de stikstofuitstoot in Nederland nu eens goed aan te pakken, stuitten op fel verzet van de Nederlandse boeren. Uitspraken van de Raad van State dwingen de overheid echter om tot minder populaire maatregelen over te gaan en de bescherming van de natuur serieuzer te nemen. Wat is stikstof, en waarom hebben er zo'n last van? Wie stoot stikstof uit? Welke maatregelen kun je nemen? Lees er alles over in dit dossier over stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/5/610546_fullimage_mest%20uitrijden.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mest uitrijden - Pascvii via Pixabay", "photographer": "Pascvii", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pascvii-2888153/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landbouw-landelijk-bevruchting-6533227/", "keywords": [ "kale akker", "bevruchting", "akker", "tractor", "mest" ] }, "publication_date": "2021-09-05T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-07T14:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_mestverwaarding" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_plant", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/UcDM80wf7-Q", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_31049847", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1179280", "1005160", "1175484", "1176141", "1171646" ] } } , { "identifier": "element_31053351", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_674032", "title": "Zeven vragen over stikstof meten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/zeven-vragen-over-stikstof-meten.htm" }, "lead": "Nederland staat in Europa te boek als het slechtste jongetje van de klas wat betreft de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Tegelijkertijd zijn we het enige land dat de impact op Natura 2000-gebieden uitvoerig meet en de uitkomsten consequent elke zes jaar op Europees niveau deelt. Hoe komt ons land tot de metingen, berekeningen en stikstofmodellen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/a/674053_fullimage_boerderij_modern.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-10-04T10:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T16:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [{ "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stikstof meten", "target_audience_abstract": "Veehouders, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_683468", "title": "Alles over methaan- en ammoniakreductie op vernieuwde Integraal Aanpakken website", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/alles-over-methaan-en-ammoniakreductie-op-vernieuwde-integraal-aanpakken-website.htm" }, "lead": "Integraal Aanpakken is het platform waar veehouders en andere stakeholders antwoord vinden op vragen over het verlagen van methaan- en ammoniakuitstoot. De informatie is met de vernieuwing van de website niet alleen geactualiseerd, maar ook een stuk overzichtelijker gepresenteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/6/cid683468_1669021091936_voer%201%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T09:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-20T10:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_672338", "title": "Stikstofcrisis: zoeken naar alternatieve oplossingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/stikstofcrisis-zoeken-naar-alternatieve-oplossingen.htm" }, "lead": "De stikstofcrisis houdt de agrarische sector al maanden in z’n greep. Zijn er andere oplossingen mogelijk dan die van het kabinet? Een verkenning naar een andere meetmethode, technische innovaties, de inzet van Europese subsidies en een ingrijpende systeemverandering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/9/b/672341_fullimage_schep_img_2333%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 747, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe drinkt", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-09-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-05T16:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_mestverwaarding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stikstof", "target_audience_abstract": "Agrarische sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_654843", "title": "Veehouders ergeren zich aan uitkoopregelingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/veehouders-ergeren-zich-aan-uitkoopregelingen.htm" }, "lead": "Veehouders zijn in groten getale geïrriteerd over de onlangs gepresenteerde uitkoopregelingen van het kabinet. Een meerderheid is bereid te gaan demonstreren. Om een einde te maken aan de huidige stikstofcrisis presenteerde VVD-minister Christianne van der Wal (VVD) al twee regelingen om boeren hun bedrijf te laten verkopen aan de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/f/cid654843_1654869984201_shutterstock_1857252643_kippen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 759, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-20T11:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Uitkoopregeling", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_649389", "title": "Stikstof: hoe en wat in Vlaanderen?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/stikstof-hoe-en-wat-in-vlaanderen.htm" }, "lead": "In Vlaanderen is afgelopen februari een stikstofakkoord ingegaan, om de depositie van stikstof op de Vlaamse Natura2000-gebieden te laten dalen. Overeenkomst met Nederland is dat ook in Vlaanderen gekozen wordt voor de uitkoop van landbouw­bedrijven. Het grote verschil? In Vlaanderen krijgt ieder landbouwbedrijf een individuele beoordeling van de impact op de omringende natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/8/649395_fullimage_shutterstock_5614024_nl_limburg_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 762, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Heuvellandschap", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Heuvellandschap", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/40d3029a7b1ac64d/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-05-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-17T16:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Aanpak stikstof", "target_audience_abstract": "Agrarische sector", "region_abstract": "Vlaanderen", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_646221", "title": "Sector zeer kritisch op stikstofplannen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/sector-zeer-kritisch-op-stikstofplannen.htm" }, "lead": "De minister voor Natuur en stikstof Christianne van der Wal publiceerde onlangs haar plannen om te komen tot natuurherstel. Opkoop van landbouwbedrijven in de buurt van natuurgebieden zou de oplossing moeten zijn. De landbouwsector is zwaar teleurgesteld en maakt zich zorgen over de onduidelijkheid en de snelheid van de plannen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/d/618706_fullimage_shutterstock_716777446_nl_boerderij_modern%20crop%20%281%29.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Modern open Dutch farm - INTREEGUE Photography via Shutterstock", "photographer": "INTREEGUE Photography", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/PhotoWeges", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weide", "open stal", "nederland", "methaan", "polder", "landschap", "melkvee", "stal", "ammoniak", "boerderij", "melkveehouderij", "emissie" ] }, "publication_date": "2022-04-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-21T11:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stikstof", "target_audience_abstract": "Boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "watisstikstof?", "title": "Wat is stikstof?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Zuivere stikstof is een gas dat 78% uitmaakt van de lucht die we inademen. Deze stikstof (N2<\/sub>) is onschadelijk voor mens en natuur en vormt dus geen probleem. De stikstof die wél schadelijk is zit in verbindingen als stikstofoxiden en ammoniak.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De stikstof die wél een probleem vormt, is reactieve stikstof die vooral in de lucht komt door toedoen van de mens. Deze reactieve stikstof vormt verbindingen met andere stoffen en vind je terug in stikstofoxiden (NOx<\/sub>) en ammoniak (NH3<\/sub>)<\/p>

De hoeveelheid reactieve stikstof op aarde is afgelopen eeuw verdubbeld, aldus hoogleraar Jan Willem Erisman in een video<\/a> van de Universiteit van Nederland. Als er bij processen reactieve stikstof vrijkomt, spreken we ook wel van stikstofuitstoot.<\/p>

De vrijgekomen stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofneerslag, ook wel stikstofdepostie genoemd. Ammoniak slaat gemiddeld genomen dichter bij de bron neer dan stikstofoxiden.<\/p>" } , { "identifier": "element_27824774", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "869296", "986748", "1026762", "1170474", "869391" ] } } , { "type": "text", "html": "